גילוי נאות

הבהרות במסגרת דיווח נדרש וגילוי נאות

 

 

מיטב דש טרייד בע"מ (להלן:"החברה") הינה חלק מקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ (להלן: "קבוצת מיטב דש")

 

  1. בהתאם לסעיף 16 א(א)2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-  1995 (להלן: "החוק"), החברה מתכבדת להביא לידיעתכם כי:

 

א.  החברה הינה בעלת רישיון משווק השקעות, ועוסקת בשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק.

         ב.  החברה קשורה לגופים הבאים וכן היא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שהונפקו או שמנוהלים על ידם:

 

מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ; קבוצת פנינסולה בע"מ; מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ; מיטב דש ברוקראז' בע"מ; מיטב דש נכסים בע"מ, מיטב דש ניהול תיקים בע"מ; דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ; מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ; סינרגטיקה חיתום בע"מ; תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ; תכלית תעודות סל בע"מ; מצבור וסחר (אינדקס) בע"מ; תכלית מכשירים מורכבים בע"מ; מיטב הנפקות ופיננסיים בע"מ; מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ; מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ; סלע סוכנות לביטוח בע"מ; מיטב דש שווקים פיננסיים בע"מ; קריב סוכנויות לביטוח בע"מ; מ.ד אוצר בע"מ (לשעבר: איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ); מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ; רימונים סוכנות לביטוח בע"מ; רימונים צפון סוכנות לביטוח (2018) בע"מ; פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ; י.ק.ב סוכנויות לביטוח בע"מ; מיטב דש הלוואות בע"מ; נוקס שיווק השקעות וסוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ; אי-לון ג'יפי בע"מ; אספיסי הלוואות שותפות מוגבלת;HARBOR GROUP INTERNATIONAL LLC; מיטב דש חצבים ניהול השקעות בע"מ; LOTEM LONG SHORT, L.P; ליקווידיטי פאנד 2 בע"מ, ליקווידיטי קפיטל אמ.סי בע"מ; Liquidity Capital, L.P; L.P Liquidity Capital II; מ.ד אשלים קפיטל מרקטס שותפות מוגבלת; אשלים קפיטל מרקטס בע"מ; מיקדו קרנות גידור בע"מ; Bazelet L.P; מדפ קרנות הלוואות בע"מ; Pagaya Fund By Meitav Dash L.P; מיטב דש רייגו החזקות בע"מ; רייגו מבית מיטב דש יעוץ לקרנות בע"מ; Reigo by Meitav Dash, LP  ; Reigo by Meitav Dash, GP; Reigo by Meitav Dash US Investments, LLC; Lotus Investment Management Limited; Lotus Investments IG Limited; Emerald Sky 3 Designated Activity Company.

 

רשימת מלאה של קרנות הנאמנות המונפקות בידי תאגידים קשורים לרבות דמי הניהול המשולמים בגין החזקה באותן יחידות ניתנת לעיון באתר החברה בכתובת:

https://maya.tase.co.il/funds?view=all&q=%7B%22manager%22:10083,%22currentPage%22:1,%22fundType%22:0,%22sortType%22:%22FId%22%7D  

  1. הואיל ולחברה יש זיקה לנכסים הפיננסיים של התאגידים הנ"ל, קיימת אפשרות שהיא תעדיף את הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהן על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין לה זיקה אליהן. מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, זיקה של החברה לנכסים הפיננסים לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברה לבין הלקוח.  
  2. לחברה ביטוח אחריות מקצועית בהפניקס חברה לביטוח בע"מ לכיסוי חבותה בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי צד ג' ובשל מעילה באמון של עובדיה כלפי לקוח, בסכום כנדרש בחוק.

 

מיטב דש טרייד בע"מ (להלן: "החברה") הינה בעלת היתר הרשות לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך (להלן: "ההיתר").
ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת החברה כי היא נתונה לפיקוח של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פעילות החברה אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך.
אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי בעל ההיתר או על הסיכונים הכרוכים בו.
קרא עוד
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

עבור לתוכן העמוד