המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

עיקרי הדברים
• הגירעון התקציבי של הממשלה יציב. אין ממש שיפור בגביית המיסים. הוזלת עלויות המימון מתחילת השנה צפויה לייצר חיסכון של כ-0.6 מיליארד ₪ בשנה לממשלה.
• נמשכת ההאטה בקצב הגידול במשרות השכיר ובשכר הממוצע במשק, מה שצפוי למתן קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית.
• מהסקרים של בנק ישראל והלמ"ס עולה שהתעשיינים צופים ירידה בהזמנות ליצוא.
• נמשכת התכווצות במגזר התעשייתי בעולם. במקביל ניכרת ירידה במדדי המחירים ליצרן.
• בכלכלה האמריקאית מופיעה האטה לא רק במגזר התעשייה, אלא גם בענף השירותים. גם ענף הבנייה למגורים מתכווץ. גבר סיכון להאטה משמעותית בצמיחת המשק.
• מספר גדול של בנקים מרכזיים שהורידו ריבית מתחילת החודש מעיד לא רק על עלייה בסיכונים הכלכליים, אלא גם על מלחמת המטבעות המחריפה.
• השקל המשיך להתחזק, מה שצפוי לגרום לתגובה נוספת של בנק ישראל ע"י התערבות בשוק המט"ח או אף הורדת ריבית.
קרא עוד
12/08/2019
עיקרי הדברים
•מספר ממצאים מעידים שהתחזקות השקל הנה בעלת אופי פיננסי/ספקולטיבי:
ראשית, לאחר מתאם די גבוה עם התנהגות הדולר בעולם שהיה בשנים האחרונות, דווקא מתחילת השנה השקל התנתק לגמרי משערו של הדולר.
שנית, המשקיעים שקנו שקלים מתחילת השנה היו המשקיעים הפיננסיים, כאשר הכסף של הכלכלה הריאלית דווקא פעל להיחלשות השקל ואף בעוצמה יותר גבוהה מאשר בשנה שעברה.
שלישית, להתנהגות השקל בשנים האחרונות היה קשר הדוק לשוק המניות האמריקאי. השקל נחלש בזמן ירידות במניות והתחזקת בעליות.
• לאור הממצאים לעיל, בנק ישראל יצטרך להתערב בשוק המט"ח ולפעול בכלים נוספים, כפי שהבטיח, כדי לבלום את התחזקות השקל, אלא אם המגמה בשוקי המניות תהפוך לשלילית, כפי שאנו מעריכים.
• אנו מעריכים שהכוחות שתמכו בשוק המניות לאחרונה נחלשים בעקבות החרפת מלחמת הסחר ולאחר הורדת ריבית ה-FED.
• להערכתנו, ה-FED יוסיף להוריד ריבית, לפחות בקצב החזוי בשווקים אם לא גבוה יותר, אך זאת על רקע הרעה נוספת במצב הכלכלי.
• הקשר בין האג"ח הקונצרניות למניות ולאג"ח הממשלתיות מתחזק דווקא כשבאפיקים אלו יש ירידות שערים. תכונה זו הופכת את האפיק הקונצרני לבעל פרופיל סיכון/סיכוי פחות אטרקטיבי.
קרא עוד
4/08/2019
עיקרי הדברים
• בהתאם לנתוני המדד המשולב, הצמיחה ברבעון השני במשק הישראלי צפויה לרדת לרמה של כ-2% ולא רק בגלל הירידה ביבוא הרכבים. אנו מעריכים שגם בהמשך השנה הצמיחה תישאר מתונה.
• לאור הנסיבות בישראל ובעולם, בפרט המשך התחזקות השקל שהיה המטבע החזק ביותר בעולם בחודש ובשנה האחרונה, בנק ישראל עשוי לשנות את מדיניותו ולהעביר מסר לפיו הריבית לא צפויה לעלות ו/או להתערב בשוק המט"ח.
• שינוי צפוי במדיניות של בנק ישראל עשוי לדחוף את התשואות בישראל לרמות עוד יותר נמוכות, קרוב לאלו הנהוגות במדינות בעלות ריבית דומה.
• הצמיחה הרבעונית הגבוהה בצריכה הפרטית לא צפויה למנוע מה-FED להוריד ריבית השבוע. ההשקעות והיצוא נחלשו משמעותית ברבעונים האחרונים. במבט על השינוי השנתי, גם קצב הצמיחה בצריכה הפרטית ירד לעומת השנה שעברה.
• הנתונים באירופה ובפרט בגרמניה ממשיכים להיחלש במהירות.
• ה-ECB צפוי להוריד ריבית ולחזור לרכישות בחודש ספטמבר. זה לא צפוי לעזור לכלכלה הריאלית ללא צעדים פיסקאליים. תגובת השווקים להודעת הבנק מעידה שהציפיות שלהם עשויים להיות גבוהות ביחס למה שהבנק יכול לתת, מה שמגדיל את הסיכון לשווקים.
• סיכונים - סיכון השבתת הממשל האמריקאי וסיכון הפתעה שלילית בעונת הדו"חות של החברות קטנו או נמנעו. לעומת זאת, סיכון מלחמת הסחר וסיכון ה-Brexit עלו.
קרא עוד
28/07/2019
עיקרי הדברים
• מספר גדול של בנקים מרכזיים בעולם הוריד ריבית בחודש האחרון כולל בשבוע האחרון, מה שמקטין עוד יותר את הסיכוי לעליית ריבית בישראל. למעשה, אלמלא רמת הריבית האפסית בישראל, התנאים במשק היו מתאימים יותר להורדת הריבית מאשר לעלייתה.
• למרות שמדד המחירים בישראל היה נמוך משמעותית מהתחזיות, ציפיות האינפלציה הגלומות היום גבוהות יותר מאשר ערב פרסום המדד, מה שתומך באפיק השקלי.
• למרות שבמבט ראשון לא מזהים חולשה במכירות הקמעונאיות בארה"ב, בקטגוריות שמגיבות ראשונות להיחלשות בצריכה קצב המכירות ירד לאחרונה משמעותית.
• נמשכת האטה בייצור התעשייתי בארה"ב תוך ירידה בניצולת בתעשייה.
• בשבוע שעבר המשיכו להתגלות חילוקי דעות בקרב חברי ה-FED. אנו מעריכים שהריבית תרד בסוף החודש ברבע אחוז ועד סוף השנה עשויה לרדת עוד פעמיים.
• מופיעים סימני התאוששות בכלכלה הסינית. אם השיפור בה יתמיד הוא יכול למשוך אחריו את הפעילות התעשייתית בעולם שנמצאת בקיפאון.
• למרות עליות שערים בשוקי המניות, האנליסטים בעולם מורידים המלצות על המניות בניגוד להרגלם להיות "טרנדיים".
• שוק האג"ח באירופה לקראת החלטת ה-ECB מהווה יותר סיכון מאשר הזדמנות.
קרא עוד
21/07/2019
עיקרי הדברים
• הדעה בוועדה המוניטארית של בנק ישראל שתומכת בהעלאת ריבית יותר חזקה כנראה ממה שחשבנו, אך להערכתנו, קיים סיכוי די נמוך שהנסיבות יאפשרו לבנק ישראל לממש אותה השנה.
• קצב הגידול במשרות השכיר במגזר העסקי בישראל ירד לרמה הנמוכה מאז משבר 2008. ההאטה בגידול בסך השכר במשק צפויה להחליש את הצריכה הפרטית.
• הסנטימנט הצרכני בישראל ירד, אך המצב הפיננסי של משקי הבית עדיין איתן.
• היצוא התעשייתי בישראל ממשיך ברובו לצמוח בקצב מתון, אך צפוי להיחלש בגלל מלחמת הסחר. מסתמנת האטה בכל סוגי היבוא.
• נמשכת היחלשות בנתוני הייצור וסחר החוץ באירופה ויפן.
• נתוני הצמיחה בסין לרבעון השני עשויים להפתיע לטובה בעיקר בגלל הסיבות הפוליטיות.
• מסתמן שעלה הסיכון למבוי סתום בשיחות בין ארה"ב לסין.
• בישיבת ה-FED האחרונה עלתה בחדות הערכת הסיכונים לתחזיות הצמיחה והאינפלציה של חברי הוועדה. אנו חושבים שהריבית בארה"ב עשויה לרדת יותר ממה שהשווקים מעריכים.
• העלייה בתשואות הארוכות ובתלילות עקומי התשואה במדינות העיקריות בשבוע שעבר נראית יותר כמימוש רווחים מאשר כתגובה לסיכונים.
• ניסיון היסטורי בארה"ב מלמד שחולשה ניכרת בענף התעשייה מצביעה על סיכון ניכר לשוק המניות, למרות מצבם הטוב של הצרכנים.
קרא עוד
14/07/2019
עיקרי הדברים
• הגירעון התקציבי בישראל ממשיך לגדול והגיע ל-3.9% בחודש יוני. אומנם הגירעון עשוי לקטון עד סוף השנה בגלל ההתמתנות הצפויה בקצב הוצאות הממשלה, אך ניכרת האטה מתגברת בקצב גביית המסים שמעידה על האטה בפעילות במשק.
• הירידות החדות במחירי הפירות והירקות בישראל צפויות להשפיע משמעותית על מדד המחירים בחודש יוני. ההשפעה צפויה להימשך גם בחודשים הבאים.
• בנק ישראל לא צפוי לשנות את הריבית השבוע. אנו לא צופים שהריבית תעלה בקרוב.
• תוספת המשרות החדשות הגבוהה בחודש יוני בארה"ב לא צריכה להסתיר את העובדה שהמשק נמצא בהאטה בפעילות הייצור, היצוא וההשקעות, מה שעלול לחלחל בסופו של דבר גם לשוק העבודה ולצרכנים.
• ה-FED צפוי להוריד ריבית בסוף החודש ב-0.25% ובסה"כ קיים להערכתנו סיכוי גבוה לשלוש הורדות ריבית עד סוף השנה, למרות שהשוק מצפה כעת רק לשתיים.
• מדד מנהלי הרכש הגלובלי בתעשייה משקף שההתכווצות בפעילות העמיקה בחודש יוני, הן במדינות המתפתחות והן המפותחות.
• לצד חולשה גדולה בפעילות התעשייה, נתונים חיוביים לגבי המגזרים הקשורים לצרכן באירופה.
• המשך עליות שערים בשוקי המניות במקביל להרעה בצמיחה מעלה סיכון לשווקים.
קרא עוד
7/07/2019
עיקרי הדברים
• סימני האטה בצמיחת המשק הישראלי מופיעים בינתיים בעיקר בצד הצריכה הפרטית, אך לאור האטה בצמיחה בעולם גם הייצור והיצוא בישראל צפויים להיפגע, מה שצפוי להאט את קצב הצמיחה במחצית השנייה של השנה.
• הירידה בשיעור האבטלה במשק בעיקר נובעת מהירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. סימנים אחרים בשוק העבודה שכוללים ירידה במשרות הפנויות והמשך עלייה בתובעי דמי אבטלה עלולים להעיד ששוק העבודה בישראל מתקרר.
• השילוב בין הירידה במדד מחירי היבוא לישראל, בפרט של מוצרי הצריכה, עם ייסוף השקל שחל השנה צפוי למתן לחצי האינפלציה שנובעים מהמוצרים המיובאים.
• תחזית האינפלציה לחודש יוני ירדה למינוס 0.2% בעקבות הוזלת הפירות והירקות.
• הסקר הרבעוני "China Beige Book" משקף שהפעילות במשק הסיני דווקא השתפרה ברבעון השני בעקבות התמריצים והסרת המגבלות על האשראי החוץ בנקאי. עובדה זו מעלה כושר עמידה של סין בעימות מול ארה"ב.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב בעיקר ממשיכים להיחלש, למעט הצריכה הפרטית.
• בצד החיובי של השיחות בין הנשיא האמריקאי והסיני אפשר לציין חזרה למו"מ ודחיית המכסים החדשים. יחד עם זאת, לא הוכרז על פריצת דרך בנושאים העיקריים כך שאי הוודאות הקיימת שפוגעת בפעילות הכלכלית צפויה להימשך.
• למרות שחזרה למו"מ מעלה סיכוי להסכם, לעת עתה שוק המניות צפוי להיות מושפע מהמשך אי הוודאות בנושא הסחר והרעה בנתונים הכלכליים וברווחיות החברות.
• לא חל להערכתנו שינוי בסיכוי להורדת ריבית ה-FED.
קרא עוד
30/06/2019
עיקרי הדברים
• מספר המשרות הפנויות במשק הישראלי ממשיך לרדת. במיוחד מטרידה הירידה בביקוש למהנדסים, בפרט למהנדסי תוכנה.
• ברבעון הראשון נרשמה ירידה חדה בהתחלות הבנייה, למרות ההתאוששות בשוק הנדל"ן. יחד עם זאת, מספר היתרי הבנייה גדל מהר בשני הרבעונים האחרונים. נרשמה עלייה בגמר הבנייה שצפויה להקל לחצים בשוק השכירות.
• השקל היה המטבע החלש ביותר בהשוואה למטבעות האחרים בתקופה האחרונה.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להצביע על היחלשות הצמיחה. ספק אם הורדת ריבית ה-FED תוכל לשנות את הכיוון משמעותית, מכיוון שהיא לא כל כך מסייעת לפתור את הבעיות שעומדות מאחורי ההאטה.
• למרות הבטחות ה-ECB, ארגז הכלים שלו למעשה ריק.
• ניסיון העבר מלמד ששלוש הורדות ריבית ה-FED המגולמות עד סוף השנה אינו תרחיש קיצוני כלל. בכל מהלכי הורדת ריבית בשלושים השנים האחרונות ה-FED הוריד ריבית שלוש פעמים ראשונות בטווח של פחות מחצי שנה.
• גם ההורדה הראשונה של ריבית ה-FED כאשר שוק המניות האמריקאי נמצא בשיא אינה חסרת תקדים. אחרי הורדת הריבית הראשונה, שוק המניות האמריקאי תמיד עלה עוד תקופה כלשהי. הבעיה היא שללא הפתרון של הבעיות שגורמות להאטה, השוק לא מחזיק מעמד לאורך זמן, אפילו אם ה-FED ממשיך להוריד ריבית.
• חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב לסין יכול לשנות את המצב לטובה, אך הפעם זה יהיה קשה יותר.
קרא עוד
23/06/2019
עיקרי הדברים
• בנטרול גורמים חד פעמים, הגירעון הממשלתי בישראל המשיך לעלות גם בחודש מאי. הבחירות החוזרות והתגברות הסיכונים הגלובליים מעלים סיכון הגירעון.
• יצירת המשרות החדשות ע"י המגזר העסקי בישראל ממשיכה להצטמצם.
• תחילת הורדות ריבית ע"י ה-FED למעשה די תסתום את הגולל על האפשרויות של בנק ישראל להעלות את הריבית בטווח הקרוב.
• הפעילות התעשייתית הגלובלית נכנסה למיתון בחודש מאי.
• מספר ה-בז' של ה-FED ניתן ללמוד שמלחמת הסחר גורמת בעיקר לדחיית החלטות עקב אי הוודאות. כמו כן, העסקים מוטרדים גם בנושא התייקרות העלויות.
• בהתחשב בעובדה שהסיכוי להורדת ריבית ה-FED כבר בפגישתו בחודש יוני נמוך, השוק מגלם שבשלוש מתוך ארבעת הפגישות הנותרות עד סוף השנה, הריבית תרד. זה נראה כהערכה מוגזמת.
• ההערכות הנוכחיות להורדת ריבית ה-FED משקפות משק בבעיה חמורה שלא כל כך מסתדרות עם האווירה החיובית בשוק המניות.
• בכל מקרה, כפי שמראה הניסיון ההיסטורי, כולל של העשור האחרון, ללא שיפור בכלכלה במקביל להקלה מוניטארית, שוקי המניות יתקשו לעלות. ללא פתרון לבעיית מלחמת הסחר, ספק אם ה-FED לבדו יצליח לתמוך בשוק לאורך זמן.
קרא עוד
9/06/2019
עיקרי הדברים
• העלייה בגירעון ואי הוודאות הפוליטית בישראל מהווים גורם סיכון לשווקים. למרות זאת, השווקים המקומיים הציגו הביצועים העודפים לאחרונה ביחס לעולם.
• הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להציג צמיחה יציבה יחסית, אך ניכרים סימני חולשה בצריכה הפרטית.
• בשבוע האחרון חלה החרפה ניכרת במלחמת הסחר בעולם.
• השלכות החרפת מלחמת הסחר עשויות להיות דווקא אינפלציוניות, בניגוד למה שמשקפות ציפיות האינפלציה הגלומות בשוקי האג"ח בעולם.
• הורדת ריבית ה-FED כמעט וודאית. השוק מגלם כבר שתי הורדות השנה.
• ניסיון העבר מלמד שהורדת ריבית ה-FED לבדה עשויה לא להספיק כדי לשנות את הכיוון בשוק המניות ללא צעדים להרגעת מלחמת הסחר.
• הורדת התשואות המהירה בארה"ב אינה מוגזמת בתסריט של החרפת מלחמת הסחר.
• האטה בכלכלה העולמית והסיכונים המקומיים צפויים להחליש תמיכה בשקל.
קרא עוד
2/06/2019
עיקרי הדברים
• הנתונים הכלכליים במשק הישראלי, כולל נתוני התמ"ג ברבעון הראשון, מצביעים על היחלשות של מנועי הצמיחה.
• מתרבים הסימנים של היחלשות בענף הטכנולוגיה בישראל. החרפת מלחמת הסחר, בפרט בתחום הטכנולוגיה, מאיימת להחמיר את המגמה השלילית.
• בשנתיים האחרונות חלה האצה בגידול באשראי לחברות בתחום הנדל"ן המסחרי בישראל. היחלשות בפעילות ענף ההי-טק עשויה להאט צמיחה זו.
• ירד הסיכוי לעליית ריבית ע"י בנק ישראל בחודשים הקרובים.
• העלנו תחזית האינפלציה לחודש מאי ל-0.5% בגלל התייקרות הירקות, אך בסה"כ סביבת האינפלציה נותרה יציבה קרוב לגבול התחתון של היעד.
• אנחנו מעריכים שבסיכוי גבוה יותר ארה"ב וסין יחזרו למו"מ בקרוב, אך הסיכון של החרפת העימות גבר. ניסיון העבר מלמד שההערכות המתפרסמות לגבי מידת הנזק בתרחיש השלילי מוטות כלפי מעלה.
• מתרבים סימני היחלשות בכלכלה האמריקאית שצפויים להחמיר אם תחריף מלחמת הסחר.
• גם ללא החרפת מלחמת הסחר עלה הסיכוי להורדת ריבית ה-FED בחודשים הקרובים.
קרא עוד
26/05/2019
עיקרי הדברים
• סיכון הגירעון התקציבי בישראל ממשיך להתגבר. התנאים הפוליטיים של הקמת הממשלה עלולים להקשות על מתן פתרון מתאים לנושא הגירעון.
• העלייה בגירעון כבר באה לידי ביטוי בגידול משמעותי בגיוסי נטו של הממשלה בשוק האג"ח. אנו מעריכים שגודל הגירעון והנסיבות הפוליטיות מעלות סיכון הגירעון לשוק האג"ח.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב גבוה, אך תוספת המשרות במגזר העסקי הולכת ופוחתת.
• נמשך גידול מהיר באשראי העסקי בבנקים. לעומת זאת, האשראי הצרכני ממשיך להתכווץ.
• השקל עלה לשיא של כל הזמנים מול סל המטבעות.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• הירידה באינפלציה בארה"ב אכן נובעת במידה גדולה מגורמים זמניים.
• אנו מניחים שבסיכוי גבוה המשבר בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין יגיע לפתרון. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שהנזק של התסריט השלילי עלול להיות גבוה מאוד.
• במקביל, איום הטלת המכסים על יבוא המכוניות לארה"ב עלה מדרגה.
קרא עוד
13/05/2019
עיקרי הדברים
• הנתונים במשק ממשיכים להצביע על התייצבות ושיפור בצמיחה. על כך העידו נתוני המדד המשולב ושוק העבודה בשבוע שעבר.
• שיפור באינדיקאטורים המתייחסים לתעשייה בישראל קשורים בעיקר לחברות ספציפיות ולא משקפים תופעה כוללת.
• השיפור בצמיחת המשק קשור להערכתנו בפרט להתאוששות בשוק הנדל"ן.
• אם ללמוד מניסיון של אוסטרליה, כניסת אמזון לשם לא הובילה בינתיים להוזלות ניכרות במחירים.
• תחזית האינפלציה השנתית שלנו עלתה ל-1.4% בעקבות התייקרות הדלק.
• להערכתנו, עולים הסיכויים לעליית הריבית בישראל.
• נתוני הצמיחה והאינפלציה החיוביים באירופה מקטינים סיכוי להוספת התמריצים ע"י ה-ECB.
• נתוני שוק העבודה בארה"ב ממשיכים להיות חזקים, אך הצמיחה במשק האמריקאי מאיטה, בין היתר בגלל סיבות מקומיות. כך עולה מנתונים שונים, בפרט מדדי מנהלי הרכש בשבוע שעבר.
• המשך עלייה בפריון בארה"ב, שקשורה להתפתחות טכנולוגית, עשוי בטווח ארוך להגביר את הצמיחה, לחזק רווחיות החברות ולבלום עלייה באינפלציה.
• למרות ההאטה המסתמנת בארה"ב לעומת שינוי חיובי במומנטום הצמיחה בעולם, ניסיון העבר מלמד שהמעבר ממניות אמריקאיות לשווקים אחרים צריך להיות זהיר ואיטי.
קרא עוד
5/05/2019
עיקרי הדברים
• לאחר שהסתמן שיפור בנתונים הכלכליים בעולם שהתפרסמו במחצית הראשונה של חודש אפריל, במחצית השנייה היו לא מעט נתונים מאכזבים.
• בחודש אפריל נרשם ריבוי הפתעות שליליות בנתוני האינפלציה במדינות רבות, מה שתמך בירידת התשואות בשוקי האג"ח.
• שילוב הנתונים החלשים עם ההפתעות השליליות באינפלציה גרם לסדרת הודעות "יוניות" מצד הבנקים המרכזיים.
• יחד עם זאת, ניתן לזהות גם המשך של שינוי חיובי בכלכלה העולמית שלהערכתנו יתחזק.
• עונת הדוחות הכספיים בארה"ב הייתה עד עתה מוצלחת ביחס לציפיות, מה שתמך בשוק המניות.
• להערכתנו, הסיכון בשוק האג"ח המקומי יחסית גבוה. אצלנו, להבדיל מהמדינות האחרות, הנתונים הכלכליים אף השתפרו מעט לאחרונה, האינפלציה הפתיעה בעיקר כלפי מעלה ועדיין אין פתרון לבעיית הגירעון.
קרא עוד
28/04/2019
עיקרי הדברים
• השכר הממוצע במגזר העסקי במשק עלה בשנה האחרונה בקצב מאוד גבוה. במקביל, קצב הגידול במשרות שכיר ירד לאחת הרמות הנמוכות מאז המשבר.
• במגזר התעשייה והבינוי העלייה בשכר הממוצע נבעה ככל הנראה מפיטורי עובדים בשכר נמוך ואי גיוס של חדשים. בענפי השירותים והמסחר העלייה בשכר במקביל להאטה בגיוסי עובדים חדשים נובעת יותר ממחסור בעובדים זמינים.
• לפי סקר אמון הצרכנים, נמשך השיפור במצב הפיננסי של משקי הבית בישראל.
• הממשלה המסתמנת בישראל מעלה חשש שסיכון הגירעון יעלה.
• בנק ישראל הפך ל"יוני" יותר, אך עמדתו עשויה להשתנות במהירות אם סביבת האינפלציה תמשיך לעלות, אפילו במעט.
• ממשיכים להופיע סימנים לשיפור בפעילות הכלכלית בעולם, בפרט באירופה וסין.
קרא עוד
14/04/2019
עיקרי הדברים
• הגירעון התקציבי של הממשלה ממשיך להיות גבוה ומגדיל היקף גיוסיה בשוק המקומי.
• לאור הנסיבות, השקל דווקא היה אמור להיחלש בשבוע שעבר.
• לאור ההתחזקות השקל, הסיכוי לעליית ריבית בפגישתו הקרובה של בנק ישראל ירד. אולם, להערכתנו, בפגישה הבאה הריבית עשויה לעלות לאחר מתן הזהרה מוקדמת ע"י בנק ישראל.
• לאור העובדה שהשקל מתחזק בדרך כלל יחד עם שיפור בצמיחה בעולם, בנק ישראל צריך להתערב במסחר במט"ח כדי לאפשר לעצמו להעלות ריבית, כשהנסיבות הכלכליות תומכות בכך.
• בהמשך לסעיף הקודם, כדאי למשקיעים להגדיל את שיעור הגידור מפני התחזקות השקל של חשיפתם לחו"ל דווקא בתקופות של עליות בשוקי המניות בעולם.
• מתרבים הסימנים לשינוי חיובי במגמה בכלכלה העולמית.
• שוק העבודה בארה"ב ממשיך להיות חזק בלי להגביר לחצי אינפלציה או ליצור לחצים חזקים מדי על שולי הרווח של החברות, מה שתומך בנכסי הסיכון.
• במבט ארוך טווח הדולר האמריקאי צפוי להיחלש כמעט בכל תרחיש.
קרא עוד
7/04/2019
עיקרי הדברים
• מספר אינדיקאטורים הכלכליים במשק הצביעו על שיפור מסוים, אך מתפתחת האטה ביצוא שירותי ההיי-טק.
• קיים סיכוי לא מבוטל לעליית ריבית ע"י בנק ישראל באחת משתי הפגישות הקרובות.
• במצב של ציפיות אינפלציה קרובות לשיא וריבית ריאלית בשפל, רמת הסיכון באג"ח הממשלתיות בישראל גבוהה יחסית לפוטנציאל הרווח באפיק.
• מתגברים סימני התייצבות בכלכלה הסינית.
• שוק הנדל"ן האמריקאי מתחזק.
• שוקי המניות והאג"ח בארה"ב ממשיכים לשקף מציאות שונה. להערכתנו, שוק האג"ח מציג הערכת חסר לסיכון האינפלציה והערכת יתר לסיכון המיתון.
קרא עוד
31/03/2019
עיקרי הדברים
• קצב השינוי השנתי במדד פדיון לכל ענפי המשק ממשיך להתמתן. אולם, מוקד החולשה עבר מענפי המסחר לאלה שמשקפים את הפעילות של ענפי ההי-טק והתעשייה.
• שוק הנדל"ן בישראל מראה סימני התאוששות. התחלות הבנייה חזרו לעלות במחצית השנייה של 2018. אולם, גורמים רבים צפויים למנוע משוק הנדל"ן לחזור לעליות המחירים כפי שהיו לפני שנתיים.
• שילוב בין המעבר לירידה של מחירי היבוא יחד עם התחזקות השקל צפוי למתן אינפלציה בסעיפי הצריכה המיובאים בישראל.
• נתוני מדדי מנהלי הרכש בתעשייה באירופה ירדו בחדות בחודש מרץ והגבירו חשש להחרפת ההאטה בכלכלה העולמית. עם זאת, נתוני הסקרים העסקיים באירופה מצביעים על שיפור בציפיות שלהם.
• להערכתנו, ה-FED בזבז "תחמושת מוניטארית", מתוך מעט שיש לו, ללא צורך. הנזק שנגרם כתוצאה ממסריו "היוניים" מדי היה גדול יותר מהתועלת. קיים סיכון שיצטרך שוב לעשות תפנית חדה בהמשך השנה ולפגוע באמינותו.
• היפוך עקום התשואות האמריקאי היה בעבר סימן למיתון המתקרב בהסתברות גבוהה, אך לא במאה אחוז. להערכתנו, בעולם בו האג"ח הארוכות נסחרות בפרמיית סיכון שלילית, אמינות היפוך העקום כאינדיקאטור למיתון נמוכה יותר.
קרא עוד
24/03/2019
עיקרי הדברים
• סביבת האינפלציה במשק עלתה, גם אם בחלקה נשענת על הגורמים הזמניים.
• נוכח תמונת האינפלציה והתמקדות של בנק ישראל בה, הסיכוי לעליית ריבית במשק עלה.
• התפתחות מאזן התשלומים בישראל מצביע על התחזקות התמיכה בשקל.
• משקל האשראי הצרכני מהגופים החוץ בנקאים מסך האשראי הצרכני עולה במהירות ומעלה סיכון לכשל אשראי ופגיעה בצריכה הפרטית.
• בחודשים האחרונים נרשם שיפור ביצוא מישראל.
• מעט יותר מהנתונים הכלכליים בעולם מכים את התחזיות, אך המגמה עדיין בעיקר שלילית.
• בין הכיוונים המנוגדים אליהם מצביעים שוק האג"ח לעומת שוק המניות בארה"ב, אנו נוטים לתמוך בצדקת האפיק המנייתי.
• בדיקת ארוכת טווח של הגורמים המשפיעים על המטבעות בעולם מעלה שמצבו של החשבון השוטף במאזן התשלומים, רמת החיסכון וקצב הצמיחה במדינה הם הפרמטרים המשפיעים על שע"ח. לפערי הריביות היה בעשור האחרון קשר הפוך מהנהוג בדרך כלל לכיוון של שע"ח.
• בשנה האחרונה שע"ח של השקל התנהג בקורלציה חיובית וחזקה לשערי המניות והאג"ח בישראל. יש לכך השלכות על מבנה התיק הרצוי.
קרא עוד
17/03/2019
עיקרי הדברים
• להערכתנו, ללא צעדים מרסנים, הגירעון התקציבי בישראל צפוי להגיע השנה לכ-4%. דרך התנהלות של משרד האוצר ביחס לגירעון פוגעת באמינותו ומעלה סיכון לשוק האג"ח.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב יחסית גבוה. לאחרונה חזר לגדול מספר משרות השכיר שכמעט קפא במחצית הראשונה של 2018.
• הורדת תחזיות הצמיחה בעולם משקפות מבט "במראה האחורית". להערכתנו, הרעה בנתונים הכלכליים עוברת "תחתית".
• צעדי ה-ECB לא צפויים להשפיע כמעט על המצב הכלכלי באירופה. ארגז הכלים של הבנק המרכזי כמעט ריק.
• הירידה החדה במשרות בארה"ב בחודש פברואר מזכירה את הדפוס מהשבתת הממשל בשנת 2013 ומהווה להערכתנו יותר סטייה סטטיסטית מאשר שינוי המגמה. יותר חשובה בחינת ההאצה בעליית השכר.
• להערכתנו, הסיכונים, הפנימיים והחיצוניים, לאפיק הממשלתי לא תואמים את רמת התשואות.
• משקי הבית האמריקאים הפסידו ברבעון הרביעי את הסכום הגבוה ביותר בהיסטוריה. מרבית סוגי המשקיעים מכרו מניות בתקופה זו. בצד הקונים היו בעיקר גופים לא מוגדרים בדיווח הרבעוני של ה-FED.
קרא עוד
10/03/2019
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד