מאיה בורסה

מאיה (המכונה לעיתים רבות "מאיה בורסה") היא מערכת אינטרנטית להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולקהילת שוק ההון. מאיה בורסה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה. במאיה בורסה מוצגות כל ההודעות המתפרסמות על ידי החברות הבורסאיות ומנהלי קרנות הנאמנות, כגון דיווחים מידיים, דוחות כספיים, מידע על גיוס הון, שינויים בדירקטוריון ובהנהלה, פיצולים ומיזוגים ודיווחים שוטפים נוספים. כמו כן, מתפרסמות באתר הודעות בורסה שונות, כגון החלטות דירקטוריון הבורסה והועד הפועל, עדכונים לגבי כללי המסחר, כללי השימור, מדדי הבורסה ועוד.

שירותי מאיה בורסה למשתמשים

  • דיווחים מידיים – מעקב בזמן אמת אחר הדיווחים השוטפים והדו"חות הכספיים של החברות הבורסאיות ושל קרנות הנאמנות. ניתן לקבל בקלות חתך של דיווחים היסטוריים על פי שם חברה, מועד דיווח או סוג אירוע.
  • הודעות מתפרצות –ריכוז הדיווחים המתייחסים לאירועים מהותיים בחברות.
  • מועדים ותשלומים –ריכוז מועדי חלוקות דיבידנדים, תשלומי ריבית, פדיון איגרות חוב, הצעות רכש וכו'.
  • אספות כלליות –ריכוז הודעות בדבר זימון אסיפה כללית, לרבות היום הקובע לאסיפה, מועד כינוסה והנושאים על סדר יומה של האסיפה.
  • בעלי עניין –נתונים בדבר החזקות בעלי העניין בחברה והזכויות המוקנות להם בהון ובהצבעה.
  • מבנה הון החברה –לרבות מניות רדומות וניירות ערך לא סחירים.
  • קבלת התראות בדואר אלקטרוני – המשתמש יכול לקבל התראות בדואר אלקטרוני של הודעות שונות שמפרסמות החברות הנסחרות. ההתראה כוללת את נושא הדיווח וקישור ישיר לנוסח המלא של הדיווח ב"מאיה בורסה". השירות מאפשר למשקיע ליצור פרופיל אישי בו יוכל לבחור את המידע המעניין אותו, בין היתר, על פי חתך של תאגיד וסוג אירוע. עם הגעת דיווח, העונה על החתך הנבחר, תועבר התראה בדואר אלקטרוני.

מעוניינים לבצע מסחר בבורסה און ליין? היכנסו לעמוד הבית שלנו והתחילו במסחר עצמאי!

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד