בלק ושולס BLACK & SCHOLES

מודל לחישוב שווי תיאורטי של אופציות בכפוף למספר הנחות יסוד ועל פי המדדים הבאים : מחיר נכס הבסיס, מחיר המימוש של האופציה, שער ריבית חסרת סיכון, הזמן עד פקיעת האופציה וסטיית התקן של נכס הבסיס.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד