סקירה שבועית 28.10.18

עיקרי הדברים
• קיימים מספר מכשולים מפני עליית ריבית ע"י בנק ישראל. לאור הערכות הצמיחה שלנו, אנו חושבים שהסיכוי לעליית ריבית נמוך. בכל מקרה, עליית ריבית לא צפויה להפוך לתהליך.
• הכלכלה האמריקאית צמחה מעל הציפיות ברבעון השלישי, אך הרכב הצמיחה היה מעט בעייתי ומצביע על פוטנציאל נמוך להמשך. סימנים רבים מצביעים שצפויה האטה בצמיחת המשק האמריקאי.
• הסינים הודיעו על צעדים רבים שנועדו לתמוך בעיקר בפעילות המגזר הפרטי במדינה.
• נמשכת האטה בצמיחה בכלכלה האירופאית.
• לירידות בשוקי המניות יש הפעם סיבות כלכליות אמיתיות, אך הן לא צפויות להפוך למפולת.
• מבין הגורמים שיכולים שוב להזריק מרץ לכלכלה ולשווקים בעולם נמנים הגעה להסכם בין ארה"ב לסין, הרחבה פיסקאלית נוספת בארה"ב, מתן תמריצים לכלכלה בסין בהיקף גדול ועצירת עליית ריבית ע"י ה-FED. הסיכוי להתממשות של לפחות אחד האירועים לא נמוך.
• המשקיעים מתחילים להפנים שריבית ה-FED לא תעלה בכל מחיר.
28/10/2018
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד