הון עצמי

סך נכסי החברה בניכוי סך התחייבויותיה. ההון העצמי כולל את הון המניות, הון קרנות ועודפים ורווחים שלא חולקו.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד