הוראות מסחר בבורסה

מהן הוראות מסחר בבורסה? מהן הוראות מותנות למסחר בוול סטריט? כל מה שרציתם לדעת אודות הוראות למסחר בבורסה, לפי צוות המומחים של מיטב דש טרייד.

 

הוראת LIMIT

הוראת קנייה/מכירה בהגבלת שער. בקניה, מחיר הלימיט הוא המחיר המקסימאלי אותו הקונה מוכן לשלם ובמכירה מחיר הלימיט הוא המחיר המינימאלי שהמוכר מוכן לקבל. ההוראה תתבצע רק במידה ושער נייר הערך מגיע לשער הניתן בפקודה או לשער טוב יותר. כלומר, בקניה כששער הנייר נמוך או שווה למחיר הלימיט ובמכירה כששער הנייר גבוה או שווה למחיר הלימיט. הגבלת שער זו היא מקור שם הוראת הלימיט.

חשוב להבין כי אין ערובה לביצוע פקודות מסחר מסוג LIMIT , פקודות מסוג זה (בקניה או מכירה) מבוצעות ע"פ סדר קבלתן לשוק ובהתאם לביקוש /היצע הנוכחי בנייר. למרות שפקודת מסחר מסוג זה אינה מבטיחה ביצוע, היא כן מבטיחה לפחות את השער שבו היא תבוצע. הוראות לימיט אשר משודרות במכרז הפתיחה בת"א ימשיכו אוטומטית לשלב המסחר הרציף ומכרז הנעילה.

הוראת MARKET

הוראה במחיר שוק. הוראות קניה/מכירה ללא הגבלת מחיר, לפיכך ברוב המקרים הפקודה תתבצע מידית בהתאם למחיר של הקונים/מוכרים בספר הפקודות, עם הגעת הפקודה לשוק. פקודת מסחר מסוג זה מבטיחה ביצוע ברוב המקרים, אך אינה מבטיחה את השער בו תבוצע הפקודה. חשוב להבין כי השער בו תתבצע הפקודה יכול להיות שונה משער הציטוט בזמן הזנת הפקודה מכיוון ששערי השוק יכולים להשתנות במהירות, ולכן יש להיזהר בשימוש בהוראה זו במיוחד בעת מסחר בניירות ערך המתאפיינים בסחירות נמוכה ובהפרשים גבוהים בין המחיר של הביקוש למחיר ההיצע.

בבורסה בת"א קיימים עוד שני סוגים של הוראות הגבלות שער:

LMO - limit open

הוראת לימיט 'הגבלת שער' למכרז הפתיחה בלבד בו אין הגבלה על כמות המינימום לשידור למסחר, במידה ואין ביצוע בשלב הפתיחה ההוראה תבוטל.

LMC - limit close

הוראת לימיט 'הגבלת שער' למכרז הנעילה בלבד בו אין הגבלה על כמות המינימום לשידור למסחר, במידה ואין ביצוע בשלב הנעילה ההוראה תבוטל.

הוראות מותנות:

הוראה מותנית היא הוראה אשר מוזרמת לשוק לביצוע כאשר מתקיימים תנאים מסוימים שהוגדרו מראש. הוראה זו ידועה גם כהוראות טריגר או הוראותSTOP. מהות ההוראות המותנות דומה בבורסה תל אביב ובבורסות וול סטריט, אך יש מספר ניואנסים חשובים להוראות בכל שוק אותם צריך להכיר ולכן ההסבר להוראות השונות במאמר זה נפרד לכל בורסה.

הוראות מותנות במסחר בוול סטריט:

STOP / STOP LOSS

הוראת Stop, הינה הוראת טריגר לביצוע במחיר שוק (MARKET), ההוראה מוזרמת לשוק רק כאשר המחיר של נייר הערך מגיע למחיר הטריגר שנקבע מראש. יש להגדיר רק מחיר אחד, מחיר הטריגר, שהוא המחיר שבו תופעל הפקודה.במסחר בבורסות וול-סטריט הטריגר מופעל לרוב לפי מחיר הביקוש/היצע הראשון הקיים בשוק בשלב המסחר.

השימוש הנפוץ להוראתStop  הינו כפקודת מכירה במטרה להגן מירידות. בבורסות וול סטריט ניתן לעשות בהוראה שימוש גם לפקודת קניה. לדוגמה, קניה של נייר ערך בפריצה (מושג מתוך ניתוח טכני). 

דוגמה- במידה ואנחנו קונים מנייה ב-10$ ורוצים להגן על הפוזיציה מירידה של 20% ומעלה בשער הנייר, אנו יכולים לשדר הוראותSTOP עם מחיר טריגר של 8$. אם מחיר הנייר ירד והשער של הקונה הראשון בשוק יהיה 8$ או פחות, הטריגר יופעל ותשלח ההוראה למכור את הנייר במחיר שוק (יכול להיות נמוך או גבוה מ8$).

דוגמה נוספת - ניתן להשתמש בהוראה זו גם בקניה, כך שבמקרה ויש נייר שכרגע נסחר ב10$ אבל אנחנו רוצים לקנות אותו רק אם יגיע לשער של 11$ (נניח לצורך קניה בפריצה, משיקולים של ניתוח טכני), ניתן לשלוח הוראת קניה עם מחיר טריגר של 11$ . אם מחיר הנייר יעלה והשער של המוכר הראשון יהיה 11$, יופעל הטריגר ותשלח ההוראה לקנות את הנייר בכל מחיר (יכול להיות נמוך או גבוה מ11$).

STOP LIMIT

דומה לפקודת סטופ רגילה פרט לכך, שברגע שהטריגר הופעל מוזרמת לשוק הוראה לביצוע במחיר לימיט שהוגדר מראש. בהוראת סטופ לימיט יש להגדיר שני שערים: מחיר טריגר להפעלת הפקודה ומחיר לימיט לשליחת ההוראה לשוק (בקניה או מכירה). השימוש הנפוץ להוראת Stop Limit  הוא הוראות מכירה, אך בבורסות וול סטריט ניתן לעשות בהוראה שימוש גם לפקודת קניה.

TRAILING STOP

הוראת סטופ עם שער טריגר משתנה. יש להגדיר את מרווח טריגר שיפעיל את ההוראה לפי כמות דולרים או X% ממחיר הנייר. היתרון הבולט בהוראה זו הוא שה-Stop מעדכן את עצמו באופן אוטומטי בהתאם לשער של הנייר. לדוגמה בהוראת Trailing Stop במכירה, שער ה Stop יעלה ככל שמחיר הנייר עולה בהתאם למרווח שהוגדר.

דוגמה- במקרה בו רוצים להחזיק את המניה כל עוד היא עולה אך במקרה ומחירה יירד ב-2$ מהשיא שתימכר באופן אוטומטי. נשלח הוראת מכירה ב-Trailing Stop עם מרווח של 2$. על עוד המניה עולה, ערך ה-Stop מתעדכן למעלה, כשהמניה תרד ביותר מ-2$ מהערך הגבוה ביותר אליו הגיעה מהרגע בו נשלחה ההוראה, המניה תימכר במחיר שוק.

חשוב לדעת:

הוראות מותנות תלויות לא רק בשער המצוטט על המסך אלא גם ביכולת הביצוע ונזילות מצד הברוקר ועושה השוק בנייר.

הוראת OCO

הוראה שמאפשרת לשלב שתי פקודות מקבילות כשביצוע אחת מהן מבטל את ההוראה השנייה. לדוגמה – לאחר שקנינו מניה, אנו מעוניינים למכור אותה ברווח אם היא תעלה ובמקביל, איננו רוצים להיות חשופים לירידות חדות בנייר. במקרה זה נשלח הוראתOCO שתכיל הוראת מכירה בלימיט במחיר הגבוה ממחיר המניהובנוסף הוראתSTOP LOSS במחיר הנמוך ממחיר המניה. אם תתבצע פקודת הלימיט תבוטל אוטומטית פקודות הסטופ ולהיפך.

 

הוראות מותנות במסחר בת"א:

הבדל עיקרי בהוראות מותנות בבורסה בת"א לעומת הבורסה בוול סטריט זה מתי מופעל הטריגר. בבורסה בת"א הטריגר מופעל לפי שער עסקה אחרונה בעוד שבוול סטריט הטריגר מופעל לפי שערי ההיצע והביקוש. כמו כן בעוד שבוול סטריט הוראות ה STOPמשמשות לקנייה ומכירה בבורסה בת"א הן משמשות למכירה בלבד והוראת קניה ב Stop Limit קיבלה את השם Buy Above.

STOP LOSS

הוראה מותנית המוזרמת לשוק רק כאשר המחיר מגיע למחיר הטריגר שנקבע מראש. במסחר בבורסת תל אביב, הטריגר מופעל לפי מחיר הביצוע האחרון. הוראת סטופלוס הינה הוראת טריגר לביצוע במחיר שוק (MARKET).

STOP LIMIT

דומה לפקודת סטופ רגילה רק שיש להזין שני מחירים: מחיר טריגר ומחיר לימיט. כשהטריגר מופעל מוזרמת לשוק הוראה לביצוע במחיר הלימיט שהוגדר מראש.

Buy above

הוראת מסחר שתכליתה לקנות נייר ערך רק כאשר הוא מגיע למחיר מסוים, מעל למחיר הנוכחי. צריך למלא גם את שדה שער ה"טריגר", כלומר השער שבוא תופעל ההוראה וגם את מחיר הלימיט, הוא המחיר המקסימלי בו נרצה לקנות את הנייר.

Take profit

הוראה זו דומה למכירה בהגבלת שער רגילה (הוראת לימיט) רק בהבדל אחד שבגלל שימוש במנגנון הטריגר ההוראה לא תישלח לשוק ולא תופיע בספר הפקודות עד שיופעל הטריגר. יש להגדירשני שערים: 1. מחיר טריגר להפעלת הפקודה 2. מחיר לימיט זהו שער ההוראה שתשלח לשוק.

דוגמא מספרית:

 

סוגי הוראות נוספות שיש במסחר בת"א:

IOC (immediate or cancel)

פקודת "שער" לביצוע מידי, אף אם חלקי בלבד. בהוראה זו, יש להקפיד לשים לב האם המחיר תואם את ההיצע/ביקוש בשוק כרגע. הפקודה תשודר לשוק במחיר הלימיט שקבענו. במידה ואין ביצוע מידי, ההוראה תבוטל מיידית, במקרה של ביצוע חלקי, החלק של ההוראה שלא בוצע, יבוטל מידית.

FOK (fill or kill)

בדומה להוראתIOC, זוהי פקודת "שער" לביצוע מלא ומידי בלבד, ולכן בהוראות אלו יש להקפיד לשים לב האם המחיר והכמות תואמים את ההיצע/ביקוש בשוק כרגע. במידה והפקודה לא מתבצעת במלואה הפקודה מבוטלת מידית ואינה נרשמת או ממתינהבספר הפקודות.

 

פקודת קרחון (Iceberg) מאפיינים עיקריים

 

פקודת קרחון נועדה לשלוח פקודת מסחר בכמות גדולה ובשער נתון ולבקש שפקודה זו תשוחרר לביצוע בחלקים על מנת שלא תשפיע על השערים בשוק. הפקודה הינה פקודת LMT  המאופיינת ע"י ביצוע ICE  וכוללת שלוש כמויות: הוראות מסחר בבורסה 

  1. כמות כוללת- סך כל היחידות שרוצים לקנות או למכור בהוראה.
  2. כמות גלויה ראשונית - מספר היחידות שישלחו מידית לשוק עם שליחת ההוראה.
  3. כמות לשחרור נוסף - מספר היחידות הנוספות שישלחו לשוק לאחר ביצוע של הכמות הראשונית.

 

 

 

 

 

 

תיאור אופן פעולת ההוראה:

 

 בעת קבלת פקודת ה- Iceberg  בבורסה תשוחרר לביצוע הכמות הגלויה הראשונית, בספר הפקודות תוצג רק הכמות הגלויה בכל רגע נתון, מסך כל הכמות בפקודה. לאחר שהכמות הראשונית זו בוצעה במלואה תשוחרר לביצוע כמות נוספת בגובה הכמות שרשומה בשדה "כמות לשחרור נוסף", וכך הלאה עד להשלמת הכמות הכוללת.

 

דוגמה מספרית :

סוחר משדר פעולת קניה למנייה כלשהיא בפקודת Iceberg . הכמות הכוללת הינה 175 ע"נ, הכמות הגלויה הראשונית הינה 50 ע"נ והכמות לשחרור נוסף הינה 35 ע"נ. עם שידור ההוראה, בספר הפקודות תופיע הכמות הגלויה הראשונית בלבד בסך 50 ע"נ. עם סיום ביצוע קניית הכמות הגלויה הראשונית במלואה תשוחרר כמות נוספת בסך 35 ע"נ וכן הלאה. לאחר ביצוע קנייה של 120 ע"נ מערכת הבורסה תבחין כי לאחר שידור המנה הבאה של 35 ע"נ הכמות הסמויה הצפויה להישאר לאחר שידור תהיה 20 אשר קטנה מהכמות המינימאלית למסחר הרציף בטבע (26 ע"נ) ולכן תשודר כל הכמות שנותרה בסך 55 ע"נ.

 

 

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד