סקירה שבועית 17.11.19

18/11/2019

עיקרי הדברים  

·      סביבת האינפלציה בישראל ממשיכה להתמתן, כפי שעולה מאינדיקאטורים רבים. אנו צופים שמדד המחירים יעלה בשנה הקרובה בכ-0.8%.

·      למרות התמתנות בסביבת האינפלציה בחודשים האחרונים, ציפיות האינפלציה בשוק נותרו כמעט ללא שינוי.

·      ייסוף השקל יחד עם עוד מדד נמוך מגבירים לחצים להורדת ריבית ע"י בנק ישראל.

·      המגזר העסקי הגדיל בצורה משמעותית רכישות המט"ח השנה כנגוד מכירות של המוסדיים והזרים.

·      הצרכנים בישראל מדווחים על המשך שיפור במצבם הכלכלי.

·      מתגברים הביקושים לדירות בישראל, תוך עליית מחירים.

·      סימני התייצבות בהאטה באירופה, בפרט בגרמניה.

·      גם ביפן מגמת ההאטה התייצבה מעט.

·      לעומת זאת, הנתונים בסין ממשיכים להצביע על המשך היחלשות, מה שמהווה סיכון עיקרי לצמיחה בעולם, גם אם מלחמת הסחר תירגע.

·      הנתונים בארה"ב מצביעים על המשך היחלשות בעיקר בפעילות התעשייה.

·      קיימים סימנים של התגברות האינפלציה בארה"ב.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד