מאזן

דין וחשבון הניתן על ידי גוף המשקף את מצבת הנכסים והתחייבויות של הגוף למועד מסוים. המאזן הינו חלק מהדוחות הכספיים של הגוף.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד