המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• הנתונים הכלכליים במשק, כולל ביצועי התקציב, רכישות בכרטיסי אשראי ועלייה בשכר הממוצע היו חיוביים.
• הורדת תחזיות הצמיחה בעולם ואולי גם ההחרפה במצב הביטחוני גרמו למשרד האוצר להשמיע בשבוע שעבר הערכות לפיהן יתכן והתחזיות לשנת 2016 עליהן מושתת התקציב היו אופטימיות מדי. הורדת הגירעון המתוכנן צפויה להיות אחד הצעדים כדי להקטין את הסיכון.
• היצוא בארה"ב ירד לרמה הנמוכה ביותר בשלוש השנים האחרונות. מנגד, נתוני שוק האשראי והדיור נותרו חיוביים.
• דוברי ה-FED הרבים המשיכו לשדר ציפיות לאפשרות של עליית ריבית עוד השנה. לפי הנתונים השוטפים, הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון השלישי תהיה נמוכה ותקשה להערכתנו להעלות את הריבית בדצמבר.
• נתוני הייצור והיצוא בגרמניה היו גרועים, אך בצרפת, אנגליה ואיטליה הנתונים היו דווקא חיוביים.
• אזהרות הרווח של שתי חברות הצריכה הפועלות בסין שהופיעו בשבוע שעבר עלולות להיות סנונית ראשונה לעונת הדוחות שצפויה לאכזב להערכתנו.
• שוקי המניות, בעיקר במדינות המתפתחות, רשמו עליות שערים חדות. גם המטבעות במדינות אלה התחזקו משמעותית על רקע הערכות לדחיית עליית ריבית ה-FED.
• מחירי הסחורות עלו בחדות לא רק בגלל היחלשות הדולר, אלא גם בעקבות הירידה בתפוקת הנפט בארה"ב.
קרא עוד
11/10/2015
• הנתונים המעודכנים של הצמיחה במשק מראים שהיא נשענת בעיקר על הצריכה הפרטית וההשקעות בבנייה למגורים. במחצית השנייה של השנה, הצריכה הציבורית אמורה לתמוך בצמיחה. בסה"כ, אנו מעריכים המשק ימשיך לצמוח בקצב של כ-2.5%.
• במכלול הנסיבות, בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי, אך הסיכויים להורדת הריבית התחזקו לאחרונה.
• ללא ההשפעות החד פעמיות של שינויי המחירים ביוזמת הממשלה והשינויים במחירי הדלק, סביבת האינפלציה במשק נמצאת במגמת עלייה מתונה ונתמכת ע"י הגידול בהכנסה הריאלית והריבית הנמוכה שתומכים בצריכה הפרטית.
• לאחר שהבנק המרכזי האמריקאי השאיר את הריבית ללא שינוי, חלון האפשרויות להעלאת הריבית צפוי להיסגר עד המחצית הראשונה של שנת 2016.
• למרות הורדת תחזיות הריבית ע"י ה-FED, תחזיות הריבית הנגזרות מהשוק ירדו אף יותר. תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב צפויות להישאר ברמות נמוכות בתקופה הקרובה.
• בכירי ה-ECB הדגישו שהבנק ערוך ומוכן להגדיל את התוכנית להרחבה כמותית שלו אם יידרש.
קרא עוד
20/09/2015
מדד חודש אוגוסט ירד ב-0.2%. בעיקר תרמו לירידה הוזלת הדלק (תרומה של מינוס 0.15%) ההלבשה (מינוס 0.1%) , הפירות ושירותי התקשורת (כל אחד מינוס 0.05%). ההפתעה העיקרית ביחס לתחזית שלנו שייכת לסעיף הפירות שמחיריהם ירדו ב-6%. יש לציין, שמחירי הפירות התייקרו באופן חד בחודשים אפריל-מאי וקיזזו חלק מההתייקרויות בחודשים לאחר מכן. גם סעיף התקשרות ירד מעבר לתחזית.
מחירי הירקות עלו פחות מהעונתיות הרגילה שלהם, אך בחודש ספטמבר הם עשויים להתייקר בשיעור חד מעבר לעונתיות, אם המגמה הקיימת לא תשתנה. כפי שניתן לראות בתרשים 1, המחיר הסיטונאי של הירקות עלה בעשרות אחוזים בספטמבר בגלל תנאי מזג האוויר בחודש אוגוסט. האובך והחום שהיו לאחרונה עשויים להמשיך ולהקפיץ מחירי הפירות והירקות גם לאחר החג. יחד עם זאת, שר החקלאות הורה על הסרת כל מגבלות המכס על יבוא מלפפונים ועגבניות בתקופת החגים, זאת לאור המחסור שנוצר בשל גל החום.
התפתחות נוספת במדד קשורה לעלייה במחירי הדיור. קצב ההתייקרות של סעיף הדיור במדד שמשקף שכר דירה עלה מכ-2% ל-2.5% . קצב ההתייקרות של מחירי הדירות בבעלות עלה מכ-3.7% באפריל ל-6.0% ביוני (ראו תרשים 2).
למרות שהמדד היה נמוך מהתחזיות, סביבת האינפלציה להערכתנו לא השתנתה ואף נמצאת במגמת עלייה. כפי שניתן לראות בתרשים 4, התרומה למדד של סעיפי הדיור, ההלבשה, התרבות והבידור, המזון, השונות והריהוט והציוד נמצאת במגמת עלייה. משקל הסעיפים הללו במדד עומד על כ-55%. תרומת יתר הסעיפים יציבה או יורדת (ראו תרשים 3).
יש לקחת בחשבון שההוזלות החד פעמיות של החשמל, המים והדלק השילו מהמדד כ-0.9% בשנה האחרונה. בחצי השנה הקרובה ההוזלות בסעיפים הללו בתוספת השפעת הורדת המע"מ, הוזלת מחירי התחבורה הציבורית, ביטוח חובה ואגרת טלוויזיה צפויות להוריד מהמדד עוד כ-1%!
אם נוסיף את ההוזלות הללו לתחזית האינפלציה שלנו ל-12 החודשים הקרובים שעומדת על 0.4%, נקבל אינפלציה של 1.4%. זאת סביבת האינפלציה הקיימת כעת בישראל והיא, כפי שאמרנו, נמצאת להערכתנו במגמת עלייה מתונה.
כמובן שרצון הממשלה ושר האוצר להמשיך ולהוזיל עלויות ע"י צעדים שונים ימשך, אך יש גם אפשרות שחלק מההשפעות יהפכו משליליות לחיוביות. מחירי הדלק שלבדם אחראים להפחתת האינפלציה ב-0.55% ב-12 החודשים האחרונים, עשויים לשנות את המגמה.
לפי התחזית שלנו, מדד חודש ספטמבר צפוי לרדת. המדד יושפע מהוזלת החשמל, ביטול אגרת טלוויזיה, הוזלת הדלק והפחתת המיסוי על משקאות חריפים ובירה. בנוסף, צפויה הוזלה עונתית של סעיף התרבות, ההלבשה והפירות. מחירי הירקות צפויים להתייקר בצורה משמעותית.
מדד חודש אוקטובר צפוי לרדת בצורה מתונה. המדד יושפע מהורדת המע"מ שצפויה להשיל מהמדד כ-0.3% ומהוזלת החשמל (שארית). מנגד, צפויה התייקרות עונתית של מחירי ההלבשה. כמו כן, הנחנו התייקרות הדלק.
קרא עוד
16/09/2015
• הורדת המסים בישראל מעלה את הסיכון הפיננסי כמעט מבלי לגרום להגברת הצמיחה במשק או לסייע לשכבות החלשות. הפעולה צפויה לקבל תגובות שליליות מצד חברות הדירוג.
• גם ההתפתחויות בתחום הגז הטבעי עלולות לגרום להרעה בהערכת הסיכון הפיננסי בישראל ע"י חברות דירוג האשראי.
• הורדנו את תחזית האינפלציה ל-0.5% בעקבות הורדת המע"מ והשינויים האחרים. יש לציין, שההוזלות החד פעמיות של הדלק, המים והחשמל השילו מהמדד בשנה האחרונה 0.9%.
• ההתנגדות החריפה של בנק ישראל להורדת המסים עשויה להשפיע על שיקולי המדיניות שלו, גם אם בצורה מוגבלת.
• הבנק המרכזי האירופאי כבר הוריד את התחזיות בעקבות ההתפתחויות האחרונות במדינות המתפתחות ובשווקים. גם קרן המטבע מציינת שהסיכונים לצמיחה בכלכלה העולמית גדלו.
• הבנק המרכזי האירופאי מאוד לא מעוניין שההתאוששות בכלכלה תקטע כמו בתחילת 2014 בגלל האירועים החיצוניים. לכן, קיים סיכוי גבוה להרחבת מדיניותו כבר בחודשים הקרובים.
• מבחינת שוק העבודה, ה-FED יכול להעלות את הריבית כבר בספטמבר. אולם, בגלל הגורמים האחרים, הסיכוי לכך די נמוך, להערכתנו. אם הריבית לא תעלה בספטמבר, חלון ההזדמנויות מבחינת ה-FED עשוי להיסגר לכחצי שנה.
קרא עוד
6/09/2015
• למרות עלייה מסוימת בשיעור האבטלה, נראה שאין הרעה במצבו של שוק העבודה בישראל.
• לעומת הטלטלה בשווקים, הנתונים הכלכליים בארה"ב ובאירופה ממשיכים להיות חזקים. השקעות החברות בארה"ב התאוששו מהר מהירידה החדה בהשקעות חברות הגז והנפט. גם מצבו של שוק הנדל"ן ממשיך להשתפר.
• למרות השיפור בנתוני מאקרו, הירידה באינפלציית הליבה (PCE Core), בציפיות האינפלציה, הרעה בתנאים הפיננסיים ומכירת האג"ח האמריקאיות ע"י הסינים מפחיתים סיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בחודשים הקרובים.
• באירופה נשמעים קולות של מוכנות להרחבת צעדי ה-ECB כדי להשיג את יעדיו.
• אנו מעריכים שבחודשים הקרובים תורגש הרעה בנתונים הכלכליים במדינות המפותחות ובתוצאות החברות, מה שמצדיק ירידה מסוימת בשוקי המניות אך לא שינוי המגמה לאורך זמן.
• למרות ההזהרה שפורסמה ע"י בנק ישראל בהודעת הריבית האחרונה, אנו מעריכים שהסיכוי להורדת ריבית נוספת עדיין נמוך.
• ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח המקומי עדיין נמוכות מדי ביחס לתחזיות האינפלציה שלנו. העלייה החדה בשיעור של 16% במחירי הנפט ביומיים ממחישה שהתנודתיות באינפלציה עשויה להיות גבוהה.
• חשיפת המוסדיים למניות עלתה לשיא בסוף חודש יולי.
קרא עוד
30/08/2015
• לפי הערכתנו, נתוני הצמיחה האחרונים במשק מצביעים יותר על התנודתיות בנתונים מאשר על שינוי מגמת הצמיחה. המשק ממשיך לצמוח בקצב מתון של כ-2.5% כפי שאפיין את פעילותו במהלך השנה האחרונה.
• בעקבות הורדת מחירי הדלק, החשמל והצריכה הציבורית, הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-0.9%.
• למרות שהנסיבות שתומכות בהורדת הריבית התחזקו, לפי הערכתנו, בנק ישראל לא ישנה את הריבית בהחלטתו הקרובה.
• האירועים בשווקים בשבועות האחרונים מעוררים חשש ממימוש הסיכון העיקרי אותו ציינו בתחזית השנתית, של האטה משמעותית מהצפוי בכלכלה הסינית והשפעתה על המדינות האחרות. לפיכך, מבין דאגות השווקים בשנה האחרונה, האירועים האחרונים נראים כמאיימים ביותר.
• חלה הרעה בתנאים הפיננסיים בארה"ב כולל עלייה בעלויות המימון למגזר העסקי.
• אנו מעריכים שהסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בחודש ספטמבר פחת בעקבות האירועים האחרונים שהובילו לירידה משמעותית בציפיות האינפלציה הארוכות לרמה הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות.
קרא עוד
23/08/2015
• בדוח היציבות הפיננסית במשק למחצית הראשונה של 2015, בנק ישראל הוסיף לשני הסיכונים של שוק הנדל"ן ואג"ח החברות שהופיעו בדוחות הקודמים, סיכון חדש של השפעת הריבית הנמוכה לאורך זמן. לפי הערכתנו, חשש מפני סיכון זה מהווה השיקול העיקרי לשינוי מסריו של בנק ישראל בחודשיים האחרונים. בעקבות זאת, אנו מעריכים שהסיכוי להורדת נוספת של הריבית קטן.
• מצבו של שוק העבודה בישראל ממשיך להיות טוב למרות ההרעה באינדיקאטורים של הפעילות.
• לפי הערכתנו, הנתונים האחרונים בארה"ב אינם אמורים להסיט את ה-FED ממסלולו להעלאת הריבית בחודשים הקרובים, אך הם בהחלט מרמזים שהעלאת הריבית תהיה איטית וזהירה, מה שצפוי לתמוך בסופו של דבר בשווקים.
• אינפלציית הליבה באירופה עולה במהירות. אם קצב העלייה לא יאט, ה-ECB עשוי לקצר את משך הזמן של ה-QE. שוקי המניות באירופה ממשיכים להיות השקעה מועדפת.
• הסנטימנט הצרכני בסין המשיך לעלות גם בחודשים יוני-יולי למרות המפולת במניות. יחד עם זאת, במהלך פרסומי הדוחות הכספיים בארה"ב ובאירופה חברות רבות מודיעות על האטה בפעילותן בסין.
• ניסיון העבר מלמד שתחילת העלאות הריבית בארה"ב דווקא מחלישה את המטבע האמריקאי. המניות מגיבות שלילית בהתחלה, אך חוזרות לעליות לאחר מספר חודשים לאחר העלאת הריבית.
• קונצנזוס תחזיות האינפלציה בשוק הישראלי לחודשים יולי-אוגוסט נמוך משמעותית מהעונתיות, למעט השנים בהם התרחשה המלחמה או המחאה החברתית.
קרא עוד
2/08/2015
• לחולשה בנתוני הייצור והיצוא במשק התווספה גם הירידה באינדיקאטורים האחרונים המשקפים את הצריכה הפרטית. יחד עם זאת, לא ברור מהן הסיבות שיכולות לפגוע בצריכה הפרטית בשלב זה.
• הצמיחה ברבעון השני בישראל צפויה להיות אף נמוכה יותר מאשר ברבעון הראשון.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי, אך עשוי לרכך או לבטל את המסר שהועבר לפני חודש, לפיו פחתו הסיכויים להפעלת הכלים המוניטאריים הנוספים.
• ירידה במחירי הסחורות תגביר את הלחצים להורדת הריבית במדינות המפותחות ותעלה את הסיכונים במדינות המתפתחות.
• לקראת ישיבת ה-FED השבוע, הירידה במחירי הסחורות והתחזקות הדולר יפחיתו את ההסתברות לשתי הורדות ריבית עוד השנה.
• החלק הארוך של עקום התשואות בישראל הפך לתלול ביותר בעולם. התלילות החריגה של עקום התשואות בישראל משקפת בעיקר את הסיכונים הלא כלכליים.
• הירידה החדה במחירי הסחורות בכלל ובמחירי הנפט בפרט באו לידי ביטוי רק בציפיות האינפלציה הגלומות בחלק הקצר של העקום בישראל.
• נפתחו פערים גבוהים מאוד בין התשואות לפדיון של האג"ח הקונצרניות הקצרות לארוכות.
קרא עוד
27/07/2015
• נמשכת הירידה ביצוא הסחורות מישראל כמעט בכל הענפים. הירידה די תואמת את ההתפתחויות בתחום סחר החוץ בעולם. בצד היבוא, חל גידול ביבוא מוצרי השקעה ומוצרי צריכה.
• נמשך ביקוש גבוה לעובדים במשק. יחד עם זאת, הביקוש מתרכז בענפים בעלי שכר גבוה ובעיקר בענפים בעלי שכר נמוך. גם השכר עולה יותר בקצוות של שוק העבודה ופוסח על בעלי השכר שקרוב לממוצע במשק.
• האינפלציה בישראל מתייצבת. אנו מעריכים שהיא תסתכם ב-1.3% ב-12 החודשים הקרובים.
• האינפלציה בארה"ב מתקדמת באיטיות לכיוון היעד. לעומת זאת, הנתונים הכלכליים משקפים תמונה לא ברורה. אנו מעריכים שפחתה ההסתברות לשתי העלאות ריבית עד סוף השנה.
• לפי סקר ה-ECB, מתגברים הביקושים לאשראי הבנקאי באירופה בעיקר מצד משקי בית.
• נתוני הצמיחה בסין לא מתיישרים עם הנתונים השוטפים, בפרט אלה המדווחים ע"י המדינות האחרות לגבי פעילותן מול סין.
• ההתפתחויות בסין ממשיכות להיות גורם הסיכון העיקרי לכלכלה העולמית ובפרט למדינות המתפתחות. לפי הממצאים שהציג בנק ישראל, המשקיעים הזרים לא היו הכוח שהוביל להתחזקות השקל.
קרא עוד
19/07/2015
• סקר הערכת מגמות בעסקים בישראל הצביע אומנם על הטבה במאזן הפעילות הכוללת, אך המגזר התעשייתי דיווח על ירידה די חדה בהזמנות ליצוא ובציפיות להזמנות.
• קצב עליית השכר הממוצע במשק מתגבר, אך הוא עדיין נמוך משמעותית ממה שהיה מתבקש נוכח הרמה הנמוכה של האבטלה.
• למרות הורדת תחזיות הצמיחה ע"י קרן המטבע, אנו מעריכים שהצמיחה במדינות המפותחות תתגבר במחצית השנייה של השנה.
• אם המשבר ביוון ירד מהכותרות, המשקיעים יפנו שוב לבחון את הפעילות בכלכלה האירופאית שממשיכה להציג שיפור בביצועים. לפיכך, שוקי המניות באירופה ממשיכים להיות אטרקטיביים להשקעה.
• ירידות בשוק המניות הסיני לא אמורות להסב נזק משמעותי לפעילות הריאלית. אולם, הצעדים של הרגולטורים להרגעת שוק המניות עלולים לפגוע באמון המשקיעים, במיוחד המוסדיים. גם אחרי הירידות, מרבית המניות בבורסת סין עדיין יקרות ולא אטרקטיביות.
• הפחתת האיום מיוון ומסין ונאום נגידת ה-FED שהיה יחסית "נצי" העלו משמעותית את הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב המגולם בחוזים, וגרמו לעלייה בתשואות האג"ח. אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תעלה בחודש ספטמבר.
• עקום התשואות בישראל הנו התלול ביותר בעולם.
• תנודתיות האג"ח הארוכות בישראל ובארה"ב עלתה על התנודתיות בשוק המניות.
קרא עוד
12/07/2015
• משרד האוצר הציג תחזית שמרנית לגביית המסים. קצב גביית המסים בתחזית נמוך מהקצב בפועל.
• האשראי במשק ממשיך להתרחב.
• נוכח הסיכון הגובר של היפרדות יוון מגוש האירו, פרמיות הסיכון בשווקים נותרו יחסית נמוכות. נכון לסוף חודש מאי, גם לא הייתה ניכרת משיכת פיקדונות הבנקים במדינות דרום אירופה. נראה, שמעבר לטלטלה בשווקים שתמשך פרק זמן קצר, במידה ויוון תיפלט מהגוש, הפוטנציאל להתפשטות המשבר יחסית נמוך.
• דוח התעסוקה בארה"ב הציג עלייה משמעותית בניצולת כוח העבודה מחד, אך מאידך זה לא בא לידי ביטוי בעליית השכר.
• מלבד נתוני שוק העבודה, יתר האינדיקאטורים בארה"ב היו חיוביים.
• אנו מעריכים שה-FED עדיין נמצא בתוואי להעלות את הריבית בחודש ספטמבר.
• עקום התשואות בישראל הפך לכמעט התלול ביותר בעולם ומשקף ציפיות גבוהות להעלאת הריבית בישראל בהשוואה למדינות האחרות, למרות שציפיות האינפלציה לא עלו.
• נוכח ההתחזקות החדה של השקל מאז הודעת הריבית האחרונה ובמקרה של יציאת יוון מגוש האירו, בנק ישראל עשוי לשקול להוריד את הריבית כבר בפגישתו הקרובה.
• ממשיך להשתפר המצב הפיננסי של החברות הבורסאיות בישראל.
• החשיפה לחו"ל של המשקיעים המוסדיים לא עלתה בחודשים האחרונים. ירדה החשיפה לאג"ח בישראל.
קרא עוד
5/07/2015
עיקרי הדברים
• כלל האינדיקאטורים שמתייחסים לפעילות המשק מצטרפים לתמונה בעלת גוון שלילי. ניכרת ירידה בייצור והיצוא, כולל יצוא השירותים. גם האינדיקאטורים האחרונים של הצריכה הפרטית מצביעים על היחלשות. אולם, אנו מעריכים שהחולשה בצריכה הפרטית תהיה חולפת.
• ההצהרות האחרונות של בנק ישראל הגבירו חוסר וודאות ביחס למדיניותו ומטרותיו.
• התחזית לעליית הריבית שהציג בנק ישראל נראית קיצונית מדי גם ביחס להערכות שלנו ובשווקים וגם ביחס לתחזיות לעליית הריבית במדינות האחרות. אנו מעניקים סיכוי קטן שתחזית הריבית שהציגה חטיבת המחקר של בנק ישראל תתממש.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בארה"ב, בעיקר הקשורים לפעילות הצרכן, מה שמחזק את הערכותינו שהריבית תתחיל לעלות בחודש ספטמבר.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר.
• הסיכוי לפרישת יוון מגוש האירו עלה מאוד לאחר דחיית בקשתה להארכת הסיוע ע"י שרי האוצר באירופה.
• מופיעים סימנים ראשוניים של התייצבות במצב הכלכלי בסין.
• הוקדמו משמעותית הערכות להעלאת הריבית באנגליה.
• מרווחי התשואות לטווח הארוך בין ישראל לארה"ב מתנהגים בשנים האחרונות בהתאם לפערי הריביות לטווח הקצר, בדומה למצב במדינות האחרות. תמחור הסיכון של ישראל צפוי להתרחש רק אם הסיכון יתממש בפועל.
• לאורך שלושת התקופות של העלאת הריבית בארה"ב מאז תחילת שנות ה-90 האג"ח מתחת לדירוג השקעה השיגו תשואה עודפת על פני האג"ח הבטוחות.
קרא עוד
28/06/2015
• כפי שהראו הנתונים המעודכנים של התוצר במשק ברבעון הראשון, הצמיחה בישראל מאוד לא מאוזנת ונשענת במידה רבה על עוצמתה של הצריכה הפרטית, כאשר יתר מרכיבי התוצר משקפים חולשה.
• לאחר עדכון נתוני הצמיחה לרבעון הראשון, הורדנו את תחזית הצמיחה במשק לשנת 2015 ל-3%.
• במכלול השיקולים, אנו מעריכים שקיים סיכוי גבוה שבנק ישראל יוריד את הריבית בפגישתו השבוע ו/או ינקוט בצעדים מוניטאריים מרחיבים אחרים.
• מאזן התשלומים לרבעון הראשון מציג שהכוחות הכלכליים ממשיכים לתמוך בשקל.
• חלק מסעיפי מדד המחירים בישראל, שמהווים כשליש ממשקל המדד הכולל, שינו כיוון בחודשים האחרונים מירידה לעלייה, מה שצפוי לבוא לידי ביטוי בעלייה מסוימת בסביבת האינפלציה.
• הערכות הצמיחה של ה-FED נותרו נמוכות יותר מאשר קונצנזוס התחזיות. לעומת זאת, ציפיות הריבית שלו התכנסו כלפי מטה לכיוון הערכות השוק, אך הן עדיין גבוהות מההערכות של בשווקים.
• אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תעלה בחודש ספטמבר ואם "תתעכל" ללא זעזועים בשווקים, תעלה שוב בדצמבר.
• מתחזקים הסימנים לעלייה בסביבת האינפלציה באירופה.
• בארה"ב ובריטניה, המדינות שמבחינת מצב האבטלה השאירו כבר את המשבר מאחוריהן, מתחילים להתרבות סימנים של עלייה בשכר העבודה.
• פרמיות הסיכון במערכת הפיננסית עלו בעקבות החרפתו של המשבר היווני, אך הן עדיין נמוכות מאוד בהשוואה למצב בשנים 2011-2012. אנו מעריכים שקיים סיכוי גבוה לכך שבכל תרחיש, סיום המשבר יטיב בסופו של דבר עם השווקים.
קרא עוד
21/06/2015
• ירידה ביצוא בישראל ברוב הענפים תואמת את הירידה בסחר החוץ בעולם. גם היבוא נמצא ברמה נמוכה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
• השכר הריאלי במשק ממשיך לעלות והשכר הממוצע הריאלי במגזר העסקי עלה לראשונה מעל הרמה שהייתה בשנת 2007, מה שצפוי לתמוך בצריכה הפרטית.
• הכנסות ממסים משקפות שיפור בפעילות המשק. תקציב דו שנתי מעלה את הסיכון לזעזועים בעתיד.
• השקל היה בין המטבעות החזקים ביותר בעולם בחודש האחרון. ניכרים סימנים של אפשרות לסבב נוסף במלחמת המטבעות עם הורדות הריבית שהיו בשבוע שעבר במספר מדינות ואמירות של הגורמים הרשמיים במדינות שונות על עוצמה לא רצויה של המטבע.
• ה-FED מגיע לישיבת הריבית כאשר מצד אחד ניכר שיפור בנתונים הכלכליים, אך מנגד חולשה במדינות המתפתחות ועליית תשואות האג"ח דוחקות בו לא למהר עם העלאת הריבית. אנו מעריכים שלמרות השיפור בנתונים, תוואי הריבית החזוי ע"י נגידי ה-FED ירד לעומת התחזית שפורסמה בחודש מרץ ויתקרב לתחזית המגולמת בשווקים שדווקא עלתה לאחרונה.
• גורם אי הוודאות שקשור ליוון צפוי לצאת בקרוב מהשווקים. אנו מעריכים שגם במקרה שיוון תישאר מחוץ לגוש האירו, בסופו של דבר תהיה לכך השפעה חיובית על השווקים.
קרא עוד
14/06/2015
עיקרי הדברים
• מכירות הדירות מהקבלנים בשיא של כל הזמנים בחודשים האחרונים. לעומת זאת, דירות בבנייה עצמית בשפל, מה שממחיש את האופי הספקולטיבי של הביקושים.
• דוח התעסוקה החזק בארה"ב והנתונים הכלכליים האחרים מחזירים את האפשרות של העלאת הריבית בחודש ספטמבר כאופציה ריאלית בעיני המשקיעים.
• בתקופה האחרונה ניכרת האטה בפעילות הכלכלית במספר גדול של שווקים מתעוררים. החולשה בכלכלה יחד עם העלייה בסיכוי לשינוי הריבית בארה"ב מעלים את סיכון ההשקעה במדינות המתפתחות.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר. לא ניכר לחץ בשווקים הפיננסיים מעלייה בסיכון שנובע מהמשבר ביוון.
• כל האג"ח באירופה נסחרות כעת בתשואה מעל הרף שהציב ה-ECB וזמינות לרכישתו. מצב זה מוריד מהשפעת הרכישות.
• התשואות הארוכות בארה"ב ובאירופה ברמות הנוכחיות די משקפות את שיווי המשקל הכלכלי בהתחשב גם בגורמים האחרים המשפיעים על הביקוש בשוק האג"ח.
• בנוסף להתפתחויות בשוקי האג"ח בחו"ל, שוק האג"ח המקומי מושפע גם מההנפקות הקונצרניות הגדולות במיוחד. דווקא בשוק הקונצרני בינתיים לא ניכרת עלייה במרווחים למרות ההנפקות הגדולות.
• גובר הסיכון הנובע מהתגברות הפדיונות מקרנות הנאמנות ככל שההפסדים ממשיכים להצטבר, במיוחד באפיק הקונצרני.
קרא עוד
7/06/2015
• האשראי הצרכני שלא לדיור גדל בחודשים ינואר-מרץ בקצב שנתי של כ-30%. קצב גידול כל כך גבוה לאורך זמן מעלה את הסיכון הפיננסי במשק.
• גם האשראי העסקי רושם עלייה שתואמת את ההתרחבות בפעילות המשק.
• מצבו של שוק העבודה משתפר מהר הרבה יותר מאשר התחזיות של בנק ישראל.
• השקל היה המטבע החזק ביותר ביחס לדולר בשבוע האחרון ושערו מול סל המטבעות ירד כמעט לתחתית שנקבעה אשתקד. בנק ישראל לא נקט בינתיים שום צעד לבלימת התחזקות השקל. להערכתנו, הסיכוי להורדת הריבית עדיין נמוך יחסית.
• מסתמן שיפור בנתונים הכלכליים בארה"ב, בעיקר בתחום הנדל"ן. למרות השיפור בנתונים, תשואות האג"ח ירדו מעט.
• הנתונים הכלכליים ביפן משתפרים. היין נחלש מול הדולר לרמה הנמוכה ביותר בעשור. גורמים אלו תומכים בשוק המניות היפני.
• שוק המניות הסיני יקר וממונף בצורה חריגה.
• הבטחת הבחירות בתחום הכלכלי בהודו ממעטת להתממש, כפי שעולה מהקצב האיטי של הרפורמות בה ומחולשה בנתונים הכלכליים. מצב זה דורש זהירות בגישה לחשיפה אליה.
• מחירי הסחורות החקלאיות בעולם ירדו לרמה הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות.
• חשיפת קרנות הנאמנות לשוק האג"ח המקומי, הממשלתי והקונצרני יחד, עלתה פי-2.5 לעומת לפני המשבר, כאשר הנזילות של השוק לא השתנתה.קרא עוד
31/05/2015
• הגורם העיקרי שהוריד את קצב הצמיחה במשק ברבעון הראשון לרמה של 2.5% היו הוצאות הממשלה. אלמלא הממשלה שפעלה ללא תקציב, הצמיחה במשק הייתה עומדת על כ- 3.5%-4.0%. במיוחד בולטת התרחבות מהירה בצריכה הפרטית.
• דוחות הבנקים מציגים גידול בכל סוגי האשראי שמעיד על השיפור בפעילות הכלכלית במשק.
• אנו מעריכים שבנק ישראל לא ישנה את הריבית במשק בהחלטתו השבוע. במצב הכלכלי הנוכחי, הריבית צפויה להישאר ללא שינוי גם בחודשים הקרובים.
• במדינות שהריבית בהן שלילית, האינפלציה ממשיכה להפתיע בעיקר כלפי מטה. המטבע השוודי היה בין החזקים ביחס לדולר האמריקאי בחודש האחרון.
• הנתונים הכלכליים במרבית האזורים בעולם היו לאחרונה פחות טובים מהציפיות, למעט ביפן.
• נגידת ה-FED הדגישה שלהערכתה, החולשה בנתונים הכלכליים בארה"ב תחלוף והיא צופה שהריבית תעלה עוד השנה. גם עליית אינפלציית הליבה בארה"ב תומכת בהעלאת הריבית.
• לפי הדוח השנתי של משרד האוצר האמריקאי, הסיכון במערכת הפיננסית שנובע מהחזקת ריבית נמוכה, ממשיך להצטבר. הצטברות של הסיכון הפיננסי הנה הסיבה העיקרית שלהערכתנו תוביל בהקדם להעלאת הריבית בארה"ב.
• עלה מאוד הסיכון לפרישת יוון מגוש האירו.
• שוק הנדל"ן בסין מציג סימני התייצבות לאחר מגמת התדרדרות שנרשמה בו לאחרונה.
• לאחרונה מופיעים סימנים שמעידים על שיפור בפעילות המשק היפני.
קרא עוד
25/05/2015
· מדד המחירים לחודש אפריל שעלה ב-0.6% (0.9% ללא הדיור) משקף עלייה מסוימת בסביבת האינפלציה שהחלה בחודשים האחרונים. אנו מעריכים שהאינפלציה ב-12החודשים הבאים תסתכם בכ-1.4%.

· פחת הסיכוי להפעלת תמריצים נוספים ע"י בנק ישראל. אנו ממשיכים להעריך שהריבית תישאר ללא שינוי בחודשים הבאים.

· נתוני היצוא התעשייתי היו חלשים בחודשים האחרונים כמעט בכל הענפים. יחד עם זאת, נתוני הייצור התעשייתי בחודשים האחרונים המשיכו להצביע על התרחבות. כמו כן, ציפיות המגזר התעשייתי להזמנות ליצוא נותרות ברמה יחסית גבוהה.

· הסנטימנט הצרכני בישראל במשק ממשיך להיות גבוה וצפוי לתמוך בצריכה הפרטית.

· הנתונים הכלכליים במשק האמריקאי ממשיכים לאכזב ומפחיתים סיכוי להעלאת הריבית בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, המצב הכלכלי של הצרכנים משתפר וצפוי להוביל להגברת הביקושים, כולל בשוק הנדל"ן, בחודשים הקרובים.

· הצמיחה באירופה ממשיכה להשתפר בעיקר בגלל הביקושים הפנימיים ולא בעקבות הצמיחה ביצוא. תוכנית הרכישות של ה-ECB תמשך כמתוכנן, לפי דברי הנגיד האירופאי.

· המקור לחולשה ביצוא ובייצור בארה"ב ובאירופה נמצא במדינות המתפתחות ובראשן בסין.
קרא עוד
17/05/2015
• השכר השוטף במשק עולה באיטיות. התרומה העיקרית להאצת הגידול בסך השכר הריאלי נובעת מהאינפלציה השלילית.
• האשראי הצרכני, כולל המשכנתאות, ממשיך לגדול בקצב גבוה ולתמוך בצריכה הפרטית. גם גידול באשראי העסקי מעיד על התרחבות בפעילות המשק.
• נמשך גידול מהיר בהשקעות הישירות של הזרים במשק.
• עדכנו כלפי מעלה ל-0.6% את התחזית למדד של חודש אפריל בעקבות עליית מחירי הפירות והירקות.
• נתוני שוק העבודה האמריקאי ממחישים שהעצירה בהתרחבות בחודש מרץ הייתה כנראה זמנית. הנתונים משאירים על השולחן את כל האפשרות להעלאת הריבית.
• גם גידול באשראי הצרכני בארה"ב התאושש אחרי נפילת החורף.
• התחזקות האירו, עלייה בתשואות ועלייה במחירי הנפט יכולים להאט במקצת את המשך ההתרחבות בכלכלה האירופאית, אך לא בצורה משמעותית.
• נתוני סחר החוץ ונתוני האינפלציה בסין ממשיכים להצביע על האטה בפעילות ומזמינים הפעלת תמריצים נוספים מצד השלטונות.
• גם לאחר עליית התשואות באירופה, הן עדיין נמוכות מדי למצב הכלכלי הנוכחי ביבשת.
• לא רק עליית התשואות באירופה, אלא גם הזהרות בכירי ה-FED מפני הסיכונים הפיננסיים דחפו את התשואות האמריקאיות לעליות. תוואי הריבית הגלום בחוזים בארה"ב עדיין נמוך משמעותית מתחזית ה-FED.
• משקל קרנות הנאמנות בשוק האג"ח הממשלתי המקומי הגיע לשיא מאז המשבר.
קרא עוד
10/05/2015
• הורדנו את תחזית האינפלציה השנתית ל-1.1% בעקבות הפטור ממע"מ על מוצרי יסוד, שעל הפרסומים, אמור להיות מוטל בחודשים הקרובים.
• האינדיקאטורים האחרונים ממשיכים להצביע על המשך התרחבות בפעילות המשק, במיוחד בצריכה הפרטית שצפויה לקבל חיזוק מהגדלת תשלומי העברה.
• שיעור האבטלה נותר יציב בחודש מרץ, אך שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ירד בחדות, בעיקר בגילאים הצעירים. הגדלת תשלומי העברה עלולה להחריף את הירידה בהשתתפות בכוח העבודה.
• למרות אי הורדת הריבית בישראל, השקל לא בלט בעוצמתו בשבוע שעבר בהשוואה למטבעות האחרים. שוק האג"ח הישראלי דווקא בלט בתגובה מינורית יחסית לעליית התשואות בחו"ל. אנו עדיין מעריכים שהסיכוי להורדה נוספת של הריבית יחסית נמוך.
• למרות נתוני הצמיחה הנמוכים לרבעון הראשון, באינדיקאטורים השוטפים בארה"ב מסתמן שיפור לעומת תקופת החורף.
• לאחר ההפסקה של שמונה שנים, עליית הריבית חוזרת לסדר היום של ה-FED. אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תעלה ברבעון השלישי.
• למרות שעליית התשואות באירופה נראית יותר כמימוש רווחים, ההתפתחויות הכלכליות בה מצדיקות רמת תשואות גבוהה יותר.
• דוחות החברות האמריקאיות טובות יותר מהציפיות אך תוצאות החברות מצביעות על ירידה במכירות וירידה בשיעור הרווח. גם בנטרול השפעת חברות הנפט עדיין מורגשת חולשה בהשוואה לרבעונים הקודמים.
• לפי הנתונים של בנק ישראל, השתפר משמעותית המצב הפיננסי של החברות הבורסאיות.
קרא עוד
3/05/2015
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד