מדד שארפ

 מדד לבדיקת ביצועי תיקי השקעות ומכשירי השקעה כגון קרנות.הבדיקה נעשית באמצעות השוואת התשואות ליחידת סיכון. מדידת הסיכון נעשית על פי סטיית התקן. המדד מחושב על ידי חלוקת ההפרש בין התשואה על התיק ותשואת נכס חסר סיכון, בסטיית התקן של הנכס/תיק השקעות הנבדק.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד