המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

עיקרי הדברים
• קצב הצמיחה השנתי במדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל ממשיך לרדת. ניכרת האטה ברכיבי היצוא, כולל שירותי ההיי טק. לעומת זאת, באינדיקאטורים האחרונים של הצריכה הפרטית מסתמנת בלימת האטה בצמיחה.
• עדכנו תחזית האינפלציה לשנה ל-1.3% בעקבות התייקרות הדלק.
• ההתקדמות להסכם הסחר בין ארה"ב לסין והדחייה המסתמנת של ה-Brexit מפחיתים את הסיכונים הגיאופוליטיים לשווקים.
• הנתונים הכלכליים בעולם צפויים להשתפר בחודשים הקרובים בעקבות החתימה על הסכם הסחר בין ארה"ב לסין, השפעת התמריצים הכלכליים בסין וגידול בהשקעות במשק האמריקאי שהיו אמורות לצאת לפועל כתוצאה מהרפורמה במס אך התעכבו בגלל מלחמת הסחר.
• קצב הצמיחה בארה"ב בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד המשיך להשתפר. ניכר גידול בהשקעות בקניין רוחני בשיעור שלא נראה מאז תקופת הדוט.קום שצפויות לתמוך בפריון ולסייע להתגבר על מחסור בעובדים. גם ביפן, שגם בה האבטלה נמצאת ברמה מאוד נמוכה, נרשם גידול מהיר בהשקעות בתוכנה.
• שיפור צפוי בנתונים הכלכליים אמור לשמור על המומנטום החיובי בשוקי המניות, אך עשוי לייצר לחצים לעליית תשואות האג"ח בעולם ובארה"ב בפרט.
• אנו לא צופים שבנק ישראל יעלה את הריבית בקרוב, אך הסתברות כמעט אפסית לאירוע זה שמגולמת כעת בשוק האג"ח המקומי נראית לנו מוגזמת לאור הנסיבות בעולם ולאור עמדתו של בנק ישראל עצמו.
• המרווחים בשוק הקונצרני המקומי ירדו לרמה נמוכה מדי.
קרא עוד
3/03/2019
עיקרי הדברים
• במבט על הצמיחה במשק הישראלי לפי מחצית השנה, ניכרת האטה בקצב הצמיחה כמעט בכל רכיבי התוצר.
• לאור הירידה המשמעותית בפעילות סחר החוץ בעולם והריסון הפיסקאלי הצפוי בישראל, קצב הצמיחה בשנת 2019 צפוי להמשיך ולהאט.
• "אפקט הקצה" במדידת צמיחת התמ"ג יקשה להגיע לקצב צמיחה גבוה השנה גם בתסריטים חיוביים של התפתחויות במשק הישראלי.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי.
• הנתונים הכלכליים בעולם, במיוחד הקשורים לתעשייה, ממשיכים להיחלש אף מהר מהציפיות.
•למרות החולשה בנתונים, מניות התעשייה מכות את המדדים הכללים כנראה בציפייה שהסכם הסחר בין ארה"ב לסין ישפר משמעותית את הפעילות. אנו שותפים להערכה זו.
• בתסריט הסביר ביותר המו"מ בין ארה"ב לסין יוארך השבוע. התפתחות זו כבר די מתומחרת בשווקים ועשויה להוביל למימושים.
• הפסקת צמצום מאזן ה-FED צפויה לפעול לירידת התשואות ועלייה בתלילות העקום הממשלתי האמריקאי.
קרא עוד
24/02/2019
עיקרי הדברים
• מדד המחירים לחודש ינואר בישראל ירד ב-0.1% והיה גבוה מהציפיות. הסעיפים שתרומתם לאינפלציה עלתה בחודשים האחרונים משקפים בעיקר את המוצרים המיובאים, שכנראה הושפעו מפיחות השקל בשנה שעברה, והפירות והירקות שהשפעתם על האינפלציה הייתה חריגה ביותר בשנה האחרונה. בסה"כ, סביבת האינפלציה נותרה מתונה.
• בנק ישראל לא צפוי לעלות ריבית בעקבות המדד הגבוה.
• ניכרת התאוששות בשוק הנדל"ן בישראל, מה שעשוי לתמוך בצמיחה. מנגד, נתוני סחר החוץ והצמצום הפיסקאלי הצפוי עלולים למתן את הצמיחה.
• ממשיכים להתפרסם נתונים כלכליים חלשים בעולם, במיוחד באירופה ובסין. גם בארה"ב יש יותר סימנים של האטה בפעילות ופגיעה בסנטימנט.
• ניכרים סימנים של השפעת מכסי היבוא על האינפלציה בארה"ב.
• שוקי המניות בעולם מתעלמים מהנתונים הכלכליים השליליים ומתמקדים בעיקר בחדשות מהמו"מ בין ארה"ב לסין שצפוי להסתיים בהצלחה. להערכתנו, ההסכם בין המדינות ישחרר צבר בקבוק בשרשרת ההספקה הגלובלי ויביא לשיפור ניכר בנתונים הכלכליים, מה שימשיך לתמוך בשוק המניות.
• מדינות מפותחות רבות נשאבות אל "התסריט היפני" של הישארות בסביבה של הריבית האפסית לשנים רבות שפירושה הורדת רווחי המשקיעים בשוק ההון.
קרא עוד
17/02/2019
עיקרי הדברים
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב גבוה. אולם, הגידול במשרות השכיר, במיוחד במגזר העסקי, מתקדם בקצב הולך ופוחת. כתוצאה מזה, ההשפעה האינפלציונית של עלייה בשכר הממוצע הנה מוגבלת בלבד.
• בעקבות התחזקות השקל ביחס לאירו והדולר הורדנו את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים ל-1.1%.
• בשבוע שעבר התפרסמה שורה של הורדות תחזיות הצמיחה והאינפלציה בעולם מפי הבנקים המרכזיים והגופים הרשמיים האחרים. התחזיות ירדו בצורה ניכרת באירופה, אנגליה ואוסטרליה.
• הורדת תחזיות הצמיחה והאינפלציה הובילה לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בכל העולם אשר מסמנת הקטנת הסיכויים להמשך עליית ריביות במחזור העסקים הנוכחי.
• הנתונים בעולם מצביעים שהמגזר התעשייתי עובר מהתרחבות להתכווצות בפעילות.
• גם בארה"ב מורגשת האטה באינדיקאטורים הקשורים לפעילות הייצור והיצוא.
• הבנקים בארה"ב מקשיחים תנאי אשראי. למרות הצמיחה הכלכלית ושוק עבודה חזק, הביקוש לאשראי בארה"ב נמוך.
• הבכירים האמריקאים התחילו להתבטא בזהירות לגבי הסיכוי של הגעה להסכם עם סין. אנו מעריכים שהצדדים יעשו מאמץ להימנע מפיצוץ במו"מ וישתדלו להגיע להסכם. יחד עם זאת, לאור הסיכון הגדול המשתקף מכישלון המו"מ חשוב בעיתוי זה להחזיק הגנות לתיק.
קרא עוד
10/02/2019
עיקרי הדברים
• בנק ישראל נוטה לפרשנות אופטימית מדי של הנתונים הכלכליים האחרונים, למרות סימני אזהרה רבים הקיימים בהם.
• קצב הגידול במדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל ירד לרמה הנמוכה מאז שנת 2012.
• ציפיות החברות לרבעון הבא בסקר החברות של בנק ישראל ירדו בצורה חדה.
• הנתונים השוטפים מצביעים שצמיחת המשק ברבעון הרביעי השתפרה בצריכה הפרטית והורע ביצוא נטו ובצריכה הציבורית.
• שיעור האבטלה במשק הישראלי עלה ברבעון הרביעי. להערכתנו, המגמה השלילית צפויה להימשך.
• הנתונים הכלכליים בעולם, במיוחד מחוץ לארה"ב, ממשיכים להיות חלשים מאוד. יתכן שהם מושפעים, בין היתר, מהציפייה לגורל השיחות בין ארה"ב לסין שגורמת לחיית החלטות וירידה בפעילות. הצלחת השיחות עשויה להביא לשיפור משמעותי בנתונים.
• התחממות בשוק העבודה האמריקאי מחד והיעדר לחצי אינפלציה מאידך עשויים לגרום לשחיקה מהירה מהצפוי בשולי הרווח של החברות.
• ה-FED תיקן את הטעות שעשה בחודש דצמבר. בשלב זה הריבית צפויה להישאר ללא שינוי.
• בשוק האג"ח הישראלי נמחקו מרבית הציפיות לעליית ריבית בנק ישראל שנוצרו בחודשים האחרונים.
קרא עוד
עיקרי הדברים
• נמשכת האטה בקצב הצמיחה במדד הפדיון של ענפי המסחר במשק הישראלי שמשפיעה על הפדיון של כלל ענפי המשק.
• מדד הייצור התעשייתי בישראל צמח בקצב יחסית גבוה בשנה האחרונה, בעיקר בזכות תעשיית טכנולוגיה עילית והביקושים ליצוא. לאור ההאטה בכלכלה העולמית בפרט בענפי התעשייה, הצמיחה צפויה להיחלש.
• נמשכת הרעה בנתונים הכלכליים בעולם, בעיקר הקשורים לתעשייה והסחר. במיוחד בלטו הנתונים החלשים שהתפרסמו ביפן ובאירופה.
• מדד האינדיקאטורים המובילים בארה"ב מצביעה על האטה משמעותית בקצב הצמיחה.
• ניתן להעריך שהאטה בצמיחה בסין חריפה יותר ממה שמשקפים הנתונים הרשמיים.
• הבנקים המרכזיים בעולם דוחים לעת עתה התקדמות לכיוון המדיניות מצמצמת יותר.
• לפי הדיווחים הלא רשמיים, ה-FED עשוי להודיע השבוע על סיום מוקדם יותר ממה שהוערך קודם בצמצום המאזן.
• למרות חולשה ניכרת בנתונים הכלכליים, שוקי המניות בעולם המשיכו בסה"כ במגמה חיובית. לאור ניסיון העבר, התנהגות זו של השווקים לא נטולת הגיון בנסיבות הקיימות.
• ניתוח הביצועים ההיסטוריים מוכיח ששוק האג"ח המקומי כמעט אף פעם לא מגלם הערכת חסר לאינפלציה עתידית, אלא אם מחיר הנפט מזנק במפתיע.
קרא עוד
27/01/2019
עיקרי הדברים
• ניכרת התאוששות במספר העסקאות בשוק הנדל"ן בישראל. אנו צופים המשך פעילות ברמה יחסית נמוכה תוך דשדוש או ירידה מתונה במחירי הדירות.
• השפעת יצוא הסחורות נטו על הצמיחה בישראל ברבעון הרביעי צפויה להיות שלילית.
• הנתונים הכלכליים בעולם ממשיכים להצביע על המשך היחלשות בפעילות, כאשר אי הוודאות הפוליטית ממשיכה להיות מאוד גבוהה.
• אם השבתת הממשל בארה"ב לא תיפסק בקרוב, עלולה לבוא תגובה חריפה בשווקים הפיננסיים. בינתיים, הצמיחה ברבעון הראשון בארה"ב צפויה להיפגע ולהשפיע על הערכות ה-FED.
• התקדמות חיובית במו"מ בין האמריקאים לסינים.
• קצב ההתאוששות בשוקי המניות היה עד עתה חריג לעומת הפעמים הקודמות בעשור האחרון בהם נרשמו ירידות חדות יחסית. על רקע הנסיבות, אנו צופים התמתנות משמעותית בהתאוששות והגברת התנודתיות.
• תיקון, אפילו אגרסיבי, בשוק המניות לא מספיק כדי שה-FED יחזור במהרה לעלות ריבית. לכן, להערכתנו, הסיכוי להמשך עליית התשואות הארוכות בארה"ב נמוך.
• סביבת האינפלציה בישראל נותרה נמוכה ואף התמתנה.
קרא עוד
20/01/2019
עיקרי הדברים

· בנק ישראל ומשרד האוצר הורידו תחזיות הצמיחה. לפי הערכתנו, צפויים עוד עדכונים כלפי מטה במהלך השנה.

· קצב הגידול בסך השכר הריאלי במשק, שמשקף את הכוחות שדוחפים את הצריכה הפרטית, ממשיך להתמתן.

· הבנק העולמי עדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה בעולם, בעיקר ברכיבי סחר החוץ וההשקעות.

· נמשכת ואף מעמיקה הרעה במגזר התעשייה והיצוא באירופה. עיקר החולשה ביצוא מגרמניה ניכרת לשוק הפנים אירופאי.

· העסקים הקטנים בארה"ב ממשיכים לגייס עובדים, אך הורידו תחזיות להשקעות.

· קצב האינפלציה בארה"ב נותר יציב, אך לפי מחקר ה-FED התעריפים תרמו כ-0.3% לקצב השנתי, כך שלמעשה האינפלציה ירדה. לפיכך, ה-FED לא צפוי לחדש עליות ריבית בשלב זה.

· ניתן להעריך שה-FED יגיע לגודל המאזן האופטימלי לצרכיו תוך כשנה. לכן, להערכתנו צפוי להודיע בחודשים הקרובים על התוכנית לסיום צמצום המאזן, מה שאמור לתמוך בטווח הקצר בנכסי הסיכון ובהורדת תשואות האג"ח.

· הבנקים המרכזיים בעולם מקטינים משקל הדולר האמריקאי ברזרבות שלהם, מה שצפוי לפעול בנסיבות רגילות להיחלשות המטבע האמריקאי.
קרא עוד
13/01/2019
עיקרי הדברים
• לפי הממצאים והציפיות המעודכנות של הלמ"ס, הצמיחה במשק התמתנה יותר ממה שהערכנו קודם. החולשה ניכרת בעיקר בצריכה הפרטית ובהשקעות.
• בעקבות עדכון הנתונים ובהתחשב בהשפעה על הצמיחה בישראל של ההאטה בעולם והרעה בתנאים הפיננסיים, הורדנו התחזית לצמיחה בשנת 2019 מ-2.5% ל-2.2%.
• להערכתנו, הריבית בישראל תישאר ללא שינוי השבוע, אך קיימת אי וודאות גבוהה לגבי תוואי המדיניות והתחזיות של בנק ישראל בהנהגה החדשה. אנו מעריכים שהמשך עליות ריבית יגביר סיכון להאטה.
• העלנו תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים ל-1.1% בעקבות העלייה הצפויה במחירי המכוניות והאפשרות של עליית המסים העקיפים אחרי הבחירות.
• עלה הסיכוי להתייצבות בשוקי המניות ונכסי סיכון האחרים בעקבות הפחתת חששות למיתון בארה"ב מחד, ועמדה גמישה שהציג נגיד ה-FED מאידך.
• הרשויות בסין נקטו עוד צעד לייצוב המצב בכלכלה ע"י הורדת יחס הרזרבה לבנקים.
• למרות נתוני שוק העבודה החיוביים בארה"ב, הצמיחה בעולם ובארה"ב נמצאת במגמת האטה, במיוחד הפעילות במגזר התעשייה.
• התשואות הארוכות בארה"ב צפויות להישאר קרוב לריבית ה-FED ואף בסופו של דבר בסיכוי גבוה לרדת מתחתיה כל עוד ריבית ה-FED תישאר במקום, כפי שאנו מעריכים.
קרא עוד
6/01/2019
עיקרי הדברים
• מדברי הנגיד החדש של בנק ישראל בטקס המינוי ניתן היה ללמוד שאפשר להגדיר את עמדתו בקשר למדיניות המוניטארית בשלב הנוכחי כיחסית "נצית".
• אף על פי כן, האירועים האחרונים מעלים עוד יותר שאלות מקודם לגבי הצמיחה במשק בשנה הקרובה ומחזקים את הערכתנו, שהנסיבות יקשו על בנק ישראל לממש את התוכנית לעליית ריבית.
• היצע האשראי הצרכני במשק, במיוחד הבנקאי, המשיכה להתכווץ גם ברבעון השלישי. האשראי העסקי צמח בקצב גבוה, אך לאור האירועים בשוק הקונצרני והסיכון להאטה בצמיחה גם הוא עשוי להתמתן.
• האירועים הדומים לאפיזודה הנוכחית שהיו בשווקים הפיננסיים בעשור האחרון בדרך כלל החלישו היצוא מישראל והקטינו השקעות במגזר ההיי טק.
• לאחר הבחירות לכנסת, קצב הגידול בצריכה הציבורית, במיוחד אזרחית, אשר היה בשנים האחרונות גבוה במיוחד, צפוי לקטון במסגרת צמצום הגירעון.
• שיעור האבטלה במשק נותר יציב בחודשים האחרונים, אך תביעות דמי אבטלה בעלייה והמשרות במגזר העסקי לא צומחות.
• השווקים מגלמים שריבית ה-FED לא תעלה בשנה הקרובה. אנו שותפים להערכה זו. אם זה יקרה התשואות הארוכות צפויות להתכנס אל גובה הריבית.
• שוק האג"ח המקומי היה חריג בחודש האחרון ביחס לעולם. התשואות הקצרות בישראל עלו, הארוכות כמעט לא ירדו כמו גם ציפיות האינפלציה בניגוד למרבית המדינות.
• מצטברים סימנים שאם וכאשר השווקים יירגעו בהדרגה, הדולר האמריקאי עשוי להיחלש.
קרא עוד
30/12/2018
עיקרי הדברים
• נתוני הפדיון בענפי המסחר ובענפים אחרים שקשורים ישירות לצרכן ממשיכים להצביע על המשך האטה בצריכה הפרטית במשק.
• ניכרת ירידה מהירה באשראי לרכישות רכבים.
• קצב הגידול השנתי במדד הייצור התעשייתי השתפר לאחרונה.
• הירידה בשווי הכולל של תיק קרנות הנאמנות והירידה במחירי הנדל"ן עלולה ליצור פגיעה באפקט העושר של הצרכן הישראלי שלא נראתה בשנים האחרונות.
• ההתפתחויות בשוק הקונצרני המקומי צפויות לתפוס משקל יותר גבוה בהחלטות הריבית של בנק ישראל עקב הריסון המשמעותי שחל בו וסיכוני נזילות.
• סין החליטה להגביר מאמצים לתמיכה בכלכלתה.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב מצביעים על המשך צריכה פרטית חזקה והיחלשות בפעילות ובסנטימנט של המגזר העסקי.
• הסיכוי להמשך עליית ריבית בארה"ב נמוך.
• מדדי מניות כללים וסקטוריאליים רבים נכנסו לשוק מניות "דובי".
• נראה, שמבחינה כלכלית, הירידות האחרונות כבר משקפות במידה רבה את הסיכונים להאטה. הפגיעה עלולה להחמיר מהתרחבות הסיכון הפיננסי בשווקים, במיוחד באפיק הקונצרני האמריקאי בדירוג נמוך. להערכתנו, כמו בשנת 2016, בסיכוי גבוה יותר סיכון זה לא יתממש.
• האג"ח הממשלתי בינוני-הארוך, במיוחד בארה"ב, מהווה הגנה טובה מפני המשך תנודתיות בשווקים.
קרא עוד
23/12/2018
עיקרי הדברים
• לא נרשמו הפתעות משמעותיות במדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר שירד ב-0.3%. סביבת האינפלציה ממשיכה להיות מתונה ויציבה.
• תחזית האינפלציה שלנו ל-12 החודשים שעומדת על 1.1% וצפויה לעלות ל-1.3% לאחר מדד חודש דצמבר, כוללת השפעת פיחות השקל, התגברות קצב עליית המזון ועלייה במחירי התקשורת.
• עליות ניכרות במחירי החשמל והמים שהיו בשנים הקודמות לא הובילו להתגברות האינפלציה. ההודעות הרבות לגבי ההתייקרויות אחרי החגים שהיו בקיץ לא גרמו לעליות מחירים ניכרות. מניסיון העבר ניתן גם ללמוד שההד הציבורי שעלה בשבוע האחרון עשוי דווקא ליצור אפקט ממתן על המחירים.
• הנתונים הכלכליים בסין מצביעים על המשך היחלשות הצמיחה. יחד עם זאת, ההשקעות התחילו לעלות בהשפעת הצעדים הממריצים האחרונים של הרשויות.
• גם באירופה הנתונים נחלשו, במיוחד בצרפת. נראה שיש סיכוי גדול יותר שה-ECB יחזור שוב לרכישות מאשר שיתחיל לעלות ריבית.
• נתוני הפעילות בארה"ב היו בסה"כ טובים, אך ניכרת הרעה בסנטימנט.
• ה-FED צפוי לעלות ריבית השבוע ולהוריד תחזיות. יתכן שזאת תהיה העלייה האחרונה של ריבית ה-FED במחזור הנוכחי.
קרא עוד
16/12/2018
עיקרי הדברים
• המחסור בגביית המסים צפוי להגיע השנה לכ-4-5 מיליארד ₪. קצב הגיוס של משרד האוצר בישראל ובחו"ל כבר עולה בחודשים האחרונים.
• מספר משרות שכיר במגזר העסקי במשק ירד בשנה האחרונה, לראשונה בחמש השנים האחרונות. לעומת זאת, קצב הגידול בשכר הממוצע ממשיך לעלות, אך זאת בין היתר בגלל הירידה במשרות בענפים בעלי רמת שכר נמוכה יחסית לממוצע.
• בעקבות עליית מחירי המים והחשמל, עדכנו תחזית האינפלציה ל-12 חודשים ל-1%.
• שני הטריגרים שסימנו כבעלי פוטנציאל למפנה בשווקים ובכלכלה הופעלו: ה-FED צפוי לעצור עליית ריבית והמו"מ בין ארה"ב לסין עשוי להביא להסכם, למרות הקשיים.
• היפוך עקום התשואות האמריקאי בחלק הקצר שלו יכול להיות אינדיקאטור מקדים למיתון המתקרב, אך לא בהכרח ובכל מקרה עד המיתון יכול לעבור עוד זמן רב.
• הירידה בתשואות הארוכות בישראל בחודש האחרון הייתה בין הנמוכות בעולם. על סמך הממצאים היסטוריים, הסיכוי להשגת יתרון של ההשקעה במח"מ קצר על פני הארוך במצב הנוכחי די נמוך.
• הציפיות לעליות ריבית בעולם ירדו לא רק בארה"ב.
קרא עוד
9/12/2018
עיקרי הדברים
• להערכתנו, בנק ישראל יתקשה להמשיך בעליית ריבית אם הנתונים הכלכליים במשק ימשיכו להצביע על האטה בפעילות.
• נתוני המכירות ברשתות השיווק והמכירות בכרטיסי אשראי משקפים המשך חולשה בצריכה הפרטית בישראל.
• בחודשים האחרונים חלה עלייה מהירה בפיגורי החזרי המשכנתאות בישראל.
• האשראי הצרכני שלא לדיור בישראל ממשיך לרדת, אך האשראי המסחרי עולה.
• הנתונים הכלכליים בסין ממשיכים להיחלש.
• מתחילים להופיע סימני היחלשות המומנטום במשק האמריקאי.
• כפי שהצגנו בתחזית השנתית, מעבר לעלייה בדצמבר ה-FED יתקשה להעלות ריבית בנסיבות הקיימות.
• שניים מתוך ארבעה התנאים שהצגנו בתחזית השנתית למפנה של המגמה השלילית בשוק המניות כבר התממשו, לפחות באופן חלקי - שינוי תוכניות ה-FED והתקרבות בין סין לארה"ב בדרך להסכם.
• בשלושים השנים האחרונות, לאחר הגעת הריבית לשיא במחזורי עליית ריבית הקודמים בארה"ב, תשואות האג"ח ל-10 שנים ירדו בלפחות 0.5% כמה חודשים אחרי שזה קרה. הפעם, התשואות עשויות לרדת עוד לפני הגעת הריבית לשיא.
• הקשר ההדוק בין התשואות הארוכות בישראל לארה"ב יקשה על עליית התשואות בישראל גם אם בנק ישראל ימשיך לעלות ריבית אם התשואות האמריקאיות ירדו בעקבות עצירת ה-FED.
• בתקופה של מדדי מחירים שליליים, כפי שצפויה לנו בחודשים הקרובים, האג"ח הצמודות מתקשות בדרך כלל להשיג תשואה עודפת על פני השקליות.
קרא עוד
2/12/2018
עיקרי הדברים
• הצמיחה בכלכלה העולמית מאטה במסלול דומה לשנת 2015. הצעדים שנעשו אז ושינו את המגמה השלילית יכולים לסייע גם היום.
• ללא שינוי במדיניות, כולל הפיסקאלית, המוניטארית והחוץ, הצמיחה בכלכלה האמריקאית צפויה לרדת בשנה הבאה.
• ה-FED קרוב לסיים העלאות הריבית.
• סיכון גדול לצמיחה קיים במשק האירופאי.
• המאזן בין הסיכונים לסיכויים בשווקים המתפתחים תומך בהגדלת חשיפה אליהם.
• הצמיחה בישראל מאטה בהשפעת הגורמים המקומיים. הרעה בתנאי הסחר בשנה הקרובה, בפרט חולשה במגזר הטכנולוגיה בארה"ב, עלולה לזרז האטה בצמיחה.
• האינפלציה בישראל צפויה להישאר מתונה.
• השקל צפוי להיחלש ביחס לסל המטבעות.
• לא צפוי תהליך עליית ריבית בישראל.
• הגירעון הממשלתי בישראל צפוי לחרוג משמעותית מהיעד.
קרא עוד
25/11/2018
עיקרי הדברים
• מדד המחירים בישראל היה אומנם ברף העליון של התחזיות, אך אין סימנים של עלייה בסביבת האינפלציה במשק. חלק מהגורמים שהשפיעו לעליית המדד בשנה האחרונה לא צפויים לחזור על עצמם בשנה הקרובה.
• השקל צפוי להמשיך ולהיחלש. מבין הכוחות שצפויים לפעול לפיחות השקל ניתן למנות ההאטה בצמיחת המשק, התמתנות הציפיות לעליית ריבית ע"י בנק ישראל, העלייה בגירעון המסחרי ועלייה ב-Basis swap.
• הצמיחה באירופה וביפן נחלשה ברבעון השלישי. חלק מהסיבות היו חד פעמיות, אך הגורמים להאטה היו רוחביים יותר, במיוחד באירופה.
• הביקוש הנמוך לאשראי במשק האמריקאי מעיד שלא צפוי גידול בהשקעות של המגזר העסקי.
• בעקבות ההתפתחויות האחרונות בארה"ב ומחוץ לה, השוק מתחיל להוריד תחזיות לעליית ריבית ה-FED. להערכתנו, נגידי הבנק המרכזי צפויים להוריד בישיבתם הקרובה תחזיות לעליית ריבית.
• הטלטלה בשווקים הגיעה אל שוק האג"ח הקונצרניות בארה"ב. עליית המרווחים בשבוע שעבר הייתה החדה ביותר מאז 2016.
• שוק המניות המקומי בדרך כלל הכה את השוק האמריקאי אחרי הבחירות בישראל. השקל בדרך כלל נחלש מול סל המטבעות.
קרא עוד
18/11/2018
עיקרי הדברים :
• הירידה בקצב גביית המסים בישראל מעידה בין היתר על היחלשות הפעילות במשק. ללא טיפול בגירעון ע"י הממשלה (החדשה כנראה) היחס בין החוב לתוצר של ישראל צפוי לעלות בשנים הקרובות.
• האפיזודות הקודמות של עליית הגירעון בישראל לא השפיעו על התשואות הארוכות בצורה ניכרת, למעט המשבר בשנת 2002. אולם, בפעמים הקודמות הגירעון עלה תוך כדי ירידת ריבית. יש לציין, שתלילות עקום התשואות בישראל כבר בין החדות בעולם ומשקפת סיכון פיסקאלי דומה למדינות הנמצאות במצב פיננסי גרוע הרבה יותר מישראל.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות, אך הגידול במשרות במגזר העסקי ממשיך להתמתן. בעבר נתון המשרות היה אינדיקאטור מובהק יותר לגבי ההתפתחויות בכלכלה מאשר השכר הממוצע.
• הנגיד החדש של בנק ישראל צפוי להוביל את הוועדה המוניטארית כבר בישיבת הריבית הקרובה. נתוני האינפלציה והצמיחה שיתפרסמו בקרוב יהיו קריטיים להחלטה. להערכתנו, הסיכוי לעליית ריבית נמוך.
• נמשכת ההיחלשות בכלכלה העולמית, בפרט באירופה וסין.
• ארה"ב נותרה האי של יציבות, לפחות מבחינה כלכלית. אולם, להערכתנו, הצמיחה בארה"ב צפויה להיחלש.
• הירידה במחירי הנפט האחרונה מהווה בשלב זה גורם שצפוי לתמוך בצמיחה הכלכלית ולא הגורם שמסכן את הצמיחה.
קרא עוד
11/11/2018
עיקרי הדברים
• קיימים מספר מכשולים מפני עליית ריבית ע"י בנק ישראל. לאור הערכות הצמיחה שלנו, אנו חושבים שהסיכוי לעליית ריבית נמוך. בכל מקרה, עליית ריבית לא צפויה להפוך לתהליך.
• הכלכלה האמריקאית צמחה מעל הציפיות ברבעון השלישי, אך הרכב הצמיחה היה מעט בעייתי ומצביע על פוטנציאל נמוך להמשך. סימנים רבים מצביעים שצפויה האטה בצמיחת המשק האמריקאי.
• הסינים הודיעו על צעדים רבים שנועדו לתמוך בעיקר בפעילות המגזר הפרטי במדינה.
• נמשכת האטה בצמיחה בכלכלה האירופאית.
• לירידות בשוקי המניות יש הפעם סיבות כלכליות אמיתיות, אך הן לא צפויות להפוך למפולת.
• מבין הגורמים שיכולים שוב להזריק מרץ לכלכלה ולשווקים בעולם נמנים הגעה להסכם בין ארה"ב לסין, הרחבה פיסקאלית נוספת בארה"ב, מתן תמריצים לכלכלה בסין בהיקף גדול ועצירת עליית ריבית ע"י ה-FED. הסיכוי להתממשות של לפחות אחד האירועים לא נמוך.
• המשקיעים מתחילים להפנים שריבית ה-FED לא תעלה בכל מחיר.
קרא עוד
28/10/2018
עיקרי הדברים
• חשיפת המערכת הבנקאית בישראל לענף הנדל"ן ממשיכה לגדול, למרות היחלשות הפעילות בענף.
• מכירות הדירות החדשות בישראל נותרו ברמה נמוכה בחודשים האחרונים. אנו מעריכים שהדשדוש בשוק הנדל"ן ימשך, תוך ירידה מתונה במחירים.
• בשבוע שעבר חלה הקלה מסוימת במוקדי מתח פוליטיים בחזיתות של סין, איטליה וסעודיה.
• האינדיקאטורים במשק האמריקאי ממשיכים להיות חזקים למעט שוק הנדל"ן וציפיות החברות לגידול בהשקעות.
• לאחר הדוחות הכספיים שכבר התפרסמו בארה"ב, משקל החברות שהפתיעו לטובה ירד לעומת הרבעון הקודם, לראשונה מתחילת 2017.
• הפעילות במשק הסיני נחלשת. עלה הסיכוי להוצאה לפועל של תוכנית תמריצים משמעותית ע"י הרשויות שעשויה להוביל למפנה בכלכלה ובשווקים.
• השווקים מתמחרים סיכוי של קרוב ל-80% לעליית ריבית ה-FED בסוף השנה. לפי הערכתנו, לאור ההתפתחויות הסיכוי אומנם גבוה, אך לא עד כדי כך.
• הסיכונים בשווקים המתפתחים אומנם גבוהים, אך בנסיבות הקיימות התמחור הנוכחי לא מצדיק יותר החזקת משקל חסר בחשיפה אליהם.קרא עוד
21/10/2018
• הסיכון הפיסקאלי במשק עלה בעקבות ההאטה בגביית המסים והתוכניות שהועלו לאחרונה בממשלה להגדיל את הגירעון. הסיכון מתחזק נוכח החולשה האחרונה בנתונים הכלכליים.
• האינדיקאטורים הכלכליים המתפרסמים במשק ממשיכים להצביע על האטה בפעילות בשורה ארוכה של פרמטרים. אנו מעריכים שההאטה בצמיחה ברבעון השני תורגש גם בהמשך.
• חלק מהכוחות שתרמו לעלייה במדד המחירים לצרכן בישראל בשנה האחרונה היו זמניים ואף עשויים להתהפך. בכך, הסיכוי לתחזית האינפלציה שלנו הנו כלפי מטה.
• נגיד ה-FED וחברי הוועדה המוניטארית האחרים הציגו בסוף השבוע בעיקר עמדות עם נטייה "יונית". ללא אירועים חריגים הריבית בארה"ב צפויה להמשיך ולעלות בהדרגה בשנה הקרובה, אך לא מעבר לכך. תשואות האג"ח האמריקאיות צפויות להישאר בטווח הנוכחי. התחזקות הדולר עשויה להתהפך.
• מזמן לא היה פער כל כך גדול בין ממדי "הטלטלה" בשווקים המתעוררים לעומת הרגיעה בשווקים במערב. להערכתנו, מהתפתחות זו נשקף סיכון לשוקי המניות במערב.
• שוקי המניות בישראל הציגו את הביצועים הטובים ביותר בעולם בחודש האחרון וגם מתחילת השנה נמצאים בהובלה. לפי הנתונים הקיימים עד סוף חודש יוני, הרוכשים הגדולים של המניות בישראל היו המשקיעים הזרים. הובלת השווקים בישראל אינה מתיישרת עם ההאטה בפעילות הכלכלית.
• גם בשוק הקונצרני המקומי נרשמו לאחרונה עליות חדות. כאן מדובר בעיקר בתיקון לאחר הירידות שהיו לפני כן.
קרא עוד
26/08/2018
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד