גליל -אג"ח מדינה (ממשלתית צמודה)

איגרת חוב שקלית צמודה למדד, לתקופה של עד 15 שנה. נושאת ריבית קבועה המשולמת אחת לשנה וקרן שמשולמת בסוף חיי האיגרת.
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד