המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• השקל היה המטבע החזק ביותר בעולם בחודש האחרון.
• קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית, אך כמעט אינה צופה המשך שיפור בקצב הצמיחה בשנים הקרובות ומדגישה את הסיכונים הרבים.
• נתוני הייצור התעשייתי באירופה ממשיכים להציג האצה בצמיחה. לפי הדיווחים, ה-ECB נוטה להמשיך את תוכנית הרכישות עמוק אל תוך 2018 בהיקף מצומצם יותר מהקיים כעת.
• לפי האינדיקאטורים השוטפים ולפי הערכות של הגורמים הרשמיים, הצמיחה בסין במחצית השנייה של השנה צפויה להיות דומה למחצית הראשונה. השבוע מתחיל הכנס החמש-שנתי של המפלגה הקומוניסטית שיקבע את הכיוון הפוליטי והכלכלי של סין בשנים הקרובות.
• האינפלציה בארה"ב בחודש ספטמבר שוב החטיאה כלפי מטה את הציפיות ונותר ללא שינוי ברמה של 1.7% (core). יחד עם זאת, אינפלציית הליבה היציבה (UIG), הנמדדת ע"י ה-FED, המשיכה לעלות לרמה הגבוהה ביותר מאז המשבר.
• תשואות האג"ח בארה"ב היו תחת לחצים לירידה בעקבות נתוני האינפלציה, העמדה הזהירה של נגידי ה-FED כפי הובעה בפרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה, הקשיים באישור הרפורמה במס והציפיות להמשך המדיניות המרחיבה של ה-ECB. אנו מעריכים שכוחות השוק והשינויים הרגולטוריים יתמכו בעליית התשואות בהמשך השנה.
• הרפורמה במס בארה"ב כבר משפיעה על שוק אג"ח החברות בארה"ב. היא צפויה לגרום לירידה בהנפקות האג"ח ולהגביר את הביקושים לאג"ח, במיוחד הארוכות.קרא עוד
29/10/2017
• השקל היה המטבע החזק ביותר בעולם בחודש האחרון.
• קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית, אך כמעט אינה צופה המשך שיפור בקצב הצמיחה בשנים הקרובות ומדגישה את הסיכונים הרבים.
• נתוני הייצור התעשייתי באירופה ממשיכים להציג האצה בצמיחה. לפי הדיווחים, ה-ECB נוטה להמשיך את תוכנית הרכישות עמוק אל תוך 2018 בהיקף מצומצם יותר מהקיים כעת.
• לפי האינדיקאטורים השוטפים ולפי הערכות של הגורמים הרשמיים, הצמיחה בסין במחצית השנייה של השנה צפויה להיות דומה למחצית הראשונה. השבוע מתחיל הכנס החמש-שנתי של המפלגה הקומוניסטית שיקבע את הכיוון הפוליטי והכלכלי של סין בשנים הקרובות.
• האינפלציה בארה"ב בחודש ספטמבר שוב החטיאה כלפי מטה את הציפיות ונותר ללא שינוי ברמה של 1.7% (core). יחד עם זאת, אינפלציית הליבה היציבה (UIG), הנמדדת ע"י ה-FED, המשיכה לעלות לרמה הגבוהה ביותר מאז המשבר.
• תשואות האג"ח בארה"ב היו תחת לחצים לירידה בעקבות נתוני האינפלציה, העמדה הזהירה של נגידי ה-FED כפי הובעה בפרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה, הקשיים באישור הרפורמה במס והציפיות להמשך המדיניות המרחיבה של ה-ECB. אנו מעריכים שכוחות השוק והשינויים הרגולטוריים יתמכו בעליית התשואות בהמשך השנה.
• הרפורמה במס בארה"ב כבר משפיעה על שוק אג"ח החברות בארה"ב. היא צפויה לגרום לירידה בהנפקות האג"ח ולהגביר את הביקושים לאג"ח, במיוחד הארוכות.קרא עוד
15/10/2017
• קצב הצמיחה במדד המשולב בישראל מתמתן ומצביע על האטה בצמיחת המשק. במיוחד הואט קצב הצמיחה באינדיקאטורים המשקפים את הצריכה פרטית.
• גידול במשכנתאות במשק ממשיך להתמתן על רקע האטה בשוק הנדל"ן.
• מדד מחירי היבוא לישראל (בדולרים) עלה במחצית הראשונה של השנה, אך עלייתו התקזזה מול התחזקות השקל.
• המשק האמריקאי מספק איתותים סותרים. מצד אחד, גידול בהשקעות החברות ומנגד האטה בנדל"ן ובצריכה. מדד אינפלציית הליבה PCE המשיך לרדת מתחת לציפיות גם בחודש אוגוסט.
• הרפורמה במס בארה"ב, כפי שהוצגה בשבוע שעבר, עדיין חסרה פרטים ורחוקה מאישור סופי במתכונתה הנוכחית.
• לפי התבטאויותיהם בנושאים הקשורים למדיניות המוניטארית, מבין ארבעת המועמדים לנגידות ה-FED שהוזכרו יש רק אחד נצי יותר מילן.
• הנתונים הכלכליים ביפן ממשיכים להשתפר ואף האינפלציה מראה סימני שינוי כיוון.
• לפי האומדן המקדים, האינפלציה באירופה בחודש ספטמבר הייתה נמוכה מהתחזית, למרות התחזקות הצמיחה.
• לפי הנתונים האחרונים, חל שיפור נוסף בתעשייה הסינית בחודשים האחרונים.קרא עוד
1/10/2017
• שיעור האבטלה במשק ירד בחודש יולי לרמה הנמוכה אי פעם, אך הירידה מתרחשת במקביל לירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולהאטה בקצב הגידול במספר המועסקים.
• נמשכת האטה בקצב הצמיחה של מדד הפדיון בכלל ענפי המשק בישראל.
• המשקיעים המוסדיים בישראל מקטינים בהדרגה את גידור החשיפה המט"חית שלהם.
• על רקע המשך ירידת המרווחים בשוק הקונצרני המקומי, גידול באשראי של המגזר העסקי ברבעון השני היה הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות.
• נמשך ואף מאיץ השיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• ה-FED היה נצי והותיר כמעט ללא שינוי את תחזית הריבית שלו עד סוף שנת 2018 במקביל להשקת התוכנית לצמצום מאזנו. להערכתנו, תחזית ריבית ה-FED מבוססת יותר מאשר זו שנגזרת מהשווקים.
• צמצום מאזנו של ה-FED צפוי להימשך בין שנתיים לשלוש שנים. כפי שמראה ניסיון העבר, הוא לבדו לא צפוי לגרום לשינוי הכיוון בשווקים, אלא בשילוב עם הכוחות האחרים.
• במבט לשנה הקרובה, ההאצה והרחבת הצמיחה בעולם, שינוי הכיוון של המדיניות המוניטארית, ירידה באבטלה ועלייה בגירעונות הממשלתיים מעלים סיכון לאפיק האג"ח בעולם.
• לפי הדוח הרבעוני של ה-FED, הסיכון הפיננסי של משקי הבית בארה"ב ירד משמעותית. גם סיכון החברות נראה סביר יחסית. משקל המניות בתיקים של משקי הבית עלה לשיא ולראשונה בהיסטוריה השתווה לזה של קרנות הפנסיה.קרא עוד
24/09/2017
• מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש אוגוסט. בעיקר תרמו לעליית המדד סעיפי הנופש, הדיור והתייקרות הדלק. בסה"כ, סביבת האינפלציה צפויה להישאר נמוכה. אנו צופים שמדד המחירים יעלה ב-12 החודשים ב-0.2%. ציפיות האינפלציה הגלומות גבוהות מדי ביחס לסביבת האינפלציה בפועל.
• שוק הדיור ממשיך להתקרר מבחינת כמות העסקאות, אך ההאטה בקצב התייקרות מחירי הדירות נעצרה. ההאטה בשוק הדיור צפויה להשפיע להתמתנות בצמיחת המשק.
• יצוא הסחורות ממשיך להשתפר באיטיות, אך התחזקות השקל בשנתיים האחרונות צפויה להאט את קצב השיפור.
• העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים נותר יחסית יציב ברבעון השני וצפוי להמשיך ולתמוך בהתחזקות השקל.
• הנתונים הכלכליים האחרונים בארה"ב מושפעים מההוריקן ומקשים על זיהוי המגמה. ה-FED צפוי להכריז על תחילת צמצום מאזנו השבוע. אנו מעריכים שהתוואי החזוי המעודכן של ריבית ה-FED ירד אך יישאר מעל תחזיות השוק.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• ה-BOE במפתיע אותת על עליית הריבית הקרובה בתגובה לעלייה באינפלציה. בנוסף, נשמעו התבטאויות מנציגי ה-ECB לגבי הצורך לצמצם את המדיניות.
• תשואות האג"ח בעולם עברו למגמת עלייה בתגובה לסימני התחזקות האינפלציה, המסרים הנצים מהבנקים המרכזיים וכוונות הממשל בארה"ב להציג רפורמה במס. אנו מעריכים שעליית התשואות תימשך. שוקי המניות מגיבות לשיפור בצמיחה בעולם.קרא עוד
17/09/2017
• תוצאות סקר הערכת העסקים של הלמ"ס הגיעו בחודש אוגוסט לרמה הגבוהה ביותר מתחילת שנת 2015. בענף התעשייה והשירותים ניתנו ציונים יחסית גבוהים יותר. העסקים צופים שמחירי המכירה שלהם יישארו נמוכים.
• גביית המסים במשק, גם בנטרול ההשפעות החד פעמיות, ממשיכה לצמוח מעל קצב הצמיחה הנומינאלי של התוצר ומשקפת העמקת גביית המסים. הגירעון בפועל צפוי להיות גם השנה נמוך מהיעד של 2.9%.
• קצב הגידול בשכר הממוצע במשק עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2011.
• נוכח הצמיחה הגבוהה יחסית ועלייה באינפלציה תוך ירידה באבטלה, בפרט במדינות דרום אירופה, ה-ECB עשוי למצוא את עצמו "מאחורי העקום" בשנת 2018. שוק האג"ח באירופה, במיוחד אג"ח החברות בדירוג נמוך, לא מגלם סיכון זה כלל.
• ברמת התשואות הנוכחיות, שוק האג"ח האמריקאי לא מגלם את הסיכונים הכלכליים, הפיננסיים והפוליטיים האפשריים.
• רמת המרווחים בשוק הקונצרני המקומי בקבוצת הדירוגים AA ירדה בחודשים האחרונים בניגוד לעליית המרווחים בקבוצת A, אך המרווחים בקבוצת AA עדיין קרובים יותר לממוצע היסטורי מאשר בקבוצת A.
• מרווחי האג"ח הקונצרניות הארוכות ירדו לרמות נמוכות מדי.
• השונות בביצועים בשוקי המניות והאג"ח בעולם ירדה משמעותית, מה שמעלה סימן שאלה בצורך בפיזור גיאוגרפי רחב של התיק.קרא עוד
10/09/2017
• באינדיקאטורים של הצריכה הפרטית בישראל ניכרת האטה בצריכת המזון.
• אינדיקאטורים רבים מצביאים על האצה בצמיחה הכלכלית בעולם שמתבססת יותר ויותר על ההשקעות והפעילות התעשייתית.
• הצמיחה הכלכלית בארה"ב משתפרת תוך גידול בהשקעות וצמיחה בפעילות בתעשייה, אך הצריכה הפרטית עשויה להאט עקב קצב נמוך של הצמיחה בהכנסה הפרטית.
• האינפלציה בארה"ב נותרה נמוכה ואף ירדה. ה-FED צפוי להמתין עם עליית הריבית ולהערכתנו יוריד את התוואי הצפוי בפגישתו הקרובה. יחד עם זאת, עד סוף הקדנציה של הנגידה ילן בחודש פברואר, הבנק המרכזי צפוי להעלות את הריבית פעם נוספת.
• הכלכלה הסינית לא מראה סימני האטה למרות צמצום תמריצי הממשל.
קרא עוד
3/09/2017
• ניכרת האטה בקצב הצמיחה במשק. אנו מעריכים שצמיחת המשק השנה תסתכם בכ-3% ובשנת 2018 ירד קצב הצמיחה לרמה של כ- 2.5%-3.0%.
• השקל נחלש בכ-4% מול סל המטבעות מאז אמצע יולי ועשוי להוסיף לחצים לעליית המחירים. יחד עם זאת, ההאטה בצריכה בישראל והתחרות מול המסחר באינטרנט יקשו לגלגל את הפיחות על הקונים.
• פרמיית הסיכון CDS של ישראל ירדה לרמה הנמוכה אי פעם.
• מחירי המתכות לתעשייה עלו בחדות בהשפעת הירידה בייצור המתכות בסין. לעומת זאת, מחירי הסחורות החקלאיות ירדו בשיעור ניכר מתחילת השנה וצפויות להשפיע על מחירי המזון בישראל בשנה הקרובה.
• שיעור האבטלה ושיעור ההשתתפות במשק נותרו יחסית יציבים. חלה ירידה בשיעור העובדים במשרות מלאות.
• ההשקעות במשק האמריקאי ממשיכות לגדול, אך לאחרונה הופיעו סימנים של ירידה בהשקעות בתחום האנרגיה. כמו כן, שוק הנדל"ן למגורים מתמתן וצפוי לגרום להאטה בהשקעות.
• מכשול תקרת החוב בארה"ב לא צפוי להוביל לחדלות פירעון טכני אך עלול להסב נזק לצמיחה ולהקשות על אישור הרפורמות של הממשל.
• נאומי הנגידים בג'קסון הול לא כללו מסרים בקשר למדיניות המוניטארית בטווח הקרוב. הנאום של ילן עשוי להוריד את סיכויה להיבחר לכהונה נוספת.
• המשך התחזקות האירו מקטין סיכוי שה-ECB ייסוג בקרוב מהמדיניות המרחיבה.קרא עוד
27/08/2017
• קיים קשר די הדוק בין היקף הפעילות בשוק הנדל"ן (מכירות הדירות החדשות) לבין השינויים בצריכה הפרטית בישראל בשנים האחרונות. הקיפאון הנוכחי בשוק הנדל"ן מוביל להאטה בצריכה הפרטית ובצמיחת המשק. הוא עשוי ליצור לחצים נוספים להיחלשות האינפלציה ולבלום הכוחות המחזקים את השקל.
• כלכלת סין המשיכה להציג צמיחה יציבה ברבעון השני, אך ניכרת האטה ביצוא לסין משותפות הסחר העיקריות. התפתחות זו צפויה להשפיע על מומנטום הצמיחה בכלכלה הסינית והעולמית ועל השווקים.
• מתרבות ההפתעות כלפי מטה באינפלציה במדינות העיקריות בעולם.
• האירו החזק התחיל לפגוע בשוק המניות האירופאי, אך הסיבות שעומדות מאחורי התחזקותו ומאחורי היחלשות הדולר לא צפויות לתמוך לאורך זמן ביתרון של שוק המניות האמריקאי על פני האירופאי.
• הירידה החדה בתשואות האג"ח השקליות בישראל בתגובה למדד המחירים גרמה לירידה בתלילות העקום, למעט החלק הארוך שלו. התלילות מעבר לטווח של 10 שנים הנה הגבוהה והחריגה בעולם ואינה מוצדקת מבחינת הנסיבות הכלכליות.
• ציפיות האינפלציה בישראל ירדו רק במעט אחרי מדד המחירים ועדיין מגלמות פרמיה אינפלציונית גבוהה יחסית.קרא עוד
23/07/2017
• מחירי הפירות, ההלבשה והתרבות הוזלו בחודש יוני מעבר לתחזית. בסעיפים רבים ירדו המחירים ככל הנראה בהשפעת ייסוף השקל. שוב מסתמנת התמתנות בסביבת האינפלציה. אנו מעריכים שהאינפלציה בשנה הקרובה תעלה ב-0.2%.
• בשנתיים האחרונות נרשם שיפור חד במצב הפיננסי של משקי בית בישראל.
• היצוא התעשייתי ללא היהלומים צמח במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ-7% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד.
• אין סימנים בינתיים שהאינפלציה בארה"ב חוזרת לכיוון היעד. המכירות הקמעונאיות נחלשו בחודשים האחרונים. לעומת זאת, ההשקעות והייצור דווקא משתפרים.
• לאור סימני האטה בצריכה הפרטית, המסרים "היונים" של הנגידה ילן והאינפלציה המתונה יחסית, הסיכון לעלייה משמעותית בתשואות הארוכות בארה"ב פוחת.
• בנק ישראל מעביר מסר פחות סבלני כלפי ייסוף השקל. ההתערבויות שלו בשוק המט"ח צפויות להיות אקטיביות יותר.
• לאור המסרים של בנק ישראל והירידה בסביבת האינפלציה, אנו מעריכים שהסיכוי לעליית ריבית בישראל בשנה הקרובה נמוך.
• ההפתעות החוזרות באינפלציה בשנים האחרונות בישראל אמורות להוריד את הפרמיה האינפלציונית הגבוהה יחסית שנדרשת בשוק האג"ח.
• בחודש האחרון נרשמה עלייה במרווחים של האג"ח הקונצרניות בישראל, בניגוד לעולם בו המרווחים ירדו לשפל של השנים האחרונות.
• הקורלציה בין המניות במדד S&P500 ירדה לשפל מאז תחילת המדידות בשנת 2011, מה שתומך בבחירה סלקטיבית של המניות.
קרא עוד
16/07/2017
• מספר משרות שכיר במגזר העסקי במשק הישראלי נמצא בקיפאון כבר יותר מחצי שנה.
• לפי סקר הערכות העסקים, החברות צופות התמתנות במחירי המכירה של תוצרתן.
• יש סיבות כלכליות לשקל חזק, אך קשה להצדיק את העובדה שהשקל הוא המטבע החזק בעולם. יתכן ויש כאן התחזקות עודפת שנובעת מסיבות טכניות שונות (לא הספקולנטים הזרים). מצב זה מעלה סיכוי להיפוך המגמה בהשפעת השינוי בנסיבות החיצוניות או הפנימיות.
• נמשך שיפור מהיר בנתונים הכלכליים באירופה. ה-ECB צפוי להודיע בקרוב על הפסקת הרכישות ולהעלות את הריבית במחצית הראשונה של 2018.
• למרות הקיפאון בקצב עליית השכר הממוצע, שוק העבודה האמריקאי מראה סימני עוצמה. הסיבות לקצב מתון של עליית השכר קשורות כנראה לפריון נמוך ולגידול בהצטרפות אנשים שהיו מחוץ למעגל העבודה. גם הנתונים האחרים במשק האמריקאי היו בסה"כ חזקים. ה-FED צפוי לבצע עוד העלאת ריבית עד סוף השנה.
• ניכר שיפור בנתונים הכלכליים במדינות הגדולות בדרום אמריקה, למרות הירידה במחירי הסחורות.
• נוצר פער שיא לתקופה זו של השנה בין ציפיות האינפלציה לטווחים הארוכים לקצרים הגלומות בשוק האג"ח בישראל.קרא עוד
9/07/2017
• העלייה הצפויה בגמר בנייה בשנה הקרובה צפויה להגדיל היצע הדירות להשכרה ולפעול להתמתנות מחירי השכירות (סעיף הדיור במדד המחירים).
• שיעור האבטלה במשק עלה בחודשיים האחרונים, אך יחד איתו עלו שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור העובדים במשרה מלאה.
• מדד מחירי הסחורות החקלאיות וסחורות האנרגיה של במונחים שקליים ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת המאה.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר. תחזית הקונצנזוס לצמיחה במשק האירופאי עלתה בפעם השישית בשנה האחרונה והגיעה ל-1.8%.
• בארה"ב הופיעו סימני התקדמות ברפורמה במס אשר לפי דברי הבכירים בממשל ובבית הנבחרים צפויה להיות מאושרת עד סוף השנה. לפי הערכתנו, שוק האג"ח לא מגלם תרחיש זה.
• גידול בהיצע הנפט במדינות אופ"ק ובארה"ב והירידה הצפויה בביקוש לנפט בסין גרמו לירידה נוספת במחירים. יחד עם זאת, ברמות מחירי הנפט הנוכחיים תפוקת הנפט בארה"ב בטכנולוגיות חדשות תתקשה לגדול. לכן, בהיעדר זעזועים, ירידת המחירים מעבר לרמה הנוכחית צפויה להיות מוגבלת.
• תלילות עקום התשואות בישראל עלתה בשבועיים האחרונים לעומת הירידה החדה יחסית בארה"ב ובאירופה. במיוחד בולטת התלילות החדה בחלק הארוך של העקום הצמוד בישראל. להערכתנו, הסיבות לתלילות החריגה בישראל בעיקר טכניות.קרא עוד
25/06/2017
• מדד המחירים עלה בחודש מאי ב-0.4%. ניכרת מגמת האטה באינפלציה בסעיפים ה"כבדים", כגון הדיור והמזון, לעומת הרחבת התייקרויות בסעיפים קטנים יותר. תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הבאים נותרה על 0.6%.
• קצב העלייה של מחירי הדירות בבעלות ממשיך להתמתן וירד ל-4.4%.
• כפי שעולה ממאזן התשלומים של ישראל, התמיכה בשקל נחלשה מעט, אך הוא עדיין נהנה מזרימה חזקה של מט"ח לישראל. ירדו השקעות הזרים בנדל"ן בישראל. ניכרת עלייה מחודשת בהשקעות הפיננסיות של הישראלים בחו"ל.
• מגמת השיפור ביצוא הסחורות נמשכת, אך התעשיינים מדווחים על החמרת הפגיעה ברווחיות היצוא בגלל התחזקות השקל.
• לפי הדו"ח של קרן המטבע, הסיכונים הפיננסיים בסין ממשיכים לעלות ולהגדיל סיכון למשבר. בינתיים, כמות האשראי החדש במשק הסיני ממשיכה לצמוח.
• בבריטניה עלה הסיכון לסטגפלציה. סיכון פוליטי מתורגם לסיכון כלכלי שעלול להשפיע גם על כלכלת אירופה.
• הנסיבות הכלכליות אינן תומכות בהמשך האטה באינפלציה בארה"ב. לכן, להערכתנו, תוואי הריבית שצופה ה-FED נראה כבעל סיכוי להתממש בשנה הקרובה. מלבד השיפור בכלכלה הריאלית ובאינפלציה גם העלייה בסיכונים הפיננסיים צפויה לתמוך בהמשך התקדמות ה-FED עם הריבית.
• עליית הריבית הבאה בארה"ב צפויה לקראת סוף השנה.
• ככל שהתשואות הארוכות בארה"ב יורדות תוך המשך העלאות הריבית ושיפור בכלכלה, הסיכון בהן עולה, במיוחד נוכח כוונת ה-FED להתחיל בקרוב ב"אנטי-QE".
קרא עוד
18/06/2017
• קצב עליית המדד המשולב של בנק ישראל התמתן בחודשים האחרונים. אנו מעריכים שאין בירידת הקצב סימן להאטה במשק.
• חל עדכון כלפי מעלה בנתוני יצוא השירותים בישראל לשנים 2015-2017 שצפוי לגרום לעדכון נתוני הצמיחה, כולל לרבעון הראשון 2017.
• הניצולת בשוק העבודה האמריקאי משתפרת במהירות, אך לא מביאה לעת עתה להתגברות עליית השכר. לפי הערכתנו, קצב עליית השכר יתחזק בהמשך השנה, אך הוא עדיין מוגבל ע"י הרווחיות הנמוכה של החברות המקומיות.
• הירידה באינפלציה בארה"ב צפויה להיות זמנית בתמיכת שוק העבודה החזק, העלייה במחירים ליצרן ובמחירי היבוא שמושפעים מפיחות הדולר. כמו כן, הרחבה פיסקאלית צפויה של הממשל, גם אם במתכונתה המצומצמת, במצב של תעסוקה מלאה צפויה לתמוך בעלייה באינפלציה.
• ה-FED צפוי להעלות את הריבית בפגישתו הקרובה. להערכתנו, השווקים מעניקים סיכוי נמוך מדי לעלייה נוספת בריבית ה-FED השנה ולסיכוי בהתקדמות רפורמות הממשל.
• שוקי המניות מתייחסים בעיקר ל"חצי הכוס המלאה" ומתעלמים מהסיכונים, בשעה שמשקיעי האג"ח רואים בעיקר את "החצי הריק". להערכתנו, בשני השווקים קיימת הטייה.
• סימני חולשה במשק הסיני מתחזקים ובאים לידי ביטוי במדד מנהלי הרכש בתעשייה ובהאטה ביצוא לסין משותפי הסחר העיקריות שלה.קרא עוד
4/06/2017
• מסקירת מערכת הבנקאות שפרסם בנק ישראל, ניתן ללמוד על גידול מהיר באשראי הצרכני ועלייה משמעותית בסיכון שלו. בנק ישראל צפוי להגיב בצעדי ריסון שמעלים סיכוי לעליית הריבית.
• ריסון האשראי הצרכני במקביל להתקררות בשוק הדיור צפויים למתן את הגידול בצריכה הפרטית.
• בשנת 2016 נמשך הגידול המהיר של הרכישות בכרטיסי אשראי בחו"ל, כולל באינטרנט. מגמה זו תמשיך ללחוץ לירידות המחירים בישראל.
• נתון הצמיחה בארה"ב עודכן כלפי מעלה ל-1.2%. ניכר גידול מהיר בהשקעות.
• הצעת התקציב של הממשל האמריקאי תעבור שינויים גדולים עד לאישורה ותיראה שונה מאוד בגרסתה הסופית. בגלל ריחוקה מההנחות המציאותיות, יידרש יותר זמן כדי לאשרה.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חזקים. מתגברת הביקורת על ה-ECB מצד הגרמנים.
• למרות חציית הרף של 3.6 ₪ מול הדולר, השקל היה חלש יותר לאחרונה מהמטבעות העיקריים האחרים. הופיעו סימני התחזקות בביקושים לדולרים בבנקים בישראל. נראה, שהיחלשות הדולר בעולם משקפת overshooting.
• למרות השינויים בכלכלה, באינפלציה ובריבית בארה"ב, הערכות הריבית בישראל אינן שונות היום משמעותית מאשר בתקופה שהייתה מייד אחרי ה-Brexit.
• הארכת תקופת הקיצוץ בתפוקת הנפט ע"י מדינות האופ"ק לא צפויה לסייע לעליית מחירי הנפט.קרא עוד
28/05/2017
• מכלול הנתונים השוטפים ממשיכים להצביע על שיפור בפעילות המשק הישראלי. עדיף בשלב זה לא לתת משקל גבוה לנתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון הראשון. התחזית שלנו לצמיחה בשנת 2017 נותרה ללא שינוי ברמה של כ-3%.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• המשק היפני רשם את הרצף הארוך ביותר מאז 2006 של צמיחה חיובית, אך האינפלציה לא עולה.
• ניכר שיפור בפעילות התעשייה בארה"ב תוך שיפור בניצולת וגידול בהשקעות.
• הדחתו של טראמפ עדיפה להערכתנו לשווקים מהישארותו במצב פוליטי מוחלש.
• הנתונים הכלכליים בסין ממשיכים להיחלש וצפויים להשפיע על הפעילות במדינות האחרות.
• למרות הירידה בתשואות האג"ח, בציפיות האינפלציה ובערכו של הדולר, השווקים מעריכים שהסיכוי לעליית ריבית ה-FED עדיין גבוה. אנו גם חושבים שהסיכוי עולה על 50% בעיקר בגלל התחממות בשווקים. לאור תוואי הריבית החזוי של ה-FED, תשואות האג"ח הארוכות נמוכות מדי להערכתנו.
• משקל האג"ח הקונצרניות בישראל שנמצאות בידי הציבור וקרנות הנאמנות יחד הגיע לשיא היסטורי. איכות התיק בידיהם נמוכה משמעותית מאיכות תיק השוק. הנזילות בשוק הקונצרני בשפל וגם המרווחים.קרא עוד
21/05/2017
• ההאצה בקצב עליית השכר הממוצע במשק נובעת מעדכון שכר המינימום ומהתגברות לחצי השכר עם הגעה לתעסוקה מלאה. מגמה זו צפויה לתמוך בצריכה הפרטית ובהמשך הרחבת סביבת האינפלציה.
• ביטול המס על הדירה השלישית לא צפוי להגביר משמעותית ביקושים לדירות.
• אינפלציית הליבה בארה"ב נחלשה. אולם, שילוב הגורמים שתומכים באינפלציה יחד עם המשך ההקלה בתנאים הפיננסיים משאירים עדיין סיכוי של יותר מ-50% לעליית ריבית ה-FED בחודש יוני.
• למרות ההפצרות של שר האוצר הגרמני, ה-ECB לא צפוי להאיץ היציאה מהמדיניות המקלה.
• מדדי התנודתיות באפיקי ההשקעות העיקריים (המניות, האג"ח והמטבע) נמצאים ברמות הנמוכות של השנה האחרונה, זאת למרות העלייה בסיכון הכרוך בהיחלשות האחרונה בשווקים ובכלכלה הסינית והסיכון בירידה מחירי הנפט.
• המשקיעים בשוק המניות האמריקאי אופטימיים לטווח הקצר, אך חוששים יותר מהרגיל מהטווח הארוך יותר. לפי מכפיל שילר הנוכחי, קיים סיכוי נמוך להרוויח לאורך זמן בשוק המניות האמריקאי.
• הביצועים של מניות הטכנולוגיה בעולם עשויים להצביע על העמקת ההשפעה של המהפכה הטכנולוגית על הכלכלה.
• המרווח הממוצע באג"ח בדירוגי A ומטה בישראל הגיע לרמה הנמוכה מאז המשבר.
• התלילות בחלק הארוך של העקום השקלי הנה הגבוהה בעולם.קרא עוד
14/05/2017
• קצב הגידול במדד המשולב של בנק ישראל ממשיך להיות גבוה מעל 5% ומצביע על המשך צמיחה מהירה במגזר העסקי במשק.
• האבטלה במשק ממשיכה לרדת. קצב הגידול במועסקים נותר יציב. חל גידול חד במשקל המועסקים במשרה מלאה. מספר שעות העבודה לשבוע למועסק הגיע ברבעון הראשון לשיא של חמש שנים. נתונים אלה צפויים לתמוך בגידול בצריכה.
• עלה הסיכוי לעליית הריבית במשק בשנה הקרובה. עדכנו את תחזית הריבית בעוד 12 החודשים ל-0.5%.
• שוק העבודה האמריקאי מפגין עוצמה תוך גידול בשיעור המועסקים, עלייה במשקל העובדים במשרה מלאה וירידה באבטלה "עמוקה". השכר הממוצע אומנם עולה בקצב איטי, אך עלות יחידת העבודה של הפירמות דווקא מטפסת בקצב יחסית גבוה.
• אנחנו מעריכים שהסתברות לעליית ריבית ה-FED בחודש יוני גבוהה מ-50%, אך אינה וודאית כפי שמגולם בחוזים.
• הסיכונים באירופה ממשיכים לקטון והנתונים הכלכליים משתפרים.
• התגברות סימני האטה בסין וירידה במחירי הסחורות עלולים להחליש תשתית להתאוששות בכלכלה העולמית שנרשמה בשנה האחרונה.קרא עוד
7/05/2017
• בנק ישראל מצביע בסקר החברות שהמגזר העסקי ממשיך לצמוח בקצב מהיר יחסית ברבעון הראשון.
• האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית בישראל נותרו יציבים בתחילת השנה ובינתיים לא משקפים האטה, כפי שהניחו התחזיות.
• הייצור התעשייתי משתפר, במיוחד בענפי הטכנולוגיה ברמה נמוכה.
• היצוא התעשייתי אומנם ירד בשלושת החודשים האחרונים, אך המגמה בין הסקטורים הייתה מאוד לא אחידה.
• השווקים לא ממש יודעים עד כמה הצהרות הממשל האמריקאי תמומשנה ולכן כמעט לא מתייחסים אליהן. אם וכאשר רפורמת המס תאושר, היא תהיה שונה מאוד מההצעה הראשונית. נראה, שהתהליך לאישורה ייקח זמן רב.
• להערכתנו, חולשה בצריכה הפרטית במשק האמריקאי שנרשמה ברבעון הראשון הנה זמנית. בהמשך השנה היא צפויה להשתפר ולהמשיך להוביל את הצמיחה יחד עם ההשקעות שמראות סימני התאוששות.
• אנו מצפים לאי שינוי בריבית ה-FED השבוע ולעוד שתי העלאות ריבית השנה.
• האינפלציה באירופה עלתה. יציאה מה-QE צפויה עוד השנה. הריבית צפויה לעלות בשנת 2018 לרמה אפסית, אך לא הרבה מעבר לכך גם בהמשך.
• השפעת ההתפתחות הטכנולוגית המואצת באה לידי ביטוי לא רק בהובלת חברות הטכנולוגיה מבחינת שווי השוק וביצועי המניות, אלא גם בפגיעה בסקטור המסחר והנדל"ן המסחרי.קרא עוד
30/04/2017
• לפי סקר אמון הצרכנים, בשנתיים האחרונות חל שיפור משמעותי במצב הפיננסי של משקי הבית בישראל.
• התוכנית של שר האוצר אמורה להוריד את האינפלציה בכ-0.15%. תוכנית מגדילה את הסיכון הפיננסי של הממשלה.
• לראשונה בשלוש השנים האחרונות, קרן המטבע מעלה תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית.
• הפעילות בכלכלה האמריקאית ממשיכה להתרחב, אך לא בקצב מהיר, כפי שניתן היה להתרשם מהסקרים השונים שעלו בחדות אחרי הבחירות. ספר הבז' מצביע על התגברות הלחצים לעלייה בשכר.
• הרפורמות הכלכליות של הנשיא האמריקאי צפויות להתפרסם השבוע. חזרתן לסדר היום אמור לשחזר במידה חלקית התנהגות השווקים אחרי הבחירות.
• "ספר הבז'" הסיני מצביע על עלייה משמעותית בסיכונים ברבעון הראשון.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להפתיע לטובה, אך נמצאים בצל הבחירות בצרפת.
• ירידה במחירי המתכות הנו סימן לעליית הסיכון בסין וצפויה לבשר על התמתנות הפעילות התעשייתית בעולם.
• בשני הרבעונים האחרונים עלה הסיכון במצב הפיננסי של החברות הבורסאיות בישראל.קרא עוד
23/04/2017
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד