השקעות ערך

אסטרטגיית השקעות ערך הינה השקעה במניות הנסחרות מתחת לערכן הכלכלי הנגזר מפעילות החברה בטווח הארוך. משקיעי ערך מחפשים מניות של חברות שלהערכתם מתומחרות בחסר כתוצאה ממגוון גורמים כגון: עודף היצע בשוק, תקופה זמנית לא טובה, חדשות שליליות שפורסמו אודות החברה, או כל סיבה אחרת והם יחזיקו במניה עד שערכה יגלם את שוויה, מתוך הנחת מוצא שבטווח הארוך, מחיר של מניה מיצג את הערך הכלכלי של החברה.

 

גדול משקיעי הערך כיום הוא וורן באפט שהפך לאחד האנשים העשירים בעולם באמצעות השקעה במניות ע"פ תורת השקעות הערך.

 

 

להשקעת ערך יש מספר שלבים:

1) חיפוש חברות ראויות, גדולות בד"כ, ביחס לשוק שלהן, בתעשיות מבוססות בעלות היסטוריה מוכחת ועתיד אופטימי, הנהלה אמינה, גידול לאורך זמן ותשואת מניה חיובית לאורך השנים – כאשר בנקודת זמן זו המניה מתומחרת בחסר.

 

2) ניתוח דוחות החברה והסביבה העיסקית שלה.

3) בניגוד לשווי השוק - מציאת הערך האמיתי של החברה

4) קניית המניה עם מקדם ביטחון גדול

5) מעקב אחר התפתחויות בחברה ובסביבה העיסקית שלה תוך התעלמות מתנודתיות השוק (למרות שישנם משקיעי ערך המשלבים גם ניתוח טכני בניתוח החברות אותן הם קונים...).

6) לבסוף - מכירת המניה כאשר היא מגיעה למחיר המשקף את שוויה הריאלי.

 

 

חיפוש חברות

מומלץ להתמקד בתעשיות בהן יש לכם ידע. אנו נחשפים באופן שוטף לאלפי חברות גם מבלי להיות מודעים אליהן. במקרה שתשומת ליבנו מופנית לחברה מסוימת וגם אם היא נראית כעסק מצוין, כמה מאתנו באמת טורחים לבדוק אותה לעומק ולהשקיע בה? בתעשייה או ענף המוכרים לנו קל לנו יותר להבין את הסביבה העסקית של החברות, נוכל לנסות ולזהות חברות צומחות ולהבין האם התעשייה נמצאת בקיפאון או בצמיחה. חומר מקצועי על כל תעשיה וחברה ניתן למצוא היום בשפע, צריך רק לקרוא ולהתעדכן. 

 

ברגע שבחרנו את המגזר הרלוונטי עלינו לבחור את החברות. גם בסקטור המוגדר נראה סוגים שונים של חברות ולכן גם השקעות הערך יהיו שונות. יש חברות ענק המשיאות למשקיע רווחים ודיבידנדים נאים אך פוטנציאל הגידול שלהן מוגבל בשל גודלן. יש כאלו המצויות בתקופה קשה ואתם מאמינים שהמשבר זמני והן יחזרו לגדולתם. ישנן חברות צעירות אשר עדיין לא מימשו את כל הפוטנציאל שלהן ואתם מאמינים שהם יכולים לממש אותו בצורות שונות, וישנן חברות בינוניות שעל אף שנמצאות בגידול אין בהן פוטנציאל גידול חד כמו חברות סטארט-אפ מבטיחות.

 

משקיע ערך שמסתמך על ניסיונם של משקיעי ערך מפורסמים כגון וורן באפט ינסו להימנע מחברות שאין להם היסטוריה מוכחת של יצירת מזומנים ומחברות שמתבססות על טכנולוגיה ורווחים עתידיים (פשוט מפני שלעיתים קרובות פיתוחים טכנולוגיים נכשלים וגם אם לא, חברות רבות מנסות מיד לחקות את הטכנולוגיה). 

 

כאשר מזהים השקעת ערך יש לבדוק מספר פרמטרים:

 • האם ההנהלה של החברה נוהגת באורח שקול, מנוסה, צנוע והאם היא בעלת יכולת הנהגת הארגון קדימה? 
 • האם ההנהלה נוהגת בשקיפות כלפי המשקיעים, ומשקפת החוצה את מצבה האמיתי של החברה בעזרת הדוחות הכספיים? 
 • האם החברה מייצרת מזומנים לאורך זמן? 
 • האם התזרים גדל לאורך זמן? היש גידול במכירות? 
 • היש גידול בתשואה על ההון? היש גידול בהון העצמי של החברה? 
 • האם נעשו רכישות ע"י בעלי ענין ומדוע? 
 • האם קיימת בחברה יכולת להתרחב, לשכפל את ההצלחה שלה? 
 • האם יש סיבה נראית לעין בגינה יעלם היתרון היחסי/מוחלט בטווח הקרוב?

חברה טובה המתאימה למודל ולהשקעה, תראה גידול בנתונים המצוינים לעיל של לפחות 10% על פני מספר שנים. כמובן שבמקביל לבדיקות אלו חייבים לבדוק את היחסים הפיננסים בדוחות החברה והם ייסיעו בתשובה לשאלה – האם לקנות או לא.

 

משקיעי ערך שונים, חלקם מפורסמים, אשר היכו את תשואת השוק לאורך שנים רבות, מחפשים בדוחות יחסים שונים ומפרשים כל נתון בהתאם לתורתם. נזכיר – המטרה היא למצוא חברה אשר אינה מוערכת בשוק לפי שוויה האמיתי.

באופן כללי בהשקעות ערך יבוצעו הבדיקות הבאות:

 

 • יחס החוב להון עצמי – בדיקה האם החברה אינה ממונפת מידי ושאינה במצוקת מזומנים (ראה מדריך יחסים פיננסים). המטרה היא למצוא חברות בעלות יחס חוב להון עצמי הנמוך מ 1.5. (0.75 ומטה נחשב יחס מעולה).
 • מכפיל רווח (P/E – שווי השוק של החברה מחולק ברווחיה) - על פי היחס לגידול הצפוי ברווחי החברה תוך כמה שנים תוחזר ההשקעה. כמובן שמכפיל נמוך אטרקטיבי יותר, ויש להשוות זאת לסקטור ולתעשיה הרלוונטיים.
 • נזילות ותזרים מול התחייבויות לטווח ארוך – בדיקה שיש לחברה מספיק מזומנים לכסוי ההתחייבויות ארוכות הטווח שלה (אן להזניח את בדיקת ההתחייבויות הקצרות מול המלאי והחייבים).
 • תזרים מזומנים ורווח - לעיתים משמש מדד זה לביצוע הערכות שווי. מכפלת תזרים המזומנים החופשי במכפיל המייצג את כמות השנים שהמשקיע רוצה להחזיר את ההשקעה תהווה את המחיר אותו המשקיע מוכן לשלם בתמורת לחברה (לעיתים קרובות משתמשים במכפילים של 5-7. כמו כן ניתן לחשב את השווי בתוספת גידול צפוי בתזרים המזומנים החופשי)

 

תזרים מזומנים חופשי פר-מניה מול מחיר המניה (בכמה שנים החברה תייצר מספיק מזומנים על מנת להחזיר את ההשקעה שבקניית המניה)

 

 • יחס שוטף –הנכסים השוטפים אל מול ההתחייבויות השוטפות.
 • רווח ביחס למכירות (margin). האם שינוי קטן בהכנסות יכול לגרום לשינוי משמעותי ברווח ובתזרים של החברה.
 • ROE - הרווח אל מול ההון המושקע, למעשה מדד תשואת החברה – כמה היא נותנת על ההון המושקע בה ומכאן מהווה את אחד המדדים החשובים ביותר עבור המשקיעים. .
 • רווח ביחס לסך הנכסים - היחס בין הרווח הנקי בתוספת הוצאות מימון לבין סך המאזן. יחס גבוה מעיד על יעילות שימוש בנכסים גבוהה, ולהפך. זאת מפני שיעילות אמורה להתבטא ע"י הפקת רווחים גבוהים יותר מההון המושקע בנכסי החברה. יחס זה שימש במודל חיזוי כשלון לגבי הרבה חברות קמעונאיות ונמצא כמדד הטוב ביותר לניבוי הצלחת חברות.

 

לרוב אנו חסרים את משאב הזמן לביצוע ניתוח מעמיק למספר רב של חברות ולכן מומלץ להשתמש במסננים אוטומטיים הניתנים בתשלום או בחינם בפורטלים פיננסים כגון yahoo finance. בעזרת מסננים אלו נוכל להגדיר את היחסים הפיננסים אותם אנו מחפשים והמסנן האוטומטי יציג לנו רק חברות העונות על הקריטריונים שבחרנו.

 

ניתוח דוחותיה הכספיים של החברה וניתוח הסביבה העסקית בו היא פועלת

כאמור, גם אם מצאנו חברה שהיחסים הפיננסים שלה תואמים לדרישותינו, אין אנו יכולים להיכנס לשלב ההשקעה ללא צלילה לתוך הדוחות הכספיים שלה בכדי להבין את פעילותה וסביבתה העסקית. בנוסף למספרים בכל דוח, ישנו גם דוח הנהלה/דירקטוריון ובו מסבירה הנהלת החברה מה מצב החברה, החזון שלה והאתגרים העומדים בפניה. לחומר זה יש כמובן להוסיף חומר חיצוני שנכתב על החברה מכל מקור מהיימן בין אם מאנליסטים המכירים את התחום, פורטלים ועיתונות כלכלית וכיוצ"ב. 

 

למי שחושב שההזדמנות למצוא חברה המתומחרת בחסר היא נדירה - הוא טועה !

בשווקים יש המון מניות והערכת חסר נוצרת לא רק במצב משבר. כמובן שבזמני משברים הדבר יותר פשוט, כיוון שאז גם חברות טובות וחזקות סובלות מן הגל השלילי ורובן יורדות מערכן כמו השוק כולו עקב מכירות גורפות בעיקר מצד הציבור. מכירה המונית של קרנות נאמנות ומשיכות מקופות גמל הופכות לגל עיוור הגורר ירידה במחיר המניות של החברות הטובות ביותר. זו ההזדמנות האמיתית של משקיעי ערך המסוגלים לזהות חברות אלו ולדעת שלמרות המשבר חברות אלו ימשיכו להציג תוצאות נפלאות. זהו הרגע בו משקיע הערך יכול לקנות כמות גדולה של מניות החברה ולהיכנס להמתנה ארוכה עד שהשוק יחזור לתמחר את החברה לפי שוויה הריאלי.

 

חשוב להבין שאין צורך למצוא מאות חברות אטרקטיביות להשקעה, אך מצד שני לרוב המשקיעים, נכון וחשוב להקפיד על פיזור ראוי.

 

מעקב אחר תיק ההשקעות באופן פרטני תוך התעלמות מתנודתיות השוק

אין להזניח את המשך המעקב אחר המניות בתיק. יש להמשיך לבדוק את כל המידע שבדקנו לפני הרכישה גם אחריה ולוודא כי התנאים והפרמטרים המשפיעים נשארו חיוביים. ושוב, יש גם משקיעי ערך כדוגמת פיל טאון המשלבים השקעות ערך עם ניתוח טכני, וגם כאן האינדיקאטורים לכניסה ויציאה הם אינדיבידואליים לצורת הניתוח. 

 

מכירת המניה כאשר היא מגיעה למחיר המשקף את שוויה הריאלי

כאשר מגיע מחיר המניה ליעד שנקבע זה הזמן למכור את המניה (כל מקרה לגופו כמובן), ולעבור הלאה לחברה אחרת העונה על הקריטריונים של השקעת ערך. מותר לציין כי משקיעי ערך לא יכנסו להשקעות במצב בו המחירים אינם נמוכים, גם אם מדובר בגל עולה בכל השוק. הם תמיד יחפשו מציאות אמיתיות וידבקו באסטרטגיה שלהם ללא השפעה חיצונית. 

בעבר המתנה כזו היתה יכולה לקחת שנים, לצערנו (או שלא...) השווקים היום נוטים לתנודתיות ומשברים בתכיפות גדולה יותר, מה שמקנה יותר אפשרויות למשקיעי הערך ובכלל. סיבה אחרת למכירת מניה עלולה להיות שינוי מהותי בפעילות החברה ונתוניה הפיננסים, אבל זהו חלק אינטגראלי מעבודתו של המשקיע אשר עוקב תדיר אחר השקעותיו.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד