מחיר אופציה

מחירה של כל אופציה מורכב משני ערכים: ערך פנימי וערך הזמן.

ערך פנימי - הוא ערכה של האופציה למימוש מיידי כלומר, אם ברגע זה פקעה האופציה והיא ממומשת.   

ערך הזמן-  נובע משני גורמים עיקריים : תנודתיות ושיעור הריבית.

תנודתיות- התנודות במחיר נכס הבסיס משקפות את מידת היציבות של מחיר נכס הבסיס , ככל שהתנודתיות גבוהה יותר, גדל הסיכוי שיש לאופציה להגיע למימוש עם ערך כספי.

שעור הריבית- ככל ששיעור הריבית חסרת הסיכון גבוהה יותר, מחיר אופציית רכש        call

יהיה גבוה יותר.

 

למידע נוסף על אופציות ועל מסחר באופציות באתר גאון טרייד.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד