רווח תפעולי

 ההפרש בין ההכנסות של החברה לבין ההוצאות שלה בגין כל פעולותיה בתחומי העיסוק העיקריים שלה לפני ניכוי מס. סעיף זה כולל הכנסות ממכירות מוצרים ושירותים, הוצאות של עלות המכירות, הוצאות כלליות והנהלה, הוצאות מכירה ומימון.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד