תשקיף

  מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור.
בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל
קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לני"ע.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד