היוון

הערך הנוכחי של רווחים או הוצאות או הפסדים עתידיים.

כלי ההיוון נמצא בשימוש רב בתהליך הערכת שווי חברות. באחת משיטות הערכת השווי הנפוצות, מהוונים את תזרים המזומנים העתידי החזוי של החברה. 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד