המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• ממשיכים להופיע סימני האטה בפעילות המשק. ניכרת ירידה ביצירת משרות במגזר העסקי, האטה בכניסת תיירים וביבוא מכוניות.
• סימני האטה מקטינים עוד יותר את הסיכוי לעליית הריבית בישראל.
• גם גביית המסים במשק צומחת השנה בקצב נמוך יותר מאשר אשתקד. להערכתנו, הגירעון התקציבי השנה יהיה גבוה מיעד הממשלה.
• לפי האינדיקאטור המוביל של ארגון הסחר העולמי, גם ברבעון השלישי צפויה האטה בסחר החוץ בעולם.
• הצמיחה ביפן השתפרה תוך גידול מהיר בהשקעות המגזר העסקי.
• באירופה ממשיכים סימני האטה בפעילות הייצור והיצוא.
• האינפלציה בארה"ב נמצאת במגמת עלייה שגם צפויה להמשיך.
• התחזקות הדולר, עלייה בסיכון מלחמת הסחר, ההאטה בפעילות סחר החוץ והחרפת העימותים בין ארה"ב למדינות אחרות מעלים סיכון לשווקים המתעוררים.
• סגירה חדה של פוזיציות שורט תמכה בעליות המניות האמריקאיות.
• ביצועי המניות בישראל היו בחודשים האחרונים בין הטובים בעולם, למרות הסימנים להיחלשות הצמיחה במשק.
• ניתוח הביצועים ההיסטוריים מלמד מהי האסטרטגיות השקעה הטובות ביותר לקראת עלייה/ירידה בציפיות האינפלציה.
• סיכון ההנפקות של האג"ח הקונצרניות בישראל עלה השנה לרמה גבוהה.
קרא עוד
12/08/2018
• הנתונים המתפרסמים במשק ממשיכים להצביע שקצב הצמיחה ברבעון השני התמתן. אנו מעריכים שקיים סיכון להמשך האטה.
• בעקבות המשך עלייה במחירי הפירות והירקות ופיחות השקל, העלנו תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים ל-1.2%.
• עליית דירוג האשראי של ישראל ל-AA מינוס לא צפויה להוזיל עלויות המימון של הממשלה בגיוסים בחו"ל. דווקא בישראל הפרמיה שדורשים המשקיעים המקומיים באג"ח הארוכות חורגת מאוד ביחס למדינות בעלות דירוג אשראי דומה.
• נמשכת האטה בקצב הגידול באשראי הצרכני במשק.
• כ-13 בנקים מרכזיים בעולם נמצאים בתהליך עליית ריבית. למעט קנדה וארה"ב, כולם התחילו כשהאינפלציה הייתה מעל 2%.
• קצב הצמיחה בפעילות התעשייתית בעולם ממשיך להתמתן, הן במדינות המתפתחות והן המפותחות.
• ה-FED מתקרב למכשול. קביעת מועד הסיום המתוכנן של עליית ריבית ה-FED, כפי שבאה לידי ביטוי בתחזיותיו, עלולה לפגוע בהיצע האשראי הבנקאי, להחליש יעילות המדיניות המוניטארית ולהגדיל סיכון לזעזוע בשווקים.
• עלייה בקצב היצוא לסין ממדינות שונות בחודשים האחרונים והתייקרות עלויות ההובלה בניגוד לסימני האטה במשק הסיני, עשויים להעיד על הקדמת סגירת העסקאות מול סין נוכח האיומים המתגברים של מלחמת הסחר.
• גם חברות הפלדה האמריקאיות הצטרפו למעגל הנפגעים מצעדי הממשל במסגרת מלחמת הסחר.קרא עוד
5/08/2018
• קשה לדעת בינתיים האם גביית המסים מתחת ליעד ברבעון השני מסמנת האטה בפעילות המשק הישראלי, אך יתכן שכן.
• נמשכת חולשה ביצוא הסחורות מישראל. לעומת זאת, כל סוגי היבוא ממשיכים לצמוח בקצב מהיר יחסית. לגידול מהיר בגירעון הסחר ברבעון השני צפויה השפעה שלילית על הצמיחה.
• בנק ישראל הקטין את הסיכוי לעליית הריבית במשק בטווח הקצר. בטווח הבינוני הסיכויים גם לפניכן היו נמוכים.
• מהנתונים הכלכליים המתפרסמים בארה"ב ומחוץ לה ניתן כבר ללמוד שמלחמת הסחר גורמת לעלייה באי הוודאות ולהשהיית ההשקעות העתידיות, מעלה מחירים לצרכן וצפויה לגרום להקדמת הרכישות והשלמת מהלכים עסקיים לפני שהמכסים יכנסו לתוקף.
• הירידה החדה במחירי הסחורות הנה הביטוי להשפעות הצפויות של מלחמת הסחר על הצמיחה. צפויה השפעה שלילית על האינפלציה כתוצאה מירידה זו.
• למרות עלייה בסביבת האינפלציה, ה-FED צפוי לשים דגש בהחלטותיו על ההשפעות השליליות של מלחמת הסחר על הצמיחה. כתוצאה מזה, עלה הסיכוי לעליית ריבית אחת בלבד השנה ולעצירת תהליך עליית הריבית ב-2019.
• מעבר להשפעה של הקדמת הקניות לפני הטלת המכסים, הצריכה בארה"ב צפויה להיחלש בגלל שחיקת השכר הריאלי, והתייקרות עלויות המימון.
• הנתונים בסין ממשיכים להצביע על האטה בפעילות במקביל לירידה במינוף.
• הן הסקרים והן נתוני הפעילות באירופה ממשיכים להצביע על האטה בצמיחה.קרא עוד
15/07/2018
• על רקע ההתחזקות המחודשת של השקל מול סל המטבעות שהפך שוב למטבע החזק בעולם, הרעה בנתונים הכלכליים בעולם ועלייה בסיכונים הגיאופוליטיים, בנק ישראל לא צפוי להודיע על שינוי קרוב במדיניות. לדעתנו, עליית הריבית לא עומדת באופק.
• הכלכלה באירופה ממשיכה להציג נתונים חלשים גם בחודש מאי.
• למשבר באיטליה יש פוטנציאל לגרום לנזקים גדולים. המצב צפוי עוד להחמיר לפני שאולי תהיה רגיעה.
• שוקי המניות רגועים מדי בחודש האחרון למרות ריבוי הסיכונים ועלייה בחומרתם, זאת להבדיל משוקי האג"ח או שוק המטבעות שמשקפים עלייה ברמת הסיכונים.
• פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של ה-FED מדגיש שהבנק המרכזי עומד קרוב יותר לעמדה "יונית".
• מסתמן שינוי במדיניות ארגון אופ"ק אשר יחד עם הגידול המתמשך בתפוקת הנפט בארה"ב צפוי לבלום המשך העלייה במחירי הנפט.
• תלילות עקום התשואות בישראל בחלק הארוך ביותר שלו חריגה מדי ביחס לסיכונים הנשקפים.
קרא עוד
27/05/2018
• במבט ראשוני, נתוני הצמיחה לרבעון הראשון בישראל נראים חזקים. אולם, הם הושפעו מגורמים ארעיים רבים כגון רכישות רכבים מסיבות עונתיות, רכישות מוצרי בני קיימא אחרים בגלל הורדת המכסים, גידול חד בקניות הישראליים בחו"ל, יצוא הרכיבים האלקטרוניים של אינטל והצריכה הציבורית החריגה. ללא גורמים אלו, הצמיחה לא הייתה חזקה. להערכתנו, היא תיחלש בהמשך השנה.
• בנק ישראל עשוי לנצל את העובדה שנתוני הצמיחה האחרונים נראים במבט ראשוני טובים ושקצב האינפלציה ב-12 החודשים יעלה מעל הגבול התחתון של היעד לאחר פרסום מדד המחירים לחודש יוני ולשדר מסר לפיו מועד עליית הריבית מתקרב. לדעתנו, צעד זה עלול לגרום להחרפת האטה במשק.
• השקל התחזק מול סל המטבעות ביותר מ- 2% מתחילת החודש. יחד עם זאת, הגירעון המסחרי של ישראל הגיע לשיא. במקביל, פרמיית הסיכון של ישראל עלתה משמעותית והביקוש לדולרים בבנקים התגבר. נסיבות אלה תומכות בפיחות השקל.
• לפי ההודעה המשותפת של ארה"ב וסין, מלחמת הסחר נמנעה והצדדים הסכימו על הגדלת היצוא האמריקאי לסין.
• האינדיקאטור המוביל של ארגון הסחר הבינלאומי מצביע על ההאטה הצפויה בסחר החוץ.
• מלבד החולשה בנתונים הכלכליים, מתגברים הסיכונים הגאופוליטיים לכלכלה האירופאית.
• כלכלת יפן רשמה צמיחה שלילית ברבעון הראשון והאינפלציה התרחקה מהיעד.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות טובים, במיוחד בייצור התעשייתי.
• המרווחים הממוצעים בשוק הקונצרני בישראל עלו מעל הרמות של הממוצע ההיסטורי.
קרא עוד
21/05/2018
• המשק ממשיך לצמוח בקצב דומה לחודשים האחרונים, תוך התחזקות הייצור והיצוא וסימני היחלשות בצריכה הפרטית.
• המשק נמצא בתעסוקה מלאה, מה שאמור להמשיך ולתמוך בעליית השכר. אולם, ירידה בקצב הגידול של המועסקים פועלת למתן קצב הגידול בסך השכר במשק.
• שוק העבודה בישראל הפך בשנים האחרונות לתלוי יותר במצבה של הצריכה הפרטית. היחלשות בצריכה, כפי שאנו מעריכים, תוביל לחולשה בשוק העבודה.
• סימני היחלשות בפעילות הכלכלית מופיעים לא רק באירופה ויפן, אלא גם במדינות המתפתחות.
• גם בארה"ב מספר רב של נתונים שהתפרסמו בחודש האחרון היו חלשים מהתחזית ומהממוצע של השנה האחרונה.
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך לייצר משרות ולהוריד אבטלה, אך לחצי השכר נותרו מתונים. העלייה המתונה בעלות יחידת העבודה מבשרת שהסיכון האינפלציוני בארה"ב עדיין מתון.
• לפי נתוני שוק העבודה ורכישות מוצרי השקעה ע"י החברות האמריקאיות, הרפורמה במס לא סייעה בינתיים להעלות את השכר ולהגביר השקעות.
• ה-FED לא מאותת שברצונו לזרז קצב עליית הריבית.
• ציפיות האינפלציה בישראל עלו בשיעור גבוה יותר ממה שנגזר מפיחות השקל ועלייה במחירי הנפט.
קרא עוד
13/05/2018
• המשק ממשיך לצמוח בקצב דומה לחודשים האחרונים, תוך התחזקות הייצור והיצוא וסימני היחלשות בצריכה הפרטית.
• המשק נמצא בתעסוקה מלאה, מה שאמור להמשיך ולתמוך בעליית השכר. אולם, ירידה בקצב הגידול של המועסקים פועלת למתן קצב הגידול בסך השכר במשק.
• שוק העבודה בישראל הפך בשנים האחרונות לתלוי יותר במצבה של הצריכה הפרטית. היחלשות בצריכה, כפי שאנו מעריכים, תוביל לחולשה בשוק העבודה.
• סימני היחלשות בפעילות הכלכלית מופיעים לא רק באירופה ויפן, אלא גם במדינות המתפתחות.
• גם בארה"ב מספר רב של נתונים שהתפרסמו בחודש האחרון היו חלשים מהתחזית ומהממוצע של השנה האחרונה.
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך לייצר משרות ולהוריד אבטלה, אך לחצי השכר נותרו מתונים. העלייה המתונה בעלות יחידת העבודה מבשרת שהסיכון האינפלציוני בארה"ב עדיין מתון.
• לפי נתוני שוק העבודה ורכישות מוצרי השקעה ע"י החברות האמריקאיות, הרפורמה במס לא סייעה בינתיים להעלות את השכר ולהגביר השקעות.
• ה-FED לא מאותת שברצונו לזרז קצב עליית הריבית.
• ציפיות האינפלציה בישראל עלו בשיעור גבוה יותר ממה שנגזר מפיחות השקל ועלייה במחירי הנפט.
קרא עוד
6/05/2018
• פעילות הייצור ויצוא הסחורות בישראל התגברה בחודשים האחרונים, ככל נראה במידה רבה הודות לפעילות המפעל של אינטל.
• סימני האטה הדרגתית מופיעים בביקושים המקומיים.
• ירידה בהתחלות הבנייה בישראל בתגובה לירידה במחירי הנדל"ן די שגרתית ולא בהכרח תוביל בקרוב לחזרה של עליות מחירים.
• לעומת הירידה בהתחלות הבנייה למגורים, התחלות הבנייה שלא למגורים נמצאות ברמות גבוהות מאוד. בדרך כלל, קיים מתאם בפעילות בין שני התחומים.
• מחירי היבוא לישראל בדולרים המשיכו לעלות לאורך כל שנת 2017, אך התחזקות השקל נטרלה ההתייקרויות.
• ניכרים סימני האטה בפעילות הכלכלית באירופה, כפי שבאו לידי ביטוי בסקרים שונים.
• ההתמתנות ביצוא לסין מהמדינות השונות עשויה לסמן האטה בפעילות במשק הסיני.
• הרעה בתנאים הפיננסיים בארה"ב, הכוללת בין יתר עלייה די חדה בריבית הליבור ובתשואות אג"ח החברות, עלולה לגרום להאטה בפעילות הכלכלית בחודשים הקרובים.
• קיים סיכוי גבוה שהצדדים למלחמת הסחר ישאפו למציאת פתרון מוסכם למשבר. סיכון גובר כרוך בהקצנת העמדות של הבכירים בממשל האמריקאי.
• פחת הסיכוי ליותר משלוש העלאות ריבית ה-FED השנה.
קרא עוד
25/03/2018
• בנתוני היצוא בישראל מורגש שיפור שמקורו בסחר החוץ העולמי. נתוני הצמיחה ברבעון הראשון צפויים להציג גידול דו-ספרתי ביצוא הסחורות.
• קצב הצמיחה במשק האמריקאי ממשיך להשתפר, אך ללא שיפור בצריכה הפרטית הכלכלה האמריקאית תתקשה להגיע לקצבי צמיחה גבוהים יותר. כמו כן, הצריכה הפרטית החלשה יחסית מגבילה הסיכון האינפלציוני.
• הנתונים הכלכליים מחוץ לארה"ב ממשיכים להיות חלשים.
• הבנקים המרכזיים באירופה, יפן, בריטניה ושוודיה מעבירים מסרים יותר "יוניים".
• עלה הסיכון להחרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לאירופה.
• השבוע צפוי ריכוז גבוה מאוד של נתונים חשובים בארה"ב.
• הדולר האמריקאי צפוי להמשיך ולהתחזק בטווח הקרוב על רקע השונות בין המסרים של ה-FED לעומת הבנקים המרכזיים האחרים בעולם.
• אנו מעריכים שהשתטחות העקום האמריקאי קרובה למיצוי בשלב זה.
קרא עוד
29/04/2018
• בעקבות הוזלת הדלק והתחבורה הבין-עירונית הצפויה, הורדנו תחזית האינפלציה השנתית ל-0.3%.
• מהדוחות של חברות כרטיסי האשראי עולה שבשנת 2017 גדלו משמעותית ההפרשות להפסדי אשראי. אנו צופים האטה בגידול באשראי הצרכני במשק הישראלי.
• בתקופה האחרונה מופיעים סימני היחלשות במומנטום השיפור בכלכלה העולמית. אם אכן מדובר במגמה, הרעה בתנאים הפיננסיים שהייתה לאחרונה עלולה להחמיר אותה.
• נגיד הבנק המרכזי היפני מאותת שגם ביפן קרב סוף העידן של כסף זול.
• בינתיים, נתוני הפעילות בארה"ב מראים שיפור קטן יותר מאשר נתוני הסנטימנט.
• נגיד ה-FED פאואל הציג גישה "יונית" בעדותו. המשך הטלטלה בשווקים עשויה להשאיר את ריבית ה-FED ללא שינוי בחודש מרץ.
• האנליסטים מעדכנים די בחדות כלפי מעלה את התחזיות לגירעון התקציבי בארה"ב. סיכון הגירעון בא לידי ביטוי בעלייה בריביות הקצרות.
• הכלכלה האמריקאית עלולה להפסיד יותר מאשר להרוויח מפתיחת מלחמת הסחר ע"י הנשיא.
• המשקיעים המוסדיים פתחו את אחת הפוזיציות לונג הגדולות על האג"ח הארוכות בארה"ב, זאת לעומת אחד השורטים הגדולים של הספקולנטים.
קרא עוד
4/03/2018
• שוק העבודה בישראל נותר חזק ב-2017 תוך גידול במועסקים שהיה דומה לשנים הקודמות, עלייה במשך שבוע עבודה וירידה במשקל המשרות החלקיות.
• סקר החברות של בנק ישראל משקף אופטימיות של המגזר העסקי לגבי הפעילות ברבעון הראשון.
• השקל ממשיך להיחלש ביחס לסל המטבעות, מלבד הדולר.
• עליית ציפיות האינפלציה בישראל והיחלשות השקל מעלות סיכון לשוק האג"ח המקומי מעבר לסיכון המשתקף מעליית התשואות בחו"ל.
• עליית השכר הממוצע והתייקרות עלות העבודה למעסיקים מעלות סיכון להתגברות האינפלציה בארה"ב.
• המח"מ הממוצע בשוק האג"ח האמריקאי גבוה היום בכ-40% לעומת השנים 1990-2010, מה שמגדיל תנודתיות בתיקים ומעלה סיכון.
• להערכתנו, עליית התשואות בשוק האג"ח האמריקאי לא מוצתה. אי הוודאות בקשר להתפתחות הכוחות התומכים בה, שבחלקם נמצאים בראשית דרכם, מקשה על הגדרת שיווי המשקל של התשואות בנסיבות החדשות.
• יותר ממחצית מחברי הוועדה המוניטארית של ה-FED מתחלפים, מה שמעלה סיכוי להפתעות בישיבת הריבית הבאה. עלה הסיכוי לארבע העלאות ריבית.
• עליית הגירעון האמריקאי כבר מגבירה קצב ההנפקות.
• על רקע השיפור הניכר בפעילות הכלכלית ועלייה ברווחיות החברות, הירידות האחרונות בשוק המניות אינן מבשרות לדעתנו על היפוך המגמה החיובית.
• עליית התשואות בארה"ב מסוכנת בעיקר למניות בשווקים המתעוררים.
• הסיכון באפיק הקונצרני בישראל עלה לאור הירידות במניות מחד ועליית תשואות הבנצ'מארק מאידך. הסיכון גבר במיוחד לאור האופטימיות שהייתה לאחרונה.קרא עוד
4/02/2018
• יחס החוב לתוצר בישראל ירד אומנם מתחת ל-60%, אך הזנחת הכללים הפיסקאליים ע"י הממשלה מעלה סיכון למשק בעת משבר בעתיד.
• כמות המשכנתאות החדשות חזרה לגדול, אך קצב הגידול של האשראי הצרכני ממשיך להתמתן וצפוי להשפיע על הצריכה הפרטית.
• שינוי שיטת איסוף נתוני שכר דירה ע"י הלמ"ס צפוי להעלות באופן פרמננטי קצב עלייה של סעיף הדיור במדד המחירים וקצב האינפלציה.
• מלבד ההתחזקות מול הדולר שנבע מהחולשה של הדולר בעולם, החודש האחרון היה אחד החלשים בעשור האחרון עבור השקל ביחס ליתר המטבעות.
• הפרמיה האינפלציונית בשוק האג"ח המקומי גבוהה משמעותית לעומת כל שוק אחר בעולם.
• קרן המטבע העלתה תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית. כמחצית מהעדכון נובע מההשלכות של הרפורמה במס בארה"ב.
• הנתונים הכלכליים באירופה המשיכו להיות חזקים, בפרט ניכרת האצה בקצב הגידול של האשראי הבנקאי לעסקים.
• הצמיחה האמריקאית התאפיינה ברבעון הרביעי בביקושים מקומיים חזקים, בפרט להשקעות.
• לאחרונה עלו פרמיות הסיכון באפיקים שונים בשווקים הפיננסיים העולמיים.
• לפי המודל שלנו שמבוסס על פרמטרים כלכליים, הדולר האמריקאי מתומחר בעולם בחסר הגדול ביותר בעשרים השנים האחרונות.
קרא עוד
28/01/2018
• עלייה בניצולת בתעשייה האמריקאית ודיווחים על עלייה במחירי המכירה של החברות האמריקאיות מצטרפים לאינדיקאטורים נוספים המאותתים שהאינפלציה בארה"ב צפויה לעלות במהלך השנה.
• תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים הגיעה לרמה הגבוהה מאז 2014. אנו מעריכים שהיא תעלה לרמות גבוהות יותר, מחוץ לטווח שאליו התרגלו המשקיעים בשנים האחרונות.
• הסינים והיפנים ממשיכים להקטין חשיפה לאג"ח האמריקאיות.
• החברות האמריקאיות צפויות למכור אג"ח אמריקאיות במסגרת החזרת הרווחים הכלואים מחוץ לארה"ב ובכל מקרה יקנו פחות אג"ח בעתיד.
• הודעת הבנק המרכזי של גרמניה על רכישות היואן הסיני לרזרבות המט"ח מהווה עוד איתות שההגמוניה הדולרית כמטבע רזרבי נחלשת בעקבות אובדן מעמדה של ארה"ב כמנהיגה העולמית.
• לראשונה, כל עקום התשואות הישראלי ירד מתחת לעקום האמריקאי.
• גיוסי הכספים לקרנות הנאמנות האג"חיות והמנייתיות שוברים שיאים.
• שוק האג"ח בישראל משקף תסריט שהאינפלציה במשק תעלה, אך בלי להגביר ציפיות לעליית הריבית ושעליית התשואות בחו"ל לא תשפיע על ישראל, למרות שזה משפיע על כל העולם. אלה הנחות שסבירות התממשותן נמוכה להערכתנו.
קרא עוד
21/01/2018
• קצב הגידול ביצוא הסחורות מישראל ירד בחדות לקראת סוף 2017, בעיקר בגלל ענף התרופות. המשך התחזקות השקל צפוי להכביד על היצוא.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב יחסית גבוה, אך קצב יצירת משרות חדשות ירד משמעותית.
• קצב גיוסי הממשלה בשוק האג"ח צפוי להתגבר בצורה משמעותית לעומת שנת 2017.
• נגידת בנק ישראל הבהירה שעליית ציפיות האינפלציה אל תחום יעד האינפלציה עשויה לזרז העלאת ריבית.
• ההתפתחויות האחרונות בזירת המלחמה ביוקר המחיה והתחזקות השקל צפויים לפעול להורדת קצב האינפלציה במשק.
• התשואה הממוצעת (שקלית) של אג"ח החברות הישראליות בדירוג A ירדה מתחת לתשואת האג"ח הממשלתית בארה"ב (דולרית) בעלות טווח לפדיון דומה.
• משקל קרנות הנאמנות בשוק האג"ח הקונצרניות בישראל עלה לשיא חדש. משקל הבנקים ירד כמעט לאפס.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חזקים. גם בארה"ב הנתונים משקפים המשך האצה בצמיחה. קצב אינפלציית הליבה בארה"ב עלה.
• זרם ההודעות של הבנקים המרכזיים בעולם המרמז על ההידוק האפשרי במדיניות ממשיך לתגבר, מה שצפוי לתמוך בהמשך עליית תשואות האג"ח.
• גברו הסיכונים להתפתחות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ולשותפותיה להסכם ה-NAFTA, מה שמאיים בעיקר על האפיק המנייתי.
• עליית תשואות האג"ח בארה"ב מחד ועליות השערים במניות מאידך מקטינות את האטרקטיביות היחסית של המניות על פני האג"ח.
קרא עוד
14/01/2018
• קצב העלייה במדד המשולב לבחינת המצב הכלכלי במשק של בנק ישראל ממשיך להתמתן. בין הסיבות לירידה האחרונה כלולה הירידה בהתחלות הבנייה.
• התמתנה הירידה בקצב נטילת המשכנתאות בישראל. היקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות המשיך לגדול גם בחודש נובמבר.
• מדד מחירי היבוא לישראל, בפרט של מוצרי הצריכה, עלה ברבעון השלישי בהמשך למגמה מתחילת השנה. אולם, תרגום המדד מדולרים לשקלים ממשיך להצביע על ירידת מחירי היבוא.
• לפי הסקרים של שלוחות ה-FED באזורים שונים, החברות האמריקאיות מתכוונות להגדיל השקעות.
• רמת המלאים ביחס למכירות במשק האמריקאי ירדה ומאותתת על הגידול הצפוי בפעילות הייצור.
• ציפיות הצרכנים האמריקאים לעלייה בשכר בחצי השנה הקרובה עלו לרמה גבוהה..
• הביצועים היחסיים של מניות הסקטורים השונים במדד S&P500 בתקופה האחרונה מתאימים בצורה די גורפת לתקופה של יציאה מהמיתון או לאמצע מחזור כלכלי.
• הירידה האחרונה בדולר האמריקאי נובעת כנראה מהירידה בפערי התשואות בין ארה"ב למדינות האחרות, בפרט באירופה, ירידה ב-Basis ועליות במחירי הסחורות.
• התיאבון לסיכון בשוק הקונצרני בישראל הוביל לכך שתשואת האג"ח הקונצרניות בישראל דומות לתשואות האג"ח האמריקאיות הממשלתיות לתקופה דומה.
קרא עוד
31/01/2018
• קצב הגידול באשראי הפרטי בישראל ממשיך לרדת, במיוחד באשראי שלא לדיור. הירידה באשראי צפויה להאט את הצריכה הפרטית.
• התחלות הבנייה במשק נמצאות בירידה, אך כמות הדירות החדשות המשתחררות לשוק עלתה וצפויה להישאר גבוהה גם בשנת 2018. גידול בהיצע הדירות להשכרה צפוי לרסן התייקרות בשכר הדירה.
• מדד הפדיון בענפי המשק מצביע על שיפור בצמיחה בחודשים האחרונים, בפרט בענף התעשייה.
• המשקיעים המוסדיים מקטינים משקל ההשקעות מגודרות מטבע מסך ההשקעות שלהם בחו"ל בעקבות התייקרות עלויות הגידור. תופעה זו צפויה להתרחב, מה שעשוי לתמוך בהיחלשות השקל.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב מעידים על התגברות מומנטום הצמיחה שמתפשט לכלל המגזרים במשק.
• קצב אינפלציית הליבה בארה"ב התגבר. סימנים שונים מעידים שהוא צפוי להתגבר עוד יותר בהמשך.
• התחזקות הצמיחה, השפעות הרפורמה במס, הגידול הצפוי בהנפקות, התחזקות סימני האינפלציה, עליית הריבית וצמצום מאזנו ע"י ה-FED אליו מתחילים להצטרף יותר בנקים מרכזיים בעולם, כל הסימנים הללו מעידים שמשקיעי האג"ח עלולים להיות מופתעים לרעה יותר מהתפיסה הרווחת בשווקים כעת.
• האג"ח הארוכות בישראל התנתקו לעת עתה מעליית התשואות בארה"ב ובעולם בחודשים האחרונים. אולם, המשך עליית התשואות בחו"ל צפוי לגרום להפסדים גם בישראל.
קרא עוד
24/12/2017
• היקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות בישראל ממשיך לעלות. הבנקים ממתנים מתן האשראי לצרכנים. כתוצאה מהתפתחויות אלה, קצב הצמיחה במשק צפוי להאט בשנה הקרובה.
• נמשכת האטה בגידול בכמות משרות שכיר במשק. לעומת זאת, השכר הממוצע ממשיך לעלות בקצב גבוה יחסית. קצב הגידול בסך השכר במשק התמתן מעט בחודשים האחרונים.
• הציון הכולל של המגזר העסקי בסקר הערכת מגמות בעסקים ירד מעט בחודשים האחרונים . הירידה ניכרת במיוחד בענף התעשייה.
• מדד מנהלי הרכש בתעשייה בעולם עלה לשיא חדש. בנתוני הצמיחה המעודכנים בארה"ב, אירופה ויפן ניכר גידול מהיר בהשקעות המגזר העסקי.
• לאחר שבריטניה והאיחוד האירופאי הגיעו להסכמות בנושאי היסוד ירד הסיכון ליציאה לא מוסכמת של בריטניה מהאיחוד.
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך להיות חזק. הניתוח מראה שהסיבה העיקרית לעלייה מתונה בלבד בשכר קשורה להתפתחויות הטכנולוגיות.
• לפי הדוח למצב היציבות הפיננסית של הקונגרס האמריקאי, סיכוני השוק עלו לשיא. הם אמורים להיות אחת הסיבות להמשך עליית הריבית בארה"ב.
• ניסיון העבר מלמד שהרפורמה במס צפויה לתמוך בהשקעות החברות, אך יותר בטובת בעלי המניות.
• תגובת השווקים לאישור הרפורמה בסנאט הייתה כמצופה למעט התשואות הארוכות שצפויות לעלות. הלחצים להתחזקות הדולר צפויים להתגבר.
• ה-FED צפוי להעלות את הריבית השבוע ולעדכן כלפי מעלה את התחזיות.קרא עוד
10/12/2017
• הנתונים הכלכליים המתפרסמים באירופה מצביעים על התגברות קצב הצמיחה בגוש האירו לרמה של כ-3.0%-3.5%. על רקע זה, המדיניות המוניטארית הנוכחית נראית יותר ויותר חריגה.
• הנתונים ממשיכים להצביע שצמיחת המשק האמריקאי התגברה במחצית השנייה של השנה.
• הירידה בתלילות עקום התשואות האמריקאי מתרחשת תוך עלייה די מהירה בתשואות הקצרות. החוזים כבר מגלמים הסתברות של יותר מ-50% לעליית ריבית נוספת בחודש מרץ. שינוי קל בכיוון האינפלציה ו/או אישור הרפורמה במס עשויים לשחרר "נצרה" שמחזיקה את התשואות הארוכות ברמות הנוכחיות.
• הסינים מנסים לטפל בסיכונים הפיננסיים ובמקביל להרגיע את השווקים באמצעות הזרמות נזילות מאסיביות. בינתיים, צעדים אלה הצליחו לעצור את עליית התשואות הממשלתיות, אך לא את עליית המרווחים באג"ח הקונצרניות שנמשכה ואף האיצה בשבוע האחרון.
• ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח המקומי המשיכו לעלות גם בשבוע האחרון. הן אף התעלמו מהודעת שר האוצר על כוונתו להוריד מכסים לשורה ארוכה של מוצרי צריכה מיובאים.קרא עוד
26/11/2017
• קצב הגידול בגביית המסים בישראל, שהתנתק מקצב הצמיחה בתוצר הנומינאלי, צפוי להאט בשנה הבאה. הורדת המסים בעת זו עשויה להחריף את המחסור.
• נמשכת ההאטה בגידול במשרות השכיר במשק, בעיקר במגזר העסקי. קצב הגידול בסך השכר במשק הואט מעט, אך ממשיך להיות יחסית גבוה.
• ארגון ה-OECD עדכן כלפי מעלה את האינדיקאטור המוביל שלו לצמיחה בעולם.
• הנתונים באירופה ממשיכים להצביע על התגברות קצב הצמיחה.
• הסיבה לגידול איטי באשראי הבנקאי בארה"ב גם בקרב החברות וגם הצרכנים נובעת בעיקר מהביקוש החלש יחסית מצד הלווים ולא מהקשחת התנאים בבנקים.
• כדי שנתחיל לחשוד שהשתטחות העקום האמריקאי תהיה סימן למיתון המתקרב, לא רק התשואות הארוכות, אלא גם הקצרות צריכות לרדת, מה שלא קורה עכשיו. השתטחות העקום ברמות אלה בדרך כלל סימן לביצועים טובים הצפויים לאפיק המנייתי.
• לאחר עליית הריבית הראשונה, התשואות בבריטניה מתחילות להיות רגישות יותר לנתונים הכלכליים החיוביים במדינה.
קרא עוד
12/11/2017
• האינדיקאטורים השונים מצביעים שהמשק ממשיך לצמוח, אך בקצב איטי יותר מאשר בשנה שעברה. ישראל הנה בין המדינות הבודדות שקצב הצמיחה בהן צפוי להיות נמוך השנה לעומת שנה שעברה.
• שיעור האבטלה במשק ירד במקביל לירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. הגידול במספר המועסקים הואט. מצב זה משקף סביבת תעסוקה מלאה.
• העלאת שכר המינימום, שחרור הכספים לבעלי חברות ארנק והתוכנית להורדת מס הכנסה למעמד הביניים צפויים לתמוך בצריכה הפרטית ובאינפלציה. מנגד, כוונת שר האוצר להוריד מכסים תגרום להורדת מדד המחירים.
• ייסוף השקל נתמך בירידה בביקוש לדולרים בבנקים המסחריים.
• בקרוב לא צפוי המשך לעליית הריבית בבריטניה.
• צמיחת המשק האירופאי ממשיכה להתגבר, אך ללא יצירת אינפלציה.
• קיים סיכוי גבוה להגברת צעדי הרשויות בסין להורדת המינוף במשק.
• אם הנגיד החדש של ה-FED ימשיך את הקו הנוכחי של הבנק המרכזי, הוא יהיה די "נצי" ביחס לציפיות השוק.
• הרפורמה במס בארה"ב, כפי שהוצגה בשבוע שעבר, תגביר את הצמיחה בטווח הקצר, אך תגרום להגדלת הגירעון, אם תעבור במתכונת הנוכחית.
• משקל קרנות הנאמנות בשוק המניות והאג"ח הקונצרניות בישראל עלה שוב. המוסדיים הגיעו לשיא במשקלם בשוק המניות המקומי ובאג"ח הממשלתיות.קרא עוד
5/11/2017
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד