המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.3%. סביבת האינפלציה במשק נמצאת במגמת עלייה. עליות המחירים מתפרסות על פני סעיפים רבים. יחד עם זאת, האינפלציה צפויה להגיע ליעד רק בשנה הבאה.
• למרות עלייה בסביבת האינפלציה, אנו מעריכים שהריבית בישראל תישאר ללא שינוי עד סוף השנה.
• סנטימנט העסקים והצרכנים בארה"ב ממשיך להיות גבוה, אך בינתיים לא מתבטא בשיפור ניכר בפעילות.
• האינפלציה הכללית ואינפלציית הליבה בארה"ב היו נמוכות מהתחזיות.
• המשק הסיני צמח בקצב של 6.9%, מעל התחזיות ברבעון הראשון. אולם, הקטנת התמריצים צפויה להאט את הצמיחה בהמשך השנה.
• תשואות האג"ח האמריקאיות ירדו די בחדות בחודש האחרון בהשפעת התגברות הסיכונים הגאופוליטיים, אכזבות ממימוש התוכניות של הממשל החדש בארה"ב, האטה בסביבת האינפלציה והעדפות לדולר חלש וריבית נמוכה שהביע הנשיא האמריקאי.קרא עוד
18/04/2017
• להבדיל מהאינדיקאטורים האחרים המתייחסים לצריכה הפרטית, נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי מצביעים על חידוש הצמיחה בקניות של הצרכנים.
• ירידה בהיקף המשכנתאות החדשות מעידה על התקררות בשוק הדיור.
• התייקרות הדירות הנרכשות באה לידי ביטוי בגודל המשכנתא הממוצעת שעלה בחדות בשנת 2016 בכ-13% ל-660 אלף ₪ לעומת שנת 2015. ההחזר החודשי הממוצע עלה בכ-20%. הכבדת נטל תשלומי המשכנתא מקטין הכנסה פנויה וצריכה אחרת של נוטלי המשכנתאות.
• שיפור בפעילות סחר החוץ בעולם נובע בעיקר מעליית הביקושים בסין אשר עלולים להיחלש עם הפחתת התמריצים במדינה.
• למרות השיפור בפעילות המשק האירופאי והיפני, אין סימנים של עלייה באינפלציה במדינות אלה. מצב זה מעכב שינוי במדיניות המוניטארית.
• הצריכה הפרטית בארה"ב, שתרמה למרבית הצמיחה במשק האמריקאי בשנת 2016, צפויה להיחלש ברבעון הראשון, אך להשתפר בשני בעקבות העלייה בהכנסות הצרכנים והירידה במחירי הנפט והמזון.
• השבוע צפויה הפגישה הראשונה של נשיא ארה"ב עם עמיתו הסיני. המסרים שהעבירו הנשיא האמריקאי והבכירים האחרים לקראת הפגישה עלולים לבשר על עלייה בסיכון למלחמת הסחר.
• שוק המניות הישראלי בכללותו אינו יקר מדי ביחס למצב הפיננסי של החברות וביחס לתמחור ההיסטורי שלו.קרא עוד
2/04/2017
• לפי נתוני המדד המשולב, המגזר העסקי בישראל ממשיך לצמוח בקצב של כ-3.5%-4.0%.
• התחלות הבנייה לא מדביקים את הביקושים לדירות באזור המרכז, אך הפערים מתרחבים בפריפריה וצפויים לפעול להתמתנות מחירי הדירות באזורים אלה.
• גידול בהיצע הדירות להשכרה בעקבות הגידול בגמר הבנייה צפוי למתן עליות המחירים של הדירות להשכרה.
• בכל הקטגוריות של מוצרי הצריכה עלו מחירי המוצרים המיובאים לישראל יותר או ירדו פחות בשנת 2016 לעומת 2015.
• לאחר הכישלון לבטל את ה-Obamacare, אי הוודאות בקשר למימוש התוכניות הפיסקאליות של הממשל עלתה. רפורמת המס צפויה להיות מצומצמת יותר ובעלת השפעה קטנה יותר על הכלכלה והשווקים. התנודתיות בשווקים צפויה להתגבר.
• הבנקים בארה"ב מקשיחים תנאי האשראי הן לצרכנים והן לעסקים ומשדרים ראיה שלילית יותר לגבי פעילות המשק מאשר המיצג שעולה מהנתונים הכלכליים האחרים.
• המשך צמצום Basis Swap בישראל מצביע שהיפוך המגמה בשע"ח שקל/דולר לא צפוי בקרוב.קרא עוד
26/03/2017
• מצטברים הסימנים שמעידים על היחלשות הצריכה הפרטית במשק. השילוב בין התמתנות בצריכה עם הקיפאון המסתמן בשוק הדיור צפויים לדחות עוד יותר את עליית הריבית במשק.
• סביבת האינפלציה במשק מראה סימני עלייה, אך בתקופה הקרובה עדיין יהיו כוחות רבים המעכבים עליית מדד המחירים.
• אחרי הגשת הצעת התקציב ע"י הממשל האמריקאי החדש, נותר מרחב קטן לצעדים פיסקאליים משמעותיים בתחום המיסוי וההשקעות בתשתיות.
• בעקבות עלייה בסנטימנט המגזר היצרני, ניכר גם שיפור בייצור התעשייתי בארה"ב.
• מדדי אינפלציית הליבה בעולם ממשיכים להיות יציבים למרות עלייה באינפלציה הכללית. החשש מפני עלייה באינפלציה בעולם צפוי להתמתן.
• ה-FED בחר לצנן את ציפיות השוק להחלטת הריבית בגלל שלדעתו הוא לא נמצא "מאחורי העקום" ויכול לאפשר התחממות יתר מסוימת של המשק. אנו מעריכים שבנסיבות הקיימות, הסיכוי ליותר משלוש העלאות ריבית השנה יחסית נמוך.
• תשואת האג"ח הארוכות בארה"ב לא רחוקות "מהרמות הכלכליות" שנגזרות מתוואי הריבית הצפוי של ה-FED.
• אחרי שהשקל התנתק מהדולר בעולם, ציפיות האינפלציה בישראל התנתקו מהציפיות בארה"ב ותוואי הריבית האמריקאי מתנתק מהמקומי, הגיע זמן שגם האג"ח הארוכות בישראל יתנתקו בצורה משמעותית יותר מהאג"ח האמריקאיות.קרא עוד
19/03/2017
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להצביע על שיפור בכלכלה, אך השיפור שהושג צנוע הרבה יותר ממה שמשקפות הציפיות לעתיד של העסקים והצרכנים. במצב זה קיים סיכון להפתעות שליליות.
• לאחר נאום הנגידה האמריקאית ההסתברות לעליית ריבית ה-FED בפגישה הקרובה הפכה לכמעט וודאית. הסיכון לעליית התשואות מעבר לרמות הנוכחיות נובע מעלייה אפשרית ואף צפויה של תחזיות הצמיחה ותחזיות הריבית לעתיד, בעיקר לשנים 2018-19.
• הממצאים מראים שהחברות בארה"ב מייצרות היום רווח כפול מבעבר על כל דולר שמופנה להשקעות. מצב זה מוביל לעלייה בשווי החברות, ירידה בביקוש לאשראי ובריבית שווי המשקל.
• מכלול הנתונים החיוביים באירופה ממשיך להצביע שבמידה והסיכונים הפוליטיים לא יתממשו, ה-ECB עשוי בשנת 2018 להתחיל בנסיגה הדרגתית מהמדיניות המרחיבה שלו.
• בשנת 2016 נרשמה ירידה ביחס החוב לתוצר של המגזר העסקי בסין. התפתחות זו עשויה להצביע על ירידה בסיכון הפיננסי בסין.
• היפוך הקשר השלילי בין מחירי הסחורות לשערו של הדולר בחצי השנה האחרונה מעלה סיכון ועלול להגביר תנודתיות בשווקים.
• ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח הישראלי מעבר לטווחים של 10 שנים עשויות לרדת מתחת לרמה של כ-1.6% המשקפת שווי משקל לציפיות האינפלציה הארוכות.קרא עוד
5/03/2017
• המשך שיפור בשוק העבודה בישראל בא לידי ביטוי בירידה בשיעור האבטלה ועלייה במשקל העובדים במשרה מלאה.
• האינדיקאטורים השוטפים ממשיכים להצביע על האטה בצריכה הפרטית ושיפור ביצוא.
• במצב הכלכלי הנוכחי לבנק ישראל אין כלים למנוע המשך התחזקות השקל.
• השקל עשוי להיחלש רק במידה והתוכניות הכלכליות בארה"ב ועליית ריבית ה-FED יחזקו כצפוי את הדולר בהמשך השנה ובמידה והסיכונים הפוליטיים באירופה לא יפגעו בכלכלה ובשווקים, מה שיגרום להתחזקות האירו.
• הסיכונים הפוליטיים באירופה באים לידי ביטוי בצורה בולטת בשוק האג"ח, אך פחות בשוק המניות. להערכתנו, הסיכון הפוליטי מתומחר בצורה מוגזמת בשוק האג"ח האירופאי ובצורה סבירה במניות.
• עם בירור פרטי התוכניות הפיסקאליות, שוק האג"ח האמריקאי מתחיל להתייחס להערכות מציאותיות לגבי השפעת מדיניות הממשל החדש. בשוק המניות הפנמת המציאות איטית יותר. לכן, הסיכון לתיקון בו עולה בטווח הקרוב.
קרא עוד
26/02/2017
• צמיחת המשק במחצית השנייה של השנה הפכה למאוזנת יותר ואינה תלויה רק בצריכה הפרטית. קצב הצמיחה הושפע ממספר גורמים חד פעמיים.
• אנו משאירים את התחזית שלנו לצמיחה של 3.5% בשנת 2017.
• ההאטה שחלה בקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית לא מסמנת הרעה בתנאים הבסיסיים שתומכים בה. יחד עם זאת, ההתקררות המתגברת בשוק הנדל"ן עלולה לפגוע בצריכה הפרטית.
• חל שיפור באינדיקאטורים השונים שמשקפים פעילות הייצור והיצוא במשק.
• בשנים 2015-2016 לא ניכרת פגיעה מהותית בענפי התעשייה ברמת טכנולוגיה נמוכה מהתחזקות השקל.
• בנק ישראל לא צפוי להקדים עליית הריבית בעקבות פרסום נתוני הצמיחה הגבוהים.
• ציפיות האינפלציה הגלומות בטווחים הקצרים-בינוניים ירדו לרמות נמוכות.
• נתוני הפעילות בעולם מצביעים על שיפור מתון הרבה יותר ממה שמשתקף בסקרים הכוללים אלמנט הציפיות.
• נמשכות ההפתעות כלפי מעלה בנתוני האינפלציה בעולם. אולם, קצב האינפלציה הכללי צפוי להאט עם מיצוי ההשפעה של עלייה במחירי הנפט.
• לפי הערכתנו, הסיכוי לעליית ריבית ה-FED בפגישתו הקרובה גבוה ממה שמשתקף בשוק.
• מרווחי האג"ח הקונצרניות בדירוגים הנמוכים בישראל מתקרבים לרמות השפל ההיסטוריות תוך עלייה במשקל קרנות הנאמנות באפיק.קרא עוד
19/02/2017
• קצב הגידול בגביית המסים במשק ממשיך להיות גבוה ולתמוך ברצון האוצר להפחית את המסים.
• נרשמה האטה בקצב הגידול של סך השכר הריאלי במשק, מה שעשוי למתן את הצמיחה בצריכה הפרטית.
• משקל סעיפי הבריאות והחינוך במדד המחירים ממשיך לגדול. משקל סעיף התרבות ממשיך לרדת. השינויים במשקולות המדד לא משנים את תחזית האינפלציה. התחזקות השקל צפויה למתן את האינפלציה בחודשים הקרובים.
• בעולם ממשיכים להופיע סימני התגברות הלחצים האינפלציוניים.
• נתוני סקר האשראי הבנקאי של ה-FED ונתוני האשראי הבנקאי בפועל מצביעים על תמונה פסימית יחסית למתרחש במשק האמריקאי לעומת סקרי הסנטימנט בקרב הצרכנים והעסקים.
• למרות הסיכונים הפוליטיים, שוקי המניות מפגינים חוסן בזכות הנתונים הכלכליים החיוביים ובציפייה לתוכניות הפיסקאליות של הממשל החדש בארה"ב.
• שוקי המניות צפויים להיות חיוביים לקראת פרסום התוכניות הפיסקאליות בארה"ב ולהתעלם מהחדשות השליליות. במבט לטווח הבינוני, הסיכונים לאפיק עלו.
• שיפור בפעילות בסין היה אחד הגורמים שהובילו לשיפור בכלכלה העולמית בשנה האחרונה. התמקדות הרשויות בסין בטיפול בסיכונים הפיננסיים צפוי להאט את הצמיחה ולספק פחות תמיכה לכלכלה העולמית.
• גם העלייה במחירי הנפט שסייעה לשיפור בפעילות הכלכלית בעולם עלולה לשנות כיוון ולהפוך לגורם שלילי בהשפעתה על הצמיחה.
• האיום על אפיק האג"ח מצד הרפורמות הפיסקאליות הצפויות של טראמפ נראה לנו מתון יחסית.קרא עוד
12/02/2017
• המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל עלה בשיעור גבוה בחודש דצמבר. אולם, הצמיחה ברבעון הרביעי צפויה להיות מתונה יחסית בגלל עלייה ביבוא מחד והאטה באינדיקאטורים של הצריכה הפרטית מאידך.
• מדו"ח היציבות הפיננסית של בנק ישראל עולה שהסיכון הפיננסי של החברות בענף הנדל"ן עלול לעלות בחדות אם מחירי הנדל"ן ירדו. לעומת זאת, סיכון הבנקים ירד משמעותית. התפתחות זו באה לידי ביטוי בשוק הקונצרני.
• הצעדים הראשוניים שננקטו ע"י הממשל החדש בארה"ב בתחומי סחר החוץ והגירה מעלים סיכון לשווקים. לעומת זאת, עדיין לא ידועים פרטי התוכניות בתחום המדיניות הפיסקאלית.
• צמיחת המשק האמריקאי ממשיכה להשתפר, בניכוי התנודתיות של הגורמים הזמניים. החברות האמריקאיות חזרו להשקיע.
• מתחילת השנה חלה עלייה משמעותית בתשואות האג"ח באירופה. השוק מצפה שבסיכוי של כ-40% הריבית באירופה תעלה עד סוף השנה. אנו סבורים שהסיכויים לכך נמוכים יותר.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר, במיוחד במגזר התעשייה.
• למרות שיפור בנתונים הכלכליים, האינפלציה ביפן לא מראה סימני התעוררות. מדיניותו של הבנק המרכזי צפויה להישאר ללא שינוי ולתמוך בשוק המניות היפני.קרא עוד
29/01/2017
• סקר החברות של בנק ישראל מצביע על המשך קצב צמיחה גבוה במשק. הציפיות לפעילות ברבעון הראשון גבוהות במיוחד בענפי המסחר והתעשייה.
• נתוני הפדיון בענפי המשק דווקא מצביעים על האטה בענפים רבים. גם מדד הייצור התעשייתי לא ממש מתאושש.
• התייצבות נרשמה במספר המשרות הפנויות במשק אחרי הגידול בנמשך שנתיים.
• הנשיא האמריקאי החדש פרסם שורת התוכניות באתר הבית הלבן שכוללות בין היתר צעדים תקיפים בתחום הסכמי הסחר. לא מוזכרת תוכנית להשקעה בתשתיות בהיקפים גדולים.
• קרן המטבע, לראשונה בחמש השנים האחרונות, לא מורידה תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית בשני העדכונים האחרונים, אך מדגישה במיוחד חוסר הוודאות הקיימת בקשר למדיניות הממשל החדש בארה"ב.
• תהליך ה-Brexit הולך בנתיב המסוכן יותר, בעיקר לבריטניה, אך גם לאיחוד האירופאי.
• הצמיחה בכלכלה הסינית האיצה לקראת סוף השנה, אך הסיכונים הפיננסיים ממשיכים לגדול.
• נגידת ה-FED הבהירה שהתנאים הנוכחיים תומכים בהמשך עלייה הדרגתית בריבית, אך אין חשש להתחממות יתר. אנו סבורים שקצב העלאות הריבית יהיה נמוך יותר ממה שצופה ה-FED.
• הנגיד האירופאי הפחית חששות מפני יציאה מוקדמת מהצפוי של ה-ECB מהמדיניות המוניטארית הנוכחית.
• בחודשים האחרונים ניכרת האצה במכירות האג"ח האמריקאיות ע"י הבנקים המרכזיים הזרים, בעיקר של סין. יחד עם זאת, הסיכון לשוק האג"ח יחסית מוגבל מהמכירות הללו בגלל המח"מ הקצר שמחזיקים הבנקים המרכזיים.קרא עוד
22/01/2017
• הממשלה סיימה שנה רביעית ברציפות עם גירעון נמוך מהמתוכנן. ההכנסות מהנדל"ן וממכירות הרכבים צפויות לרדת השנה. לעומת זאת, צפויות להתקבל הכנסות ממסים מהשקעות חברות היי טק בעקבות השינוי בחוק עידוד השקעות הון. בסה"כ, הממשלה צפויה לסיים גם את 2017 עם גירעון נמוך מהמתוכנן.
• גידול בהשקעות הישירות במשק בעקבות השינוי בחוק עידוד השקעות הון עשוי לגרום ללחצים נוספים להתחזקות השקל.
• בסוף השנה נרשם שיפור ביצוא הסחורות במשק, למעט ענף התרופות והרכיבים האלקטרוניים.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בעולם, בפרט בנתוני הייצור התעשייתי והיצוא באירופה.
• הסנטימנט של העסקים הקטנים והצרכנים בארה"ב עומד ברמות גבוהות היסטורית. הנתונים בפועל משתפרים בקצב איטי יותר.
• השינוי המוצע במס החברות בארה"ב צפוי לתת דחיפה משמעותית נוספת להתחזקות הדולר, להקטין הנפקות החוב ולגרום לעדיפות משמעותית לחברות היצוא על פני חברות היבוא. בכך, השינויים הענפיים שהיו בשוק המניות אחרי הבחירות עשויות לעבור בחינה מחודשת.
• בשבוע שעבר תמכו מספר נגידי ה-FED בהפסקת מחזור הפדיונות הנובעות מתיק האג"ח שבידי הבנק המרכזי. אנו סבורים שהסיכוי לצד זה קטן השנה, אך אם יתבצע יעלה תשואות בשוק האג"ח.
• האפיק הממשלתי בישראל ממשיך ליהנות מהביקושים החזקים של המוסדיים. משקל המוסדיים באפיק מסך השוק הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2005.קרא עוד
15/01/2017
• יחס החוב לתוצר בישראל צפוי לרדת השנה לכמעט 60%, שלוש שנים לפני המתוכנן. עלה הסיכוי להעלאת דירוג האשראי של ישראל.
• שר האוצר עשוי להוריד בחודשים הקרובים את המע"מ, מה שיגרום לירידה חד פעמית במדד המחירים.
• הנתונים הכלכליים בעולם ממשיכים להשתפר. השיפור מתבטא בעיקר בנתוני הסקרים השונים ומשקף יותר עלייה בציפיות מאשר שיפור בפעילות למעשה.
• נמשך הידוק התנאים בשוק העבודה האמריקאי תוך ירידה ביצירת המשרות החדשות מחד ועלייה בשכר מאידך. תנאים אלה תומכים בהמשך עלייה הדרגתית בריבית ה-FED.
• מדדי המחירים במדינות האירופאיות השונות הפתיעו כלפי מעלה. זה עדיין לא מצביע בהכרח על חזרת האינפלציה ועל השינוי הצפוי במדיניות ה-ECB.
• עלייה באינפלציה בגרמניה גרמה לביקורת על ה-ECB ודרישה להפסיק המדיניות המקלה הנוכחית. כמו כן, נשמעה לאחרונה ביקורת על ה-BOE מצד ראש ממשלת בריטניה. אם נוסיף את ההתבטאויות נגד ה-FED של הנשיא החדש לפני הבחירות, מתקבלת תמונה של התקפה רחבה נגד הבנקים המרכזיים שמעלה את הסיכונים.
• תנאי הפתיחה של הנשיא האמריקאי החדש והצעדים הצפויים להינקט על ידי הממשל החדש בתחילת הקדנציה מעלים סיכון לשוק המניות.
• סין מהדקת פיקוח על תנועות ההון, גורמת להתחזקות חדה של המטבע, ממשיכה לאבד רזרבות המט"ח ובסופו של דבר מעלה סיכונים לשווקים הפיננסיים.קרא עוד
8/01/2017
• לפי האומדנים של הלמ"ס, המשק צמח בשנת 2016 בקצב גבוה מהצפוי של 3.8%. הצריכה הפרטית צמחה בקצב של מעל 6%. גם ההשקעות צמחו בקצב גבוה, אך בהן הייתה השפעה גדולה של הגורמים החד פעמיים ורכישות הרכבים שבפועל לא שייכות להשקעות.
• בעקבות נתוני הלמ"ס, עדכנו תחזית הצמיחה למשק לשנת 2017 ל-3.4%. אנו מעריכים שקצב הצמיחה של הצריכה הפרטית יתמתן רק במעט. היצוא יגדל בקצב דומה לשנת 2016 וההשקעות יתמתנו.
• נתוני הסקרים בארה"ב, הן במגזר העסקי והן בקרב הצרכנים, ממשיכים להצביע על שיפור מהיר בציפיות.
• נמשך שיפור בפעילות ביפן, אך אינפלציית הליבה נותרה ברמה אפסית, למרות המאמצים של הבנק המרכזי.
• "ספר הבז'" הסיני, הסקר עם מוניטין טוב בזיהוי המגמות במדינה, מצביע שברבעון הרביעי חל שיפור בפעילות בכל הענפים בסין.קרא עוד
1/01/2017
" נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בעולם בכלל ובארה"ב בפרט. סקרי הסנטימנט בארה"ב היו גבוהים מהתחזית גם במגזר היצרני וגם אצל הצרכנים. גם נתוני הפעילות הכו את התחזיות.
" לפי הערכתנו, ה-FED יעלה ריבית, אך לא ישנה משמעותית את תוואי הריבית העתידי בהחלטתו השבוע.
" שיפור בנתונים נרשם גם בסין. העלייה המהירה במדד המחירים ליצרן בסין לא מתורגמת בינתיים ללחצי אינפלציה מחוץ לסין.
" המשקיעים הגיעו למשאל העם באיטליה פסימיים, במיוחד על המניות באירופה ועם חשיפת חסר. עובדה זו, יחד עם השיפור בנתונים הכלכליים ו"התרגלות לחיות" לצד הסיכונים הפוליטיים גרמה לתגובה מפתיעה של השווקים לתוצאות המשאל, בדומה לאירועים האחרים שהתרחשו לאחרונה.
" דראגי הצליח למכור "Tapering" בלי לזעזע את השווקים. כתוצאה מזה, פחתו הסיכונים שקשורים לשינוי מדיניות ה-ECB במבט לשנה הקרובה הרוויה בסיכונים פוליטיים באירופה.
" אנו חושבים שהסיכונים הפוליטיים באירופה ובאיטליה בפרט עדיין גדולים ואינם מצדיקים חשיפה גבוהה להשקעות באירופה. יחד עם זאת, השיפור בנתונים הכלכליים והיעדר האירועים הפוליטיים באופק של כחצי שנה עד הבחירות בצרפת, עשויים להוביל לביצועים חיוביים בשווקים.
" הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-0.6%.
קרא עוד
18/12/2016
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בעולם בכלל ובארה"ב בפרט. סקרי הסנטימנט בארה"ב היו גבוהים מהתחזית גם במגזר היצרני וגם אצל הצרכנים. גם נתוני הפעילות הכו את התחזיות.
• לפי הערכתנו, ה-FED יעלה ריבית, אך לא ישנה משמעותית את תוואי הריבית העתידי בהחלטתו השבוע.
• שיפור בנתונים נרשם גם בסין. העלייה המהירה במדד המחירים ליצרן בסין לא מתורגמת בינתיים ללחצי אינפלציה מחוץ לסין.
• המשקיעים הגיעו למשאל העם באיטליה פסימיים, במיוחד על המניות באירופה ועם חשיפת חסר. עובדה זו, יחד עם השיפור בנתונים הכלכליים ו"התרגלות לחיות" לצד הסיכונים הפוליטיים גרמה לתגובה מפתיעה של השווקים לתוצאות המשאל, בדומה לאירועים האחרים שהתרחשו לאחרונה.
• דראגי הצליח למכור "Tapering" בלי לזעזע את השווקים. כתוצאה מזה, פחתו הסיכונים שקשורים לשינוי מדיניות ה-ECB במבט לשנה הקרובה הרוויה בסיכונים פוליטיים באירופה.
• אנו חושבים שהסיכונים הפוליטיים באירופה ובאיטליה בפרט עדיין גדולים ואינם מצדיקים חשיפה גבוהה להשקעות באירופה. יחד עם זאת, השיפור בנתונים הכלכליים והיעדר האירועים הפוליטיים באופק של כחצי שנה עד הבחירות בצרפת, עשויים להוביל לביצועים חיוביים בשווקים.
• הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-0.6%.
קרא עוד
11/12/2016
• שוב ניכרת חולשה באינדיקאטורים המתייחסים לפעילות התעשייה בישראל, בעיקר ליצוא. לעומת זאת, האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית עדיין חזקים.
• האשראי למשקי הבית שלא לדיור, צמח בשנה האחרונה בקצב הגבוה ביותר מאז התקופה לפני המשבר. יחד עם זאת, עדיין לא מדובר בתופעה חריגה במיוחד.
• השקל ממשיך להתחזק ולשבור שיאים חדשים מול סל המטבעות, עובדה שמרחיקה עוד יותר את עליית הריבית בישראל.
• ציפיות הריבית וציפיות האינפלציה בארה"ב מתרחקות מישראל, מה שצפוי להגביר את הניתוק של שוק האג"ח המקומי לעומת האמריקאי.
• נתוני שוק העבודה בארה"ב והנתונים הכלכליים האחרים היו טובים, אך לא מספיק כדי שה-FED ישנה את תחזיות הריבית בישיבתו הקרובה.
• התשובה "לא" במשאל העם באיטליה כנראה כבר מתומחרת, אך התגובה השלילית בשווקים עלולה להתפתח בהדרגה במקביל לאירועים הפוליטיים וההתפתחויות בבנקים האיטלקים.
• למרות הידיעות הלא רשמיות על הפרסום הצפוי של לו"ז ה-Tapering ע"י ה-ECB, אנו מעריכים שתוכנית הרכישות תוארך מבלי לתת הערכות לגבי מועד סיומה בישיבה הקרובה של הבנק המרכזי.
• התחזקות הדולר, עליית התשואות והתייקרות מחירי הנפט גרמו להידוק חריג בתנאים הפיננסיים בחודש האחרון הן לצרכנים והן לעסקים בארה"ב ומחוץ לה.
• "השליפות מהבטן" הרבות של הנשיא האמריקאי החדש מבשרות שהמשקיעים צריכים להתכונן לתנודתיות גבוהה. המינויים למשרות הכלכליות מרמזות שאמריקה תישאר "קפיטליסטית".
קרא עוד
4/12/2016
• המציאות הפוליטית והכלכלית החדשה בארה"ב מעלה את אי הוודאות בארה"ב עצמה, באירופה ובמדינות המתפתחות, וצריכה לבוא לידי ביטוי בגישה להשקעות.
• למעט הגבלת הסחר וגירוש המהגרים שיעלו אינפלציה וידכאו צמיחה, המדיניות הכלכלית של הנשיא החדש נראית הגיונית, אך הבעיה הנה במינונים. המשק האמריקאי אכן עשוי לרשום צמיחה מהירה בזכות הורדת המסים בשלב ראשון, אך עלייה חדה בגירעון הממשלתי יובילו להתייקרות עלויות המימון.
• כדי לבצע תוכנית פיסקאלית גדולה מבלי להעלות משמעותית את הגירעון נדרשת תוכנית QE או אף שמירה על אי עליית תשואות האג"ח הממשלתיות בסגנון ה-BOJ. הבעיה היא שה-FED דווקא נמצא בכיוון הפוך ועשוי אף לזרז את עליית הריבית אם הגירעון יעלה משמעותית.
• שילוב של עלייה בגירעון, באינפלציה ומכירות האג"ח ע"י הסינים מאיימים על שוק האג"ח. התשואות הנוכחיות כבר מגלמות יישום מוגבל של תוכניות פיסקאליות, פעולה שקולה בתחום הסחר וציפיות לזירוז עליית הריבית. יחד עם זאת, יש לזכור שבמהלך ה-Tapering השוק "הגזים" עם עליית התשואות, מה שעשוי לקרות גם כעת.
• התוכנית הכלכלית מאיימת על החברות האמריקאיות הגלובליות, על המדינות המתפתחות, על מניות הדיווידנד ועל המניות של החברות הממונפות.
• עלייה חדה בתשואות הממשלתיות תפגע באפיק הקונצרני בארה"ב, במיוחד בחברות שמצבן הפיננסי חלש.
• למרות הידידות המוצהרת, לא בטוח שהמשק הישראלי ייהנה מהמדיניות הכלכלית החדשה בארה"ב שתפגע בסחר החוץ ובחברות הגלובליות שמחזיקות מרכזי פיתוח בישראל.
• הסיבות שעשויות לזרז את העלייה באינפלציה ובריבית בארה"ב לא כל כך ישפיעו על המשק הישראלי. לכן, לא צפוי זירוז של עליית הריבית ע"י בנק ישראל.
קרא עוד
13/11/2016
• לפי סקר החברות של בנק ישראל והנתונים המעודכנים של הצמיחה במחצית הראשונה, הפעילות במשק משתפרת ואינה נשענת על הצריכה הפרטית "המחוממת" בלבד, אלא מתפשטת גם לענפים האחרים.
• הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון השלישי הייתה הגבוהה ביותר בשנתיים האחרונות. חל שיפור ביצוא, אך ההשקעות במשק אינן מתרוממות. אנו צופים המשך שיפור גם במבט ל-2017.
• סימני שיפור בפעילות הופיעו במשק האירופאי, אך הצמיחה צפויה להישאר נמוכה.
• לפי "ספר הבז'" של סין, חלה הרעה ברווחיות ובתזרימי המזומנים של החברות, מה שמעלה סיכון פיננסי במבט ל-2017.
• על סמך נתוני הצמיחה והאינפלציה בבריטניה, הבנק המרכזי לא צפוי להגביר תמריצים בשלב זה.
• סימני שיפור בצמיחת המשק העולמי, עלייה בציפיות האינפלציה, איתותים על מיצוי הכלים המוניטאריים, המעבר למדיניות הפיסקאלית הפעילה ומכירות המשקיעים הזרים גרמו לעליית תשואות האג"ח בעולם. העלייה בישראל הייתה בין הנמוכות.
• יחד עם זאת, ספק אם התשואות עומדות לחזור בקרוב לרמות בהן היו בסוף שנת 2015 עקב הגורמים הרבים שצפויים למתן עליית התשואות הנוכחית.
• עונת הדוחות הכספיים בארה"ב ובאירופה מראה ש"המיתון" ברווחיות החברות הסתיים.
קרא עוד
30/10/2016
• קרן המטבע הבינלאומית לא שינתה אומנם תחזית הצמיחה למשק העולמי, אך נותרת פסימית והצביעה על הסיכונים הרבים.
• לפי בסיס הנתונים החדש של קרן המטבע, החוב העולמי הכולל הוכפל ב-15 השנים האחרונות והיחס בין סך החוב לתוצר העולמי הגיע לשיא. בשנים האחרונות החוב במדינות המתפתחות גדל מהר במיוחד, במיוחד במגזר העסקי.
• קרן המטבע מציינת שאומנם הסיכונים לטווח הקצר בסין פחתו, אך הסיכונים לטווח הבינוני שקשורים לעומס החובות של המגזר העסקי והבנקאי עלו.
• נתוני שוק העבודה בארה"ב הקטינו סיכוי לעלייה בריבית בנובמבר, אך העלו את הסיכוי לחודש דצמבר. בסה"כ, המשק האמריקאי ממשיך להציג שיפור בנתונים הכלכליים כולל בייצור ובהשקעות.
• הנתונים הכלכליים באירופה הקשורים למצב הצרכנים מציגים היחלשות בחודשים האחרונים.
• הסיכונים הפוליטיים באירופה גברו. ממשלת אנגליה מקשיחה עמדות לקראת המו"מ מול האיחוד האירופאי שצפוי להיפתח במחצית הראשונה של השנה הבאה. לפי הסקרים, רוה"מ באיטליה עלול להפסיד במשאל העם שיתקיים בתחילת דצמבר.
• הירידה החדה בליש"ט הקפיצה ציפיות האינפלציה בבריטניה, מה שיקשה על הבנק המרכזי להוסיף תמריצים. כל זה כאשר חוסר הוודאות ביחס לתוצאות המו"מ עם האיחוד האירופאי יוסיף להשפיע לרעה על המשק הבריטי והאירופאי.
• המשקיעים המוסדיים בישראל הגדילו בשנה האחרונה את החשיפה לאפיק האג"חי ע"ח הקטנת חשיפה למניות.קרא עוד
9/10/2016
• הנתונים האחרונים מצביעים על המשך התרחבות בצריכה הפרטית במשק, אם כי בקצב מעט מתון מהמחצית הראשונה של השנה, בתמיכת שוק העבודה החזק.
• הצמיחה בייצור התעשייתי בישראל התחזקה השנה. השיפור ביצוא הסחורות מתבסס בעיקר על יצוא התרופות.
• בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי ולעדכן כלפי מעלה את תחזית הצמיחה.
• על פי מדדי מנהלי הרכש, נרשם שיפור בפעילות הייצור באירופה.
• ההחלטה של ה-BOJ לא צפויה לגרום לשינוי משמעותי בכלכלה היפנית ובנסיבות מסוימות אף עלולה להזיק לה.קרא עוד
25/09/2016
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד