המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

עיקרי הדברים
• בנטרול השפעת הזינוק בהוצאות הממשלה ועלייה חדה ביבוא הרכבים, הצמיחה במשק הישראלי ירדה במחצית השנייה של 2019 לעומת המחצית הראשונה.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי השבוע.
• השקל תפס את מקומו של מטבע "מקלט". יש לכך משמעויות רבות לשווקים בישראל ולכלכלה המקומית.
• לעומת השקל, נראה שהיין היפני איבד את מעמדו כחוף מבטחים, זאת על רקע הרעה בכלכלה היפנית והסיכון של התפשטות המגפה.
• יציאת היין היפני מרשימת הנכסים הבטוחים, מגבירה את הלחצים על הנכסים המעטים שנותרו ברשימה זו הכוללים את האג"ח הממשלתיות בארה"ב, הזהב והדולר.
• תשואות אג"ח החברות בארה"ב ירדו לרמות נמוכות היסטוריות, כולל באג"ח מתחת לדירוג השקעה. בניכוי שיעור חדלות הפירעון ההיסטורי הממוצע, התשואה למשקיעים באג"ח ה-HY לא תהיה אטרקטיבית במיוחד.
• לפי הפרסום של בנק ישראל, המשקיעים הזרים לא הגדילו חשיפתם לשוק האג"ח הממשלתי בישראל גם בחודש דצמבר.
קרא עוד
23/02/2020
עיקרי הדברים
• סביבת האינפלציה בישראל נותרה נמוכה. המגפה עשויה לגרום להגדלת הביקושים בישראל ובכך להוביל לעליית המחירים.
• יצוא הסחורות מישראל נחלש. ניכרת האטה ביבוא מוצרי הצריכה בשנה האחרונה, למרות התחזקות השקל.
• קצב השינוי במדד ה-Tech Pulse האמריקאי שמהווה אינדיקאטור מוביל ליצוא הטכנולוגיה מישראל ירד מתחת לאפס.
• סימנים שונים משקפים עלייה בביקושים לאג"ח הממשלתי בישראל.
• למרות אופטימיות בסקרים, הצמיחה במשק האירופאי ברבעון האחרון של 2019 הייתה 0.1% בלבד. המגפה תקשה על התאוששות ברבעון הראשון.
• האינדיקאטורים השוטפים משקפים המשך צמיחה יציבה בארה"ב. הגירעון הממשלתי עלה כמעט ל-5%.
• הרפורמה במס בארה"ב לא הגדילה בכלל את הצמיחה במשק.
• עלייה חדה באינפלציה בסין עלולה להקשות על הקלה במדיניות ע"י הבנק המרכזי.
• השוק משקף שה-FED יוריד ריבית פעמיים בשנה הקרובה. בשנים האחרונות ה-FED עשה את מה שהשווקים ציפו ממנו.
• מתחילת השנה נעצרה עלייה במאזן ה-FED.
• השקעה במניות הדיווידנד בארה"ב נראית אטרקטיבית ביחס לתשואות האג"ח הממשלתיות.
קרא עוד
16/02/2020
עיקרי הדברים
• הנתונים הכלכליים במשק מצביעים על המשך צמיחה יציבה.
• העלייה בגביית המסים בישראל אינה מעידה על האצת הצמיחה, אלא על חזרה לקצב הגבייה התואם אותה.
• למרות רכישות מט"ח מאסיביות ע"י בנק ישראל, השקל חזר להיות המטבע החזק בעולם בשבועות האחרונים. בנק ישראל עשוי להזדקק לדרכים נוספות להתמודד עם המצב.
• האינדיקאטורים הכלכליים בעולם, שמתייחסים לתקופה של לפני מגפת הווירוס קורונה, מצביעים על התאוששות קלה בפעילות התעשייה.
• הנזק לפעילות הכלכלית כתוצאה מהתפשטות הווירוס צפוי להיות משמעותי יותר מאשר בתקופה של ה-SARS בשנת 2003, אך השפעתו עדיין צפויה להיות מוגבלת.
• האינדיקאטורים בארה"ב מעידים על שיפור בצמיחת המשק.
• שורה של בנקים המרכזיים בעולם חזרו להוריד ריבית בימים האחרונים.
• לאור העלייה בסיכונים לכלכלה, ירידה חדה במחירי הסחורות והתחזקות הדולר, עלה הסיכוי להורדת הריבית בארה"ב.
• שוקי האג"ח, הסחורות והמטבעות משקפים פסימיות גדולה לעומת האופטימיות בשוק המניות.
קרא עוד
9/02/2020
עיקרי הדברים
• מנתוני הפדיון בענפי המשק בישראל ניכר שיפור בענף הבנייה והמשך צמיחה נמוכה בענף המסחר. מדד הייצור התעשייתי מצביע על האצה בייצור השבבים, מה שצפוי לתרום לגידול היצוא.
• נמשך שיפור בנתוני התעשייה באסיה ובאירופה.
• נתוני הצמיחה ברבעון הרביעי בארה"ב עלולים לאכזב. ניכר המשך האטה בענף התעשייה, לעומת שיפור בנדל"ן למגורים. הירידה החדה במחירי הגז עשויה להאט עוד יותר השקעות החברות שכבר נמצאות די בקיפאון.
• ה-FED עשוי להודיע השבוע על המשך רכישות האג"ח וצמצום מכרזי ה-repo.
• לאירועים מסוג הווירוס "קורונה" בדרך כלל הייתה בעבר השפעה חולפת על הכלכלה והשווקים. אולם, הוא מהווה הזדמנות טובה "להוציא קיטור" משוק המניות שהתנתק מרוב הפרמטרים הכלכליים.
• לפי מרבית הסימנים, כניסת ישראל ל-WGBI עדיין לא הביאה כספי הזרים לישראל.
• הירידה במרווחים של האג"ח הקונצרניות בישראל בחודשים האחרונים, במיוחד באג"ח בדירוגים נמוכים ובפרט באג"ח הארוכות, התרחשה על רקע הגדלת משקלם של "הידיים החלשות" בשוק הקונצרני.
• רמת הסיכון בתיקים של המשקיעים המוסדיים עלתה בשנה האחרונה.
קרא עוד
26/01/2020
עיקרי הדברים
• לעומת הרעה בסחר החוץ בעולם והתחזקות השקל, היצוא הישראלי נפגע יחסית מעט בשנה שעברה. השנה צפויה להתווסף תרומה של יצוא הגז והמפעל החדש של אינטל.
• קצב האינפלציה בישראל נותר מאוד מתון והסיכונים לעלייתו נמוכים. לעומת זאת, ציפיות האינפלציה הגלומות נמצאות ברמה גבוהה יחסית.
• לפי סקר אמון הצרכנים בישראל, מצבם הפיננסי של משקי הבית המשיך להשתפר בשנה האחרונה. ירד שיעור משקי הבית שמתכוונים לרכוש דירה השנה.
• העלייה המהירה במחירי הנכסים הפיננסיים, העלייה המתחדשת במחירי הדירות וההתרחבות המהירה של האשראי על רקע הריבית האפסית והגירעון הממשלתי הגבוה מעלים את הסיכון הפיננסי במשק בישראלי.
• ניכר שיפור בנתוני הייצור והיצוא באסיה ובאירופה.
• לעומת זאת, בארה"ב הנתונים השוטפים מצביעים על ירידה בצמיחה ברבעון הרביעי.
• הסכם הסחר בין ארה"ב לסין עלול לפגוע בשותפות הסחר האחרות של סין. ההסכם בא לידי ביטוי באופן כללי בשווקים, אך לא בסקטורים ספציפיים שאמורים ליהנות ישירות ממנו.
• ב-FED מתחיל להופיע סימנים של חוסר נוחות מהעליות החדות בשווקים, אך ספק שהוא ישנה את המדיניות בגלל זה.
• רשימת הסקטורים הדפנסיביים השתנתה לעומת מה שנהוג לחשוב.
קרא עוד
19/01/2020
עיקרי הדברים
• בנק ישראל העביר מסרים חשובים בהודעת הריבית, בפרט שהוא יפעל כדי לא לאפשר המשך התחזקות השקל מול סל המטבעות בתקופה הקרובה.
• הגירעון הממשלתי בישראל נוצר בגלל תכנון לקוי ורצון להציג הישגים לטווח הקצר. הממשלה החדשה תצטרך לטפל בו כדי למנוע סיכון של היעדר יכולת להפעיל מדיניות אנטי מחזורית במקרה של האטה או מיתון.
• נמשכת ירידה בקצב הגידול של סך השכר במשק שעשויה להאט את הצריכה הפרטית.
• עלות הגיוס של ממשלת ישראל בחו"ל בשבוע שעבר הייתה יקרה מאוד בהשוואה לחלופה המקומית לעומת התועלת שמביאות הנפקות מסוג זה.
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך להצביע על היחלשות, מה שצפוי לתמוך באפיק האג"ח.
• נרשם שיפור מסוים בנתונים הכלכליים במשק האירופאי.
• ניכרת האטה באשראי הבנקאי בארה"ב, למרות המדיניות המרחיבה של ה-FED. גם באירופה קצב הצמיחה של האשראי העסקי בבנקים בירידה. לעומת זאת, קצב הגיוסים של האג"ח בשווקים הפיננסיים מכה שיאים.
קרא עוד
12/01/2020
עיקרי הדברים
• הצמיחה בישראל ב-2019 הייתה הגבוהה בקרב מדינות ה-OECD, למעט אירלנד. בשלוש השנים האחרונות נרשמה עלייה בפריון. קצב הצמיחה צפוי לרדת השנה.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי.
• הירידה ביחס החוב לתמ"ג בישראל ב-2019, גם אם בגלל סיבות שהיו בעיקר טכניות, מקטינה סיכון לפגיעה בדירוג האשראי.
• בחודש דצמבר נרשם שיפור במדדי מנהלי הרכש בתעשייה במדינות אסיה, אך באירופה וארה"ב הייתה הרעה.
• בחינה מחודשת של ההנחות שעמדו בבסיס התחזית לשנת 2020 מביאה למסקנה שאין סימנים ברורים שההאטה בצמיחה בעולם נבלמה. גם השווקים אינם בטוחים בשינוי המגמה בכלכלה. בינתיים, השווקים הופכים ליקרים מאוד בעידוד הבנקים המרכזיים.
• בשליש הראשון של השנה האג"ח הצמודות בדרך כלל מכות את האג"ח השקליות.
קרא עוד
5/01/2020
עיקרי הדברים
• קצב הגידול השנתי במדד המשולב למצב המשק ממשיך להתמתן באיטיות, בעיקר בהשפעת ההאטה באינדיקאטורים המשקפים את הצריכה הפרטית.
• חלה עלייה במספר תובעי דמי אבטלה ובמספר המפוטרים במשק. אולם, אין ביטוי לכך בנתוני האבטלה הרשמיים.
• המחירים של כל סוגי היבוא לישראל ירדו מתחילת השנה. הירידה במחירי היבוא של מוצרי הצריכה עדיין לא באה לידי ביטוי באופן מלא במדד המחירים.
• היקף החובות במשק גדל בשנים האחרונות בקצב גבוה של מעל 100 מיליארד ₪ בשנה. בשנה האחרונה בלט במיוחד גידול חובות הממשלה. למרות זאת, פרמיית הסיכון של ישראל ירדה לרמה הנמוכה היסטורית.
• התחדש גידול באשראי הצרכני בישראל בעיקר ממקורות חוץ בנקאים, שעשוי לתמוך בצריכה הפרטית.
• סחר החוץ בעולם ירד בשנה האחרונה בשיעור החד מאז המשבר לפני עשור.
• בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה במחירי הסחורות העיקריות בעולם.
• המרווחים בשוק הקונצרני המקומי הגיעו קרוב לרמות הנמוכות היסטוריות. הפעם, להבדיל מהפעמים הקודמות, גם המוסדיים השתתפו בחגיגה.
• הביצועים היחסיים של הסקטורים השונים במדד S&P500 לא בהכרח מצביעים על התקרבות לסוף מחזור העסקים.
קרא עוד
29/12/2019
עיקרי הדברים
• קצב התחלות הבנייה בישראל ירד והוא לא מדביק את קצב הגידול של מספר משקי בית, מה שצפוי לתמוך בעליית מחירי הדירות. גמר הבנייה עדיין צפוי לגדול בשנה הקרובה ולמתן עליית מחירי השכירות.
• קצב עליית השכר המצטבר בחמש השנים האחרונות במשק היה בין הגבוהים בארבעים השנים האחרונות והוא עדיין לא הצליח לייצר אינפלציה.
• ירידת תשואות האג"ח בישראל בניגוד לעולם בחודש האחרון בסה"כ הכניסה את התשואות ותלילות העקום בישראל אל המצב הנהוג בעולם, למעט החלק הארוך של העקום.
• הירידה במרווחים בשוק האג"ח הקונצרני המקומי לאחרונה הייתה נמוכה משמעותית מהירידה שנרשמה בארה"ב ובאירופה.
• נתוני הפעילות התעשייתית בעולם אינם מראים שיפור.
• לפי מדד האינדיקאטורים המובילים, קצב הצמיחה במשק האמריקאי ירד ל-1%.
• יציאת הבנק המרכזי השוודי מאזור הריבית השלילית בנסיבות הקיימות מקטינה סיכויים להורדת ריבית בישראל מתחת לאפס.
קרא עוד
22/12/2019
עיקרי הדברים
• השקל היה כמעט המטבע החלש ביותר בעולם מאז ישיבת הריבית האחרונה של בנק ישראל. בעקבות שינוי הגישה של בנק ישראל לתחום המט"ח, עלייה בסיכון הפוליטי והתרחבות פערי התשואות (לכיוון שלילי) בין ישראל לארה"ב, עלה הסיכוי לפיחות השקל.
• היצוא בישראל ממשיך ברובו להיחלש. ניכרת האטה ביבוא מוצרי הצריכה.
• מניות הנדל"ן והבנקים בישראל התנתקו מהמגמות בעולם ולא בטוח שיש לכך סיבה כלכלית. ההטיה המשמעותית לתחום הנדל"ן במשק שהתרחשה בעשור האחרון מעלה סיכון מאקרו כלכלי.
• נתוני הפעילות במגזר התעשייה וסחר החוץ בעולם המשיכו להיחלש בחודש אוקטובר ברוב המדינות.
• אנו חושבים שרוב החדשות הטובות מהירידה בסיכונים הגיאופוליטיים כבר מגולמות בשווקים. כדי שהמגמה החיובית תמשך נדרש שיפור בנתונים הכלכליים.
• המסרים שהעביר ה-FED היו מבולבלים למדי. אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תחזור לרדת בשנה הבאה.
קרא עוד
15/12/2019
עיקרי הדברים
• קצב הגידול של המשרות במשק ברמת השכר הגבוהה יחסית נותר יציב, לעומת הירידה בתוספת המשרות ברמות השכר הבינוניות והנמוכות.
• למרות ייסוף השקל וההאטה בסחר החוץ בעולם, היצואנים הישראלים לא מדווחים על שחיקה משמעותית ברווחיות היצוא וירידה בהזמנות.
• בנק ישראל התערב בצורה משמעותית במסחר במט"ח בחודש נובמבר, אך נראה שהוא בעיקר פועל כדי לבלום המשך ייסוף השקל ולא כדי להאיץ את הפיחות.
• בסקרים שונים, בעיקר במדדי מנהלי הרכש, מופיעים סימנים של בלימת ההאטה במגזר התעשייה בעולם, אולם, כמעט כל נתוני הפעילות מצביעים על המשך ירידה בצמיחה.
• למרות מספר משרות גבוה שהתווסף במשק האמריקאי בחודש נובמבר, תוספת המשרות השנתית הולכת וקטנה, בעיקר אצל בעלי השכר הגבוה. במיוחד ניכרת חולשה בענפים שבדרך כלל מגיבים מוקדם מהאחרים להאטה בצמיחה.
• נמשכת ירידה במדדי המחירים ליצרן ובמדדי מחירי היבוא בעולם, מה שצפוי לצמצם לחצי האינפלציה שנובעים מעליית השכר ובאים לידי ביטוי בעיקר במחירי השירותים.
• הביצועים העודפים של מניות השורה השנייה בישראל בשנה האחרונה הם בעיקר תוצאה של הקטנת זרימת הכספים לחו"ל ע"י המוסדיים וקרנות הנאמנות, שהקצו יותר כספים להשקעה במניות בישראל.
קרא עוד
8/12/2019
עיקרי הדברים
• הצמיחה בכלכלה העולמית צפויה להמשיך להתמתן.
• כדי שההאטה בכלכלה העולמית תבלם, הכלכלה הסינית, שהייתה הסיבה המקורית להאטה, צריכה להתייצב. בינתיים לא רואים סימנים לכך.
• הסכם חלקי בין ארה"ב לסין צפוי לשפר סנטימנט, אך ספק שהוא יגרום לחידוש השקעות.
• גם אי הוודאות הפוליטית בארה"ב תכביד על קבלת החלטות השקעה ע"י החברות.
• צפויה ירידה ברווחיות החברות האמריקאיות.
• ה-FED צפוי לחזור להוריד ריבית. המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים משפיעה עדיין על השווקים, אך פחות על הכלכלה.
• הצמיחה בישראל צפויה להאט בהדרגה בהשפעת החולשה ביצוא ובהשקעות. הצריכה הפרטית תתמתן, אך עדיין תהיה העוגן לצמיחה.
• היעדר ממשלה קבועה בישראל לאורך זמן עלול לפגוע מוחשית בצמיחת המשק.
• האינפלציה בישראל צפויה להישאר מתונה.
• השקל צפוי לקבל תמיכה נוספת מיצוא הגז וכניסת ישראל ל-WGBI. יחד עם זאת, עוצמת השקל מוגזמת. אנו צופים יציבות בשערו.
• בנק ישראל לא צפוי להוריד ריבית מתחת ל-0.1%. אם יזדקק להקלה נוספת יעדיף לרכוש אג"ח.
קרא עוד
1/12/2019
עיקרי הדברים
• הצמיחה בכלכלה העולמית צפויה להמשיך להתמתן.
• כדי שההאטה בכלכלה העולמית תבלם, הכלכלה הסינית, שהייתה הסיבה המקורית להאטה, צריכה להתייצב. בינתיים לא רואים סימנים לכך.
• הסכם חלקי בין ארה"ב לסין צפוי לשפר סנטימנט, אך ספק שהוא יגרום לחידוש השקעות.
• גם אי הוודאות הפוליטית בארה"ב תכביד על קבלת החלטות השקעה ע"י החברות.
• צפויה ירידה ברווחיות החברות האמריקאיות.
• ה-FED צפוי לחזור להוריד ריבית. המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים משפיעה עדיין על השווקים, אך פחות על הכלכלה.
• הצמיחה בישראל צפויה להאט בהדרגה בהשפעת החולשה ביצוא ובהשקעות. הצריכה הפרטית תתמתן, אך עדיין תהיה העוגן לצמיחה.
• היעדר ממשלה קבועה בישראל לאורך זמן עלול לפגוע מוחשית בצמיחת המשק.
• האינפלציה בישראל צפויה להישאר מתונה.
• השקל צפוי לקבל תמיכה נוספת מיצוא הגז וכניסת ישראל ל-WGBI. יחד עם זאת, עוצמת השקל מוגזמת. אנו צופים יציבות בשערו.
• בנק ישראל לא צפוי להוריד ריבית מתחת ל-0.1%. אם יזדקק להקלה נוספת יעדיף לרכוש אג"ח.
קרא עוד
24/11/2019
עיקרי הדברים
• סביבת האינפלציה בישראל ממשיכה להתמתן, כפי שעולה מאינדיקאטורים רבים. אנו צופים שמדד המחירים יעלה בשנה הקרובה בכ-0.8%.
• למרות התמתנות בסביבת האינפלציה בחודשים האחרונים, ציפיות האינפלציה בשוק נותרו כמעט ללא שינוי.
• ייסוף השקל יחד עם עוד מדד נמוך מגבירים לחצים להורדת ריבית ע"י בנק ישראל.
• המגזר העסקי הגדיל בצורה משמעותית רכישות המט"ח השנה כנגוד מכירות של המוסדיים והזרים.
• הצרכנים בישראל מדווחים על המשך שיפור במצבם הכלכלי.
• מתגברים הביקושים לדירות בישראל, תוך עליית מחירים.
• סימני התייצבות בהאטה באירופה, בפרט בגרמניה.
• גם ביפן מגמת ההאטה התייצבה מעט.
• לעומת זאת, הנתונים בסין ממשיכים להצביע על המשך היחלשות, מה שמהווה סיכון עיקרי לצמיחה בעולם, גם אם מלחמת הסחר תירגע.
• הנתונים בארה"ב מצביעים על המשך היחלשות בעיקר בפעילות התעשייה.
• קיימים סימנים של התגברות האינפלציה בארה"ב.
קרא עוד
18/11/2019
עיקרי הדברים
• קצב העלייה של המדד המשולב של בנק ישראל, שמשקף את הצמיחה במשק, ממשיך להתמתן.
• לירידה החדה בגיוסי עובדים ע"י המגזר העסקי בישראל תרמו האבטלה הנמוכה, ההאטה בסקטורים מסוימים וגם עלייה משמעותית בשכר בסקטור העסקי על רקע ירידה בצמיחתו. בהיעדר אינפלציה, זה צפוי לכווץ שולי הרווח של החברות.
• הגירעון הממשלתי גורם לעליית הגיוסים בשוק האג"ח, אך הממשלה מנסה לעשות צעדים שמשדרים אחריות תקציבית ועוזרים לתשואות להישאר ברמה נמוכה.
• השקל שוב נפרד מהדולר בעולם. בנק ישראל חזר לרכוש דולרים באוקטובר.
• לפי הדיווחים, ארה"ב וסין ממשיכות להתקרב להסכם. יחד עם הקלות של הבנקים המרכזיים זה צפוי לספק תמיכה בשווקים בטווח הקרוב.
• לעומת זאת, לדיווחים על המעבר למגמה חיובית בנתונים הכלכליים בעולם אין לדעתנו בסיס. הנתונים בתעשייה ובסחר החוץ לא מראים על שיפור וספק אם יהיה באמת שיפור משמעותי במבט לשנה הקרובה.
• בדומה לישראל, האינדיקאטורים האחרונים בארה"ב מצביעים על התייקרות עלויות התעסוקה במגזר העסקי. על רקע האטה בביקושים ואינפלציה נמוכה, רווחיות החברות צפויה להיפגע מכך.
• המשך עליית תשואות האג"ח בארה"ב מוצדקת רק בתנאי שריבית ה-FED תעלה. להערכתנו ועל סמך המסרים של נגיד ה-FED, הסיכוי לכך נמוך מאוד, מה שצפוי להגביל המשך עליית התשואות.
קרא עוד
10/11/2019
עיקרי הדברים
• למרות ששיעור האבטלה בישראל נותר נמוך, סימנים שונים מעלים חשש להתקררות בשוק העבודה.
• נתוני סחר החוץ בישראל מצביעים על האטה ביצוא וביבוא. בפרט ניכרת האטה ביבוא מוצרי הצריכה.
• הצריכה הפרטית במשק ממשיכה לצמוח בקצב מעט איטי יותר. אחת הסיבות לכך כי האשראי הצרכני ממשיך להיות קפוא.
• על פי הנתונים החודשיים השוטפים, הצמיחה במשק מתמתנת, מה שצפוי לתמוך בהורדת ריבית ע"י בנק ישראל.
• העלנו את תחזית האינפלציה לחודש אוקטובר ל-0.5%. התחזית ל-12 החודשים עומדת על 1%.
• קצב הצמיחה במשק האמריקאי ממשיך להתמתן בהשפעת חולשה בסחר החוץ ובמיוחד בהשקעות.
• נתוני שוק העבודה בארה"ב הכו את התחזיות, אך בסה"כ ניכרת התמתנות בתוספת המשרות ובשכר הממוצע, מה שצפוי להשפיע על הצרכן.
• ה-FED מתכוון להותיר ריבית ללא שינוי בפגישתו הקרובה. להערכתנו, הורדות ריבית יתחדשו ב-2020.
• הצמיחה באירופה נמוכה, אך יציבה.
קרא עוד
3/11/2019
עיקרי הדברים
• אנו מעריכים שהריבית בישראל תרד בחודשים הקרובים ל-0.1%, אך לא מעבר לכך. בנק ישראל יעדיף להערכתנו להתערב בשווקים, ולא להגיע לריבית שלילית אם יזדקק לכך.
• חילוקי דעות עמוקים פומביים בוועדה המוניטארית של בנק ישראל עלולים לפגוע בביטחון השווקים.
• למרות שבנק ישראל טוען שהשקל החזק הוא התורם העיקרי לירידה בסביבת האינפלציה, התרומה בפועל של סעיפי היבוא לאינפלציה לא תומכת בטענה זו.
• האינפלציה העתידית שמגולמת בשוק האג"ח המקומי נותרה ללא שינוי בחודשים האחרונים, למרות הירידה החדה באינפלציה בפועל בתקופה זו.
• מרבית הנתונים הכלכליים והסקרים השונים בארה"ב משקפים המשך הרעה ואף מואצת בפעילות המשק.
• גם בעולם הנתונים הכלכליים ממשיכים בעיקר להצביע על המשך האטה בפעילות.
• חתימה על ההסכם הסחר בין ארה"ב לסין בצורתו המסתמנת תתקשה להגדיל השקעות החברות ולהחזיר לפסי צמיחה סקטורים שנפגעו מההאטה.
• השווקים הפיננסיים נהנים מעלייה מהירה בנזילות שמספקים לאחרונה הבנקים המרכזיים שעוד צפויה לגבור בהמשך.
• ה-FED צפוי להערכתנו להוריד ריבית פעמיים עד סוף השנה.
• עונת הדו"חות בארה"ב נראית מוצלחת בעיקר בגלל שהחברות והאנליסטים הנמיכו תחזיות. בפועל, היא משקפת נאמנה הרעה בפעילות הכלכלית.קרא עוד
27/10/2019
עיקרי הדברים
• ניכרת היחלשות ביצוא הסחורות מישראל, נתון שמעיד על השפעת הקיפאון בסחר העולמי. גם היבוא מכל סוגיו נמצא בהאטה.
• מסקר אמון הצרכנים בישראל עולה שהמצב הפיננסי של הצרכנים ממשיך להשתפר.
• למרות שמדד מחירי הליבה CPI בארה"ב עלה לשיא העשור, סימנים רבים מעידים שהאינפלציה בארה"ב דווקא מאיטה, כך שהנתון לא צפוי להפריע להורדת ריבית ה-FED.
• המכירות הקמעונאיות בארה"ב מצביעות על מגמה חיובית בצריכה. אנו צופים שההשפעה השלילית של ההאטה במגזרים האחרים תמתן גם את הצריכה הפרטית.
• נתונים כלכליים חלשים נרשמו בסין ובאירופה.
• העלייה החדה בתשואות בשוק האג"ח העולמי נובעת מהבנה שה-ECB כבר לא "הכל יכול", מהמעבר הצפוי להרחבה במדיניות הפיסקאלית, מפרסום מדד המחירים בארה"ב, משיפור בחלק מהנתונים הכלכליים ומהתקרבות בין ארה"ב לסין.
• להערכתנו, במאזן בין האיומים להזדמנויות, האטרקטיביות של שוק האג"ח השתפרה.
• הנתונים על פעילות הזרים בשוק האג"ח והמט"ח המקומיים, כמו גם האינדיקאטורים האחרים, אינם מצביעים על כניסה משמעותית של כספי זרים לשוק האג"ח המקומי בעקבות הצטרפותה של ישראל למדד האג"ח הבינלאומי. לכן, יתכן והפוטנציאל החיובי של האירוע על שוק האג"ח המקומי עדיין לא מוצה.


הסקירה יוצאת לחופשה עד אחרי החגים. חג שמח!

קרא עוד
15/09/2019
עיקרי הדברים
• אין שינוי בגירעון התקציבי בישראל. למרות הצמיחה היציבה, גביית המיסים ממשיכה להיות נמוכה מאוד.
• המשק הישראל לא יצר משרות חדשות מתחילת השנה. במקביל, מאט קצב הגידול בשכר הממוצע. כתוצאה מזה, מתמתן הגידול בסך השכר במשק שמשפיע על הצריכה הפרטית.
• בשנה האחרונה נרשמה ירידה חדה באשראי לרכישות רכבים בישראל, כולל מהגופים החוץ בנקאים.
• חל שיפור במספר גורמי הסיכון הגיאופוליטיים (ארה"ב-סין, בריטניה, איטליה והונג-קונג). הפחתת רמת המתח חשובה, אך היא לא מבשרת על שינוי כיוון בכלכלה.
• העלאת התעריפים על היבוא הסיני לארה"ב צפויה לגרום להגברה זמנית של הביקושים לפניה ולירידה בביקושים אחריה.
• קצב יצירת המשרות בארה"ב מתמתן. בינתיים, עדיין לא ברור האם בהשפעת ההאטה בצמיחה או בגלל הגעה למצב תעסוקה מלאה.
• נמשכת האטה במרבית האינדיקאטורים המתייחסים לפעילות התעשייה בארה"ב. להערכתנו, גם במגזר השירותים ישנה האטה בפעילות.
• באירופה הפער בין הצמיחה בצריכה הפרטית ובמגזר השירותים לבין ההאטה בתעשייה ממשיך להעמיק.
• החלטת ה-ECB השבוע מהווה בעיקר גורם סיכון לשווקים.
קרא עוד
8/09/2019
עיקרי הדברים
• סביבת האינפלציה ללא הרכיבים התנודתיים ממשיכה לנוע מעט מתחת לגבול התחתון של היעד. התחזית שלנו לאינפלציה ב-12 החודשים עומדת על 0.8%.
•אם פיחות השקל ימשך, אפשרות די סבירה לאור הרעה במצב הכלכלי בעולם והירידות בשוקי המניות, בנק ישראל לא צפוי בשלב זה לנקוט בצעדים אקטיביים, למרות הירידה באינפלציה.
• ניכרת האטה בסחר החוץ בישראל.
• לאחר שהבנקים בישראל בלמו גידול באשראי הפרטי בשנתיים האחרונות, מופיעים סימנים שגם הגידול באשראי המסחרי נעצר.
• ממשיכים להופיע סימני האטה במשק האמריקאי.
• להערכתנו, קיים סיכוי גבוה שה-FED יוריד ריבית ב-0.75% עד סוף השנה.
• הסינים מקשיחים העמדות מול ארה"ב, מה שעשוי להצביע שבכוונתם לא לחתום על הסכם עד הבחירות בארה"ב.
• ה-ECB צפוי להציג תמריצים משמעותיים בפגישתו הקרובה, אך זה כבר פחות משפיע על השוק. לעומת זאת, הרחבה פיסקאלית עשויה להתקבל חיובית יותר.
• בכדי שהכיוון השלילי של שוק המניות יתהפך, צריכים לקרות מספר דברים במקביל – הסכם סופי בין סין לארה"ב (התנאי העיקרי), הורדה משמעותית בריבית ה-FED, הפעלת תמריצים פיסקאליים רחבים בסין והרחבות פיסקאליות במדיניות המפותחות.
• למרות הירידה החדה בתשואות האג"ח הממשלתיות, החשיפה אליהם ממשיכה לספק הגנה יעילה לסיכונים הקיימים.
• היחס בין הסיכון לסיכוי באג"ח הקונצרניות בישראל הורע.
קרא עוד
18/08/2019
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד