קרן נאמנות

קרן נאמנות היא  גוף פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים.
הצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן המזכה את המחזיק ביחידות אלו בשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה.
ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן נעשית על פי התשקיף והסכם הנאמנות של הקרן
.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד