אג"ח

 אג"ח, ראשי התיבות של אגרת חוב, היא תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פירעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.

אג"ח זבל

אג"ח להמרה

אג"ח קונצרנית / אג"ח חברות

אגרת חוב ממשלתית

מעבר לדף הבורסה הראשי של מיטב דש טרייד

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד