ריבית פריים

ריבית פריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים, ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. בשנים האחרונות, ריבית הפריים גבוהה ב-1.5% מן הריבית הנקבעת ע"י בנק ישראל בתכנית המוניטארית לכל חודש. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית ע"י בנק ישראל.

ריבית פריים היא ריבית שבנקים מסחריים ידרשו בגין הלוואות כספים מבנק אחד לשני. ריבית הפריים היא למעשה הריבית שקובעים הבנקים המסחריים לא רק לצורך חישוב עסקאות ביניהם אלא גם מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפקדונות בנקאיים, בהסכמי אשראי, והלוואות שהבנק נותן ללקוחותיו.

לדוגמה - במידה וריבית בנק ישראל המוצהרת עומדת על 5%, ריבית הפריים תעמוד על 6.5% (5%+1.5%) כאשר ריבית שלקוחות הבנק על פיקדונות תיהיה לרוב ריבית פריים פחות % X  וריביות על אשראי תיהיה ריבית פריים ועוד % X .
הגורמים העיקריים המשפיעים על החלטות הריבית של בנק ישראל ובכך על שיעור הפריים:

1)     מדיניות של ביסוס האינפלציה במשק בתוך יעד יציבות המחירים של 1%-3% בשנה.

2)     שיעור הצמיחה בישראל.

3)     שיעור הצמיחה בכלכלה העולמית.

4)     המדיניות ההומניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים בעולם.

5)     שינויים בשער החליפין.

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד