כיצד נתאים לנו תיק השקעות?

המטרה של ציבור המשקיעים היא השגת תשואה גבוהה על הכסף המושקע במינימום סיכון. יחד עם זאת, לכל אחד אופי שונה, יעדים שונים, אהבת/שנאת סיכון שונה וטווח השקעה שונה. לכן, בבוא כל אדם להשקיע את כספו בשוק ההון, עליו לבחון מספר פרמטרים מרכזיים הקשורים אחד בשני.

 

טווח ההשקעה - מתי נצטרך את הכסף?

בשוק, נכסים ומכשירים פיננסיים רבים, הניתנים להנזלה (מכירת הנכס והפיכתו למזומן) כמעט מיידית. עם זאת, מצב של צורך מיידי בהנזלה עלול להוביל למצב בו הנכסים הפיננסיים נמכרים בתזמון לא נכון הכרוך בהפסד. מכיוון שלניירות ערך שונים מידת סיכון ותנודתיות שונה, משך ההשקעה מהווה קריטריון מהותי בבחירת רכיבי ההשקעה המומלצים.

 

למשל: בהשקעות לטווח קצר (עד שנה) - נעדיף רכיבים בעלי סיכון נמוך יחסית כגון מק"מים ואג"ח אחרות לקראת פירעונן - כלומר למעשה נקבל תשואה בעלת סיכון נמוך (וכפועל יוצא גם התשואה נמוכה בד"כ). בהשקעות לטווח בינוני (2-4 שנים) – נוכל לשלב עם המרכיבים לטווח קצר, אג"ח לטווח זמן ארוך יותר וגם אג"ח קונצרני ולהוסיף גם חשיפה מנייתית. בהשקעה לטווח ארוך (5 שנים ומעלה) – נוכל לרכוש אג"ח ארוכות יותר וגם רכיב גדול יותר של אג"ח קונצרני, נוסיף לתיק גם מניות של חברות הנחשבות מסוכנות אך בעלות פוטנציאל עליות משמעותי.

טווח ההשקעה מושפע בין השאר משלב החיים בו נמצא המשקיע. משקיע צעיר יכול לבחור בתיק בעל אופי סיכון רב יותר כיוון שהוא רואה לפניו טווח השקעה רחוק יותר ויש באפשרותו לתקן בעתיד הפסדים אפשריים. מצד שני, ככל שהמשקיע מבוגר יותר, ואף מתקרב לגיל פנסיה נצפה לראות הקטנת גורמי הסיכון בתיק. אחת מנוסחאות האצבע לרמת סיכון/ אחוז המניות שאדם צריך להחזיק בתיק השקעות היא 100 פחות גיל המשקיע. למשל – אדם בן 35 צריך להיות חשוף (רוב הזמן ובחוכמה והתאמה לשווקים) עד 65% למניות.

לאורך הזמן, ברור  כי אפשר לחלק את ההשקעות בתיק למספר טווחי השקעה ו"לתבל" אותו כראות עינינו, רק חשוב להבין מה האסטרטגיה הכוללת ולהיצמד אליה.

מהי מידת הסיכון שאנו מוכנים לקחת?

כל משקיע צריך להגדיר את רמת הסיכון המתאימה לו. אחת הדרכים להגדיל את הסיכויים לרווח, היא להגדיל את רכיבי הסיכון בחשבון (לדוג' יותר מניות). המחיר הוא שסיכון גבוה יותר יתבטא ביותר תנודתיות, לצד הסיכוי לרווח עולה גם הסיכון להפסד. לכן, לבעלי לב חלש, לא מומלץ להיכנס להרפתקה בצורת השקעות מסוכנות, ובוודאי לא להשקיע כספים שאסור להפסידם. יש צורך בבשלות מנטאלית לפני כניסה לשוק ההון והבנה שקשה מאוד לתזמן את השוק. ולמשך זמן ארוך של החזקה המשקיע צפוי לראות חלק מהנכסים הפיננסיים בחשבון בהפסדים.

נטייה אנושית טבעית המאפיינת משקיעים מתחילים, בזמנים ששום דבר לא הולך לפי התכנון - היא למכור את ניירות הערך בהפסד. אינסטינקט זה לאורך זמן, הוא מתכון בטוח להפסדים. דרך טובה להתמודד עם הפסדים צפויים היא מחד לקבוע מראש את מידת הסיכון שמוכנים לעמוד בה ומאידך, להיצמד לאסטרטגיית השקעה מוכחת. כך מנתק עצמו המשקיע מרגשות ומקטין את השפעת המחיר העכשווי אל מול התנהגות השווקים בטווח הארוך.

כיוון שלאפיקי השקעה שונים מידת סיכון שונה, על המשקיע לקבוע כמה אחוזים מתוך תיק ההשקעות שלו יושקע בכל אפיק על פי מידת הסיכון אותה הוא מוכן לשאת. רבים מתייחסים לאחוז המניות בתיק כגורם סיכון מרכזי יחיד, אך יש לקחת בחשבון כי  גם האפיק האג"חי, בטח כשסביבת הריבית נמוכה, מהווה גורם סיכון לתיק. באגרות חוב, ככל שהמח"מ של התיק ארוך יותר וככל שההחזקה באג"ח קונצרני גדולה יותר, כך עולה רמת הסיכון של התיק.

אחת הדרכים להצליח בהשקעות לטווח הארוך, היא להתעלם משינויים במחיר בטווח הקצר. מי שמחזיק תיק השקעות עם רמת סיכון שאינה הולמת את אופיו, קרי מי שאינו מסוגל להתעלם מתנודתיות השוק והתיק, עשוי לממש השקעות בעת משברים ומתוך פאניקה ולכן עשוי להפסיד לאורך זמן. היכולת להצטייד ב"לב חזק" ולעמוד מול תנודתיות השוק צריכה להוות פקטור מרכזי בקביעת הרכב התיק. אדם צריך לדמות לו מצבי קיצון ולשאול את עצמו כיצד יגיב לירידה של 10%/20% /50% שווי נכסיו בתיק ההשקעות. התשובות אליו יגיע יאמרו לו אם הוא מסוגל להתמודד במצבים אלו והאם כדאי לו בכלל להיכנס אליהם. באופן כללי, משקיע שאינו רואה עצמו מסוגל לעמוד חזק מול ירידות של 20-30% בשווי הסכום שהושקע, עדיף כי ירחיק עצמו מהאפיק המנייתי וכמובן מאפיקים מסוכנים יותר. מי שכן רואה עצמו מסוגל לכך, יכנס להשקעה באפיק המנייתי אך גם כאן יבחן היטב אילו מניות הוא קונה ומהי רמת התנודתיות שלהן. שוב נדגיש כי כגודל הסיכון כך גודל הסיכוי, לדוגמא בהשקעה באופציות או חוזים עתידיים יש אפשרות להניב תשואות הגבוהות מ- 100% בטווח מאוד קצר ומצד שני, אפשר להפסיד את כל הכסף בזמן קצר.

חוסן פיננסי

רמת הסיכון בתיק תיגזר בין השאר מהחוסן הפיננסי של המשקיע.לדוגמא: תיק השקעות של אדם בן 40 שיש לו דירה בלי משכנתא ושיש לו קרן השתלמות גדולה ונזילה, לא יהיה דומה לתיק של אדם בן 70 שעדיין עובד למחייתו וחי בשכירות.

ככל שהכסף בתיק ההשקעות אמור לשמש לצרכים בסיסיים וקיומיים יותר, כך צריך להפחית את רמת הסיכון, גם אם זה בא על חשבון הרווח העתידי. ככל שתיק ההשקעות, מהווה חלק קטן יותר מסך הנכסים שברשות המשקיע ובין השאר חלק קטן יותר מהנכסים הנזילים (אלו שבמצב מזומן או שניתן להפוך אותם למזומן בטווח זמן קצר), כך ניתן לקחת יותר סיכונים בתיק.

מידת הזמן שאנו מוכנים או מסוגלים להעניק לנושא?

שוק ההון של ימינו מציע מגוון מכשירים פיננסיים ומידע רב שזמין לציבור המקלים על ניהול עצמי של תיק השקעות. למרות זאת, כמו בכל תחום, יש להגיע לרמת ידע מסויימת על מנת לדעת במה ואיך להשקיע. ככל שיש פחות זמן, נכון שישתמש יותר במכשירים פיננסיים הנותנים פיזור השקעות הולם כגון תעודות סל וקרנות נאמנות. למי שיש ידע וזמן להשקיע גם בלימוד ובניתוח החברות והשוק, יכל להשקיע גם במניות ואגרות חוב באופן ישיר.

לסיכום, כל אדם שונה בצרכים ובמאפיינים שלו ולכן לאנשים שונים, מתאימים תיקי השקעות שונים. התאמה אישי של התיק ע"פ הפרמטרים שהוזכרו היא תנאי בסיסי להצלחה בניהול עצמאי של תיק השקעות.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד