היתר לפי סעיף 49א' לחוק ניירות ערך

מיטב דש טרייד בע"מ (להלן: "החברה") הינה בעלת היתר הרשות לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך (להלן: "ההיתר").
ההיתר ניתן בהסתמך על הצהרת החברה כי היא נתונה לפיקוח של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פעילות החברה אינה מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך.
אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי בעל ההיתר או על הסיכונים הכרוכים בו.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

עבור לתוכן העמוד