רווח גולמי

 הרווח של החברה ממכירות מוצרים ושירותים בניכוי עלות המכירות והייצור של מוצרים ושירותים אלה.סעיף זה מופיע בדו"ח רווח והפסד של החברה.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד