המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• מדד המחירים ירד מתחת לציפיות, בעיקר בהשפעת סעיף הדיור ומחירי הנופש בארץ ובחו"ל. סביבת האינפלציה נותרה נמוכה ואינה מראה סימני התעוררות.
• בנק ישראל לא צפוי לשנות את מדיניותו בעקבות האינפלציה הנמוכה.
• התוספת האפסית של הדירות להשכרה בשנה האחרונה, גלגול חלקי של המיסוי של משקיעי הנדל"ן על השוכרים והגברת הביקושים לדירות להשכרה עם הירידה ברכישות הדירות, צפויים להמשיך ולשמור על מחירי שכירות גבוהים.
• עלייה בהתחלות הבנייה ברבעון השני, האטה בביקושים ועלייה בריבית על המשכנתאות צפויים להמשיך ולקרר את שוק הדיור בבעלות.
• היצוא התעשייתי, למעט יצוא התרופות, ממשיך לרדת. עלייה ביבוא חומרי הגלם עשויה לבשר על שינוי המגמה בהמשך. ניכרת בחודשים האחרונים ירידה ביבוא מוצרי הצריכה.
• נתוני המאזן התשלומים של ישראל ברבעון השני ממשיכים להציג תמיכה בשערו של השקל.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב היו חלשים מהצפוי. אולם, האינפלציה עלתה מעל התחזיות. לפי הערכתנו, התנאים הנוכחיים יאפשרו ל-FED להעלות את הריבית השבוע.קרא עוד
18/09/2016
• לראשונה השנה ירדה גביית המסים בישראל בחודש אוגוסט לעומת התחזית ולעומת החודש המקביל אשתקד. בסה"כ, ניכרת האטה בקצב הגידול של גביית המסים.
• בחודשים האחרונים חלה האטה בקצב הגידול בסך השכר במשק הישראלי שנובעת מהתמתנות הגידול בשכר הממוצע ובמספר משרות שכיר. המשך המגמה עשוי להחליש את הגידול בצריכה הפרטית.
• פעילות הייצור והיצוא במדינות העיקריות באירופה ממשיכה להתמתן בהשפעת התייצבות האירו, למרות הוזלת עלויות המימון לחברות.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בסין.
• השווקים ממשיכים "להתאכזב" מפאסיביות של הבנקים המרכזיים ביפן ובאירופה, אך אירועים אלה רק ממחישים שהכלים האפקטיביים בידי ה-ECB וה-BOJ אזלו.
• הפחתת או ליתר דיוק אי העמקת מעורבותם של הבנקים המרכזיים, יחד עם הגדלת הוצאות הממשלה אמורות להשפיע לרעה על אפיק האג"ח הממשלתי בשנה הקרובה. התנהגות האפיק המנייתי תלויה במצב הכלכלי אשר עשוי לקבל דחיפה מהפעלת התמריצים הפיסקאליים.
• אנו ממשיכים להעריך שקיים סיכוי גבוה להעלאת ריבית ה-FED בפגישה הקרובה של הבנק המרכזי.
קרא עוד
11/09/2016
• נתוני הצמיחה בישראל מראים שהשיפור האמיתי בפעילות חל בצריכה הפרטית. ברכיבי ההשקעות והיצוא השיפור נובע בעיקר מהגורמים הזמניים והחד פעמיים.
• בינתיים, מחיקת השפעת ה-Brexit על השווקים הפיננסיים מקבלת תמיכה גם בנתוני הפעילות, אפילו באנגליה עצמה.
• ה-FED שלח בשבוע שעבר איתותים סותרים לגבי האפשרות של עליית הריבית. אם האופציה של עליית הריבית בספטמבר נמצאת על השולחן, הנגידה ילן צפויה להכין את השווקים לאפשרות זו בנאומה השבוע.
• האינפלציה בארה"ב לא עולה. אולם, מעמיק הפער בין מחירי השירותים העולים למחירי המוצרים היורדים.
• תקופת הרגיעה בשווקים בחודש אוגוסט עשויה לחלוף לאחר שכל אחד מהבנקים המרכזיים הגדולים עשוי לשנות את מדיניותו בחודש ספטמבר.
• עלייה בצמיחת המשק, הפתעה במדד המחירים ואישור תקציב המדינה עם פריצת הכללים הפיסקאליים מגבירים את הסיכונים לשוק האג"ח המקומי.
• מבחינת המגמות בדוחות הכספיים, ללא קשר לשווי המניות, נראה שמצבן של החברות האמריקאיות מראה מגמת שיפור ברורה יותר מאשר בחברות האירופאיות.קרא עוד
21/08/2016
• הצעדים המתוכננים ע"י הממשלה בתקציב החדש מעלים את הסיכון הפיננסי של ישראל. בתרחישים כלכליים שליליים, הרעה בפרמטרים הפיסקאליים העיקריים, עלולה להשפיע בצורה מהירה וחדה.
• בניכוי יצוא התרופות, חלה הרעה משמעותית ביצוא הסחורות מישראל בחודשים האחרונים. בצד היבוא, המצב בסה"כ ממשיך להיות טוב.
• הסנטימנט הצרכני בישראל הגיע בחודש יולי לשיא מאז תחילת הסקר בשנת 2011. הצרכנים מדווחים על שיפור משמעותי במצב הפיננסי שלהם.
• נתוני שוק העבודה בישראל ממשיכים לתמוך בהתרחבות הצריכה הפרטית.
• הפעילות באירופה נחלשה ברבעון השני, כאשר בחלק מהמדינות הגדולות נרשמה צמיחה אפסית.
• בחודש האחרון נרשמה הרעה בנתונים בסין, תוך ירידה בגידול באשראי. התפתחות זו עשויה להצביע על המשך "נחיתה רכה" במשק הסיני שחיונית על מנת להקטין את הסיכונים.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב פעלו בעיקר להנמיך את הציפיות להעלאת הריבית.
• נמשכת הירידה בציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח המקומי.
• מרווחי האג"ח הקונצרניות בדירוגים הנמוכים בישראל נמוכים יותר מאשר באג"ח בעלות סיכון דומה בארה"ב.
קרא עוד
15/08/2016
• שוק העבודה האמריקאי ממחיש שאין האטה במשק. לחצי השכר מורגשים בעיקר ברמות השכר הגבוהות.
• בנוסף לנתוני שוק העבודה, התפרסמו בארה"ב נתונים חיוביים נוספים שכללו עלייה במכירות הרכבים, גידול בהוצאה הצרכנית, שיפור ביצוא הסחורות ומדדי מנהלי הרכש שנותרו ברמות גבוהות יחסית.
• לפי סקר האשראי הבנקאי בארה"ב, שהוא אחד האינדיקאטורים המובילים לגבי התפתחות הכלכלה, סכנת האטה בכלכלה האמריקאית פחתה מעט לעומת הסקר הקודם, אך תנאי האשראי למגזר העסקי עדיין הדוקים יחסית.
• לאחר צעדי ה-BOE, שלושה מתוך ארבעת הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם פועלים בצורה אקטיבית להקלה בתנאים המוניטאריים, מצב שמטיל קושי נוסף על ה-FED להעלות את הריבית. אנו מעריכים שה-FED יעלה ריבית פעם אחת עד סוף השנה וסביר שזה יקרה בדצמבר.
• עונת הדוחות הנוכחית מציגה שיפור במגמות הרווחיות והמכירות בחברות האמריקאיות.
• עמדת המשקיעים והחזאים כלפי שוק המניות בארה"ב כבר זהירה מאוד, מה שדווקא מקטין את הסיכון בהיעדר אירועים חריגים.
• הירידה האחרונה במחירי הנפט לא גררה תגובה שלילית באפיקים שבשנה האחרונה הפגינו רגישות גבוהה לשינויים במחיר הנפט. כמו כן, חלו התאמות בצעד ההיצע של הנפט. מצב זה מקטין סיכון להמשך ירידה במחירי הנפט.קרא עוד
7/08/2016
• תמונתו של שוק העבודה בישראל משקפת המשך שיפור. שיעור האבטלה בקרב הגילאים 25-64 ירד בחודש יוני לראשונה בהיסטוריה מתחת ל-4% ל-3.9%.
• הורדנו את תחזית האינפלציה לשנה ל-0.4% בעקבות הוזלה צפויה גדולה יותר ממה שהוערך קודם במחיר הדלק.
• הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון השני הייתה נמוכה מהצפוי. הצריכה הפרטית השתפרה והובילה את הצמיחה. ההשקעות ירדו בחדות. היצוא עלה אחרי שלושה רבעונים של ירידות. להערכתנו, הצמיחה צפויה להשתפר ולהיות מאוזנת יותר.
• תוכנית התמריצים ביפן הייתה קטנה מהציפיות וספק אם תגרום למפנה חיובי במשק. בעקבות זאת, עלה הסיכוי ל-Helicopter money.
• הצמיחה באירופה עמדה בהתאם לציפיות על 0.3%, לעומת 0.6% ברבעון הקודם. בסקרים האחרונים לא ניכר נזק מה-Brexit.
• תשואות האג"ח האמריקאיות נמוכות מדי לאור סיכוני האינפלציה. ניכרת חולשה בביקושים להנפקות האג"ח הממשלתיות בחודש האחרון.
• הגירעון הממשלתי בארה"ב צפוי לגדול משמעותית בשנים הקרובות, במיוחד אם טרמפ יבחר לנשיאות.
קרא עוד
31/07/2016
• משרד האוצר הוריד תחזיות הצמיחה, אך העלה תחזיות התעסוקה, השכר וגביית המסים.
• הפדיון בענפי המשק צומח בקצב גבוה ומסביר את הרמה הגבוהה של גביית המסים. בענפים הקשורים לתחום הנדל"ן ניכרת האטה בפדיון. בענפי המסחר הואץ גידול בפדיון.
• התעשייה המקומית סובלת מחולשה בהזמנות ליצוא, בעיקר בענפי טכנולוגיה עילית, אך נהנית מגידול בהזמנות לשוק המקומי.
• ההוזלה הצפויה של הדלק וביטוח החובה גרמו להורדת תחזית האינפלציה. לעומת זאת, כוונת האוצר להטיל מס על מחזיקי 3 דירות ומעלה עשויה לייקר שכר דירה.
• ניתוח הגורמים המקומיים המשפיעים על הורדת האינפלציה בישראל מעבר לצעדי הממשלה, מראה שהשפעות התחרות למחירים המקומיים מצד חו"ל חזקות יותר בישראל מאשר במדינות האחרות וממשיכות להתעצם.
• בנק ישראל לא צפוי לשנות את מדיניותו בהחלטתו השבוע.
• הנתונים הכלכליים מראים שהנזק הראשוני לסנטימנט בכלכלת בריטניה מה-Brexit היה יחסית משמעותי. באירופה, ההשלכות מורגשות לעת עתה הרבה פחות.
• הבנקים המרכזיים קצת "אכזבו" לאחרונה את הציפיות. יחד עם זאת, העמקת הצעדים הקיימים ע"י הבנקים המרכזיים, במיוחד באירופה, בריטניה ויפן עלולים לגרום יותר נזק לבנקים מאשר להביא תועלת לכלכלה.
• שוקי המניות בעולם ממשיכים לעלות בעיקר בהשפעת הנתונים הכלכליים החזקים בארה"ב והדוחות הטובים של החברות האמריקאיות.
קרא עוד
24/07/2016
• מדד המחירים עלה ב-0.3%, בהתאם לציפיות. ניכרת האטה בהתייקרות סעיף הדיור שצפויה להעמיק. לעומת זאת, מחירי הדירות בבעלות ממשיכים לעלות בקצב גבוה.
• הורדנו את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הבאים ל-0.6%. אנו מעריכים שהסיכון לתחזית נותר כלפי מטה.
• אין שיפור ביצוא הסחורות מישראל.
• שיפור ניכר נרשם לאחרונה בנתונים הכלכליים בארה"ב, במיוחד בנתונים הקשורים לצריכה הפרטית.
• מתרבים הסימנים להתחזקות הכוחות התומכים באינפלציה בארה"ב.
• התייצבות ושיפור בכלכלה הסינית הושגו במחיר של תמריצים פיסקאליים ומוניטאריים משמעותיים מאוד.
• עלה הסיכוי לשימוש ב-Helicopter money ביפן. שימוש בכלי זה עשוי לתת דחיפה משמעותית לכלכלה ולשווקים ביפן, אך לפגוע בשוקי האג"ח.
• השווקים באירופה לא מגלמים את ההשפעה השלילית האפשרית על הכלכלה של ה-Brexit.
• העמיק היתרון לטווח ארוך של האפיק המנייתי על פני האג"ח.
• בשנה האחרונה חל שינוי בבטא (רגישות) של שוקי המניות השונים בעולם בתגובה לשינויים חדים בשווקים. שוק המניות האמריקאי הפך לדפנסיבי הרבה יותר לעומת העבר. השוק הישראלי היה ונותר הדפנסיבי ביותר.
קרא עוד
17/07/2016
• מצבו של תקציב המדינה ממשיך להיות חזק, תוך המשך גידול בגביית המסים.
• הביקוש לדירות החדשות עדיין גבוה, אך לא ברור כמה מתוכו נובע משיווק הדירות המסובסדות. היצע הדירות החדשות הזמינות למכירה עלה לשיא.
• האטה בפדיון ענפי הבניה וירידה בענף פעילויות הנדל"ן עשויים להעיד על האטה בשוק הנדל"ן.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לגדול בקצב מואץ, במיוחד השכר הריאלי, ולתמוך בצריכה הפרטית. קצב מתון יחסית של הגידול במשרות שכיר נובע בין היתר מהמצב של הגעה לתעסוקה מלאה.
• חלה הרעה בכושר שירות החוב של החברות הבורסאיות תוך ירידה ברווחיות.
• ההפתעה של חודש יוני בכמות המשרות החדשות בארה"ב ממחישה שהתנודתיות במספר המשרות בפרקי זמן קצרים רק לעיתים רחוקות מעידה על שינוי המגמה. גם הנתונים האחרים במשק האמריקאי היו לאחרונה חיוביים ברובם.
• עליית ריבית ה-FED בסוף השנה לא ירדה מהפרק.
• ירידות שערים במניות הבנקים באירופה עשויות להוביל למחנק אשראי במגזר העסקי.
• חלה הרעה ניכרת בסקרי הסנטימנט במגזר העסקי והצרכני בבריטניה אחרי ה-Brexit.
• שוקי המניות והאג"ח האמריקאי הגיעו לשיא בו זמנית. להערכתנו, לשוק האג"ח יש יותר סיבות לכך.
• תופעת התשואות הנמוכות ואף שליליות באג"ח הממשלתיות עשויה להישאר זמן רב. מלבד הסיבות הספקולטיביות יש לה סיבות רציונאליות רבות.
• ירידת התשואות בישראל הייתה קטנה בהשוואה לעולם. הפער מול ארה"ב עשוי להיסגר במידה והתשואות בארה"ב יעלו.
• המשקיעים המוסדיים הגיעו לשיא המשקל מאז 2005 בשוק האג"ח הממשלתי.
קרא עוד
10/07/2016
• בעקבות העדכון כלפי מעלה בנתוני יצוא השירותים בשנה האחרונה בישראל, צמיחת המשק בחצי השנה האחרונה נראית משמעותית יותר טוב לעומת המספרים שהיו ידועים עד כה.
• העדכון מוריד סיכוי לנקיטת הצעדים המרחיבים הנוספים ע"י בנק ישראל, משקף לחץ גדול יותר להתחזקות השקל ועשוי להשפיע לשיפור בדירוג האשראי של ישראל בטווח ארוך יותר.
• הנזק מהרעת התנאים הפיננסיים בעקבות Brexit נמנע לעת עתה בסיוע מאסיבי של הבנקים המרכזיים, אך הפעילות הכלכלית בחודשים הקרובים עלולה להיות מושפעת לרעה מהפגיעה בסנטימנט ועלייה באי הוודאות. יחד עם זאת, ללא הרעה בתנאים הפיננסיים, הנזק לכלכלה יהיה מוגבל יחסית.
• סימני האירוע שנותרו בשווקים הפיננסיים כגון הירידות בליש"ט, במניות הבנקים ובתשואות האג"ח הממשלתיות משקפים את ההשלכות הכלכליות הוודאיות של האירוע ולא צפויים לתקן כל כך מהר.
• בחודשים האחרונים הופיעו סימני התחזקות בצריכה הפרטית ובפעילות היצרנית בארה"ב.
• גם באירופה עלה מדד מנהלי הרכש בתעשייה מעל הציפיות והופיעו סימני שיפור אחרים בפעילות לפני משאל העם בבריטניה.
• הנתונים הכלכליים בסין משקפים שיפור ברבעון השני והקטנת הסיכון למשבר בטווח הקצר והבינוני. יחד עם זאת, המשך הפיחות במטבע הסיני, כפי שהיה בשבוע האחרון, עלול לגרום להתערערות בשווקים הפיננסיים.
• הכלכלה היפנית מציגה המשך חולשה בפעילות.
קרא עוד
3/07/2016
• צמיחת המשק ברבעון הראשון עודכנה כלפי מעלה ל-1.3% בגלל שיפור בנתון הצריכה הפרטית השוטפת ובנתון היצוא.
• ממאזן התשלומים לרבעון הראשון עולה שהכוחות התומכים בשקל נותרו חזקים.
• נתוני סחר החוץ השוטפים משקפים שהירידה ביצוא הסחורות מקיפה בעיקר את ענפי התרופות, הכימיקליים והרכיבים האלקטרוניים הריכוזיים.
• פיזור ההתייקרויות במדד המחירים לצרכן האחרון היה הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות. יחד עם זאת, עדיין מוקדם להסיק לגבי השינוי בסביבת האינפלציה מכיוון שבחודשים האחרונים התמונה הייתה דווקא הפוכה. תחזית האינפלציה שלנו ל-12 חודשים עומדת על 0.8%.
• תגובת השוק להחלטת ריבית ה-FED כללה הורדת ציפיות האינפלציה הגלומות והורדת תחזיות לעליית הריבית לשתי העלאות בשלוש שנים הקרובות בלבד.
• על רקע הופעת הסימנים לעלייה בסביבת האינפלציה ושיפור בצריכה הפרטית בארה"ב ועל רקע הנסיבות קצרות הטווח שהובילו לשינוי תחזיות ה-FED, הערכת השווקים לגבי האינפלציה והריבית נראית לנו מוטית כלפי מטה.
• לאחרונה הופיעו סימני שיפור בנתונים הכלכליים בחלק מהמדינות המתפתחות.
• בסין נמשכת הרעה בשוק העבודה. הספקת האשראי למשק ירדה. בעקבות זאת, הצמיחה עשויה להאט במחצית השנייה של השנה.
• תומכי סטטוס קוו במשאל עם בסקוטלנד ובבחירות לפרלמנט האחרונות בבריטניה התחזקו משמעותית בין תחזיות הסקרים לתוצאות בפועל. עובדה זו עשויה להעיד שהסיכוי ל-Brexit אינו גבוה.
קרא עוד
19/06/2016
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב דומה הן במגזר העסקי והן הציבורי. השכר הריאלי עולה בקצב שיא רב שנתי. העלייה החדה ביותר בשכר בשנה האחרונה נרשמה אצל בעלי השכר הנמוך כתוצאה מהעדכון בשכר מינימום.
• קצב הגידול במספר משרות שכיר בסקטור העסקי הואט. הסקטור הציבורי ממשיך לגייס עובדים בקצב יחסית גבוה.
• הסנטימנט הצרכני הגבוה בישראל נתמך בדיווחים של משקי הבית על השיפור במצבם הפיננסי.
• נמשכת עלייה בגביית המסים מעבר לתחזיות האוצר. עלייה בגביית המסים בשילוב עם הפעלת שיטת "הנומרטור" בעבודת הממשלה מקטינים את הסיכון הפיסקאלי, מה שעשוי לבוא לידי ביטוי בשיפור דירוג האשראי של ישראל בשנים הקרובות.
• הבנק העולמי הוריד את תחזית הצמיחה למשק העולמי. אולם, הצריכה הפרטית החזקה במדינות המפותחות, העלייה במחירי הסחורות והשיפור ביבוא לסין צפויים להערכתנו לבלום האטה בצמיחה במחצית השנייה של השנה.
• ה-FED לא יעלה את הריבית השבוע, אך להערכתנו לא ישנה את תחזיותיו ואת תוכניותיו בהמשך. על רקע רמת התשואות הארוכות והנסיבות הכלכליות הנוכחיות ה-FED יכול בעיקר להפתיע את שוק האג"ח "לרעה".
• הפרמיה האינפלציונית ופרמיית הזמן באג"ח האמריקאיות הארוכות נמצאות בשפל רב שנתי.
קרא עוד
13/06/2016
• מצבו של היצוא הישראלי לא כל כך טוב, אך הוא לא במשבר ומושפע מהגורמים החד פעמיים. התאוששות בענפי היצוא הריכוזיים שצפוי בהמשך השנה עשוי להצטרף לשיפור ביצוא שהחל מתחילת השנה בענפים קטנים יותר.
• גידול באשראי הבנקאי העסקי ברבעון הראשון מעיד שהפעילות במשק ממשיכה להתרחב. גם האשראי הצרכני, כולל האשראי שלא לדיור, ממשיך לגדול.
• העלנו תחזית האינפלציה לחודש מאי ל-0.2% בעקבות ההתייקרות בסעיף הירקות והפירות. התחזית לשנה עומדת על 0.8%.
• נתוני התעסוקה בארה"ב היו חלשים משמעותית מהציפיות. יחד עם זאת, עדיין מוקדם להסיק על האטה בשוק העבודה האמריקאי במיוחד נוכח הנתונים החיוביים האחרונים של הצריכה הפרטית ושוק הנדל"ן.
• העלאת ריבית ה-FED תידחה להערכתנו לחודש ספטמבר. פחתו הסיכויים לשתי העלאות ריבית השנה.
• הנתונים באירופה מצביעים על המשך התרחבות בכלכלה, אך בקצב מעט איטי מהרבעון הראשון. אלמלא הזעזועים הפוליטיים, הבנק המרכזי לא צפוי להשיק תמריצים חדשים, למעט אלה שמתחילים בחודש יוני.
• הרעה בנתונים ביפן. "הצעדים האמיצים" בסתיו אותם הבטיח ראש ממשלת יפן עשויים לכלול כלים מוניטאריים לא שגרתיים שיתמכו בהרחבה הפיסקאלית.
• הירידה ביבוא לסין והירידה במחירי הסחורות גרמו לפגיעה בפעילות התעשייתית בעולם בשנה האחרונה, בניגוד לשיפור בצריכה ובשוק העבודה. לאחרונה מסתמן שבשני המישורים המגמה השלילית הגיע לתחתית, מה שיכול לתמוך במגזר התעשייתי ובסחר החוץ בעולם במחצית השנייה של השנה.
קרא עוד
5/06/2016
עיקרי הדברים
• ההשתתפות בכוח העבודה, משקל המועסקים במשרה מלאה ואחוז המשרות הפנויות הגיעו לשיא של כל הזמנים. הגידול החד ביותר באחוז המשרות הפנויות נרשם בעסקים הקטנים, מצב שמשקף סימן חיובי לגבי המשך הצריכה במשק.
• לעומת שוק העבודה, המדד המשולב של בנק ישראל צמח בחודשים האחרונים בקצב שמשקף צמיחת המשק בשיעור של כ-2% בלבד, זאת בגלל חולשת היצוא והייצור.
• בנק ישראל משדר "התנתקות" מה-FED.
• סחר החוץ בעולם ממשיך להתכווץ. המשך חולשה בסחר החוץ העולמי מוריד סיכויים להתאוששות מהירה ביצוא הישראלי.
• סביבת האינפלציה במרבית המדינות המפותחות שוב נחלשת, מה שעשוי להזמין עוד צעדי מדיניות מוניטאריים, אולי אף הפעלת כלים חריגים.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב, למעט שוק הנדל"ן, היו חלשים ולא מספקים תמיכה חזקה להעלאת הריבית. הנתונים החשובים של השבוע יכריעו את ההחלטה.
• בסקר המשקיעים האמריקאים לא היה בעשור האחרון כל כך מעט משקיעים "שורים" על שוק המניות ומעולם לא היו כל כך הרבה משקיעים "ניטרליים".
• האטרקטיביות היחסית של האג"ח האמריקאיות לעומת האלטרנטיבות גדולה כעת מאשר בזמן ישיבות ה-FED האחרונות, מה שתומך בביקושים החזקים בהנפקות האג"ח הממשלתיות.
• מבנה תיק ממשלתי ששהורכב מאג"ח שקלי ארוך יותר וצמוד קצר יותר העניק בדרך כלל תשואה משוקללת סיכון הטובה ביותר למשקיעים בעשור האחרון.
קרא עוד
29/05/2016
• צמיחת המשק הישראלי ברבעון הראשון נחלשה בעיקר בגלל הירידה ביצוא. יחד עם זאת, הירידה ביצוא עלולה להוביל לפגיעה בייצור ובהשקעות ובסופו של דבר בצריכה הפרטית שכבר עברה את שיא הצמיחה.
• הורדנו את תחזית לצמיחת המשק לשנת 2016 ל-2.0%.
• סביבת האינפלציה במשק שוב חזרה להתמתן. עדכנו את מדד יוני ל-0.3% והתחזית השנתית ל-0.8% בעקבות ההתייקרות הצפויה של הדלק.
• בנק ישראל ניגש להחלטת הריבית בתנאים שתומכים יותר בהרחבה המוניטרית מאשר בישיבה הקודמת, אך עדיין לא מספיק בשביל לעשות צעד מעשי כלשהו. בכל מקרה, לפי הערכתנו, אין לרשות בנק ישראל כלים מוניטריים יעילים.
• בעקות השיפור בנתונים הכלכליים, התבטאויות בכירי ה-FED ופרסום פרוטוקול הריבית, גדלה ההסתברות להעלאת הריבית בארה"ב בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, עדיין מרבית הסיכויים שהריבית תישאר ללא שינוי.
• האינפלציה באירופה מראה סימני היחלשות. מאז שנבלם פיחות האירו ניכרת חולשה ביצוא מאירופה.
קרא עוד
22/05/2016
• הירידה החדה ביצוא הסחורות מישראל ניכרת בתחומים שונים אך בעיקר בענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים. למעט החולשה הכללית בסחר החוץ בעולם, היצוא הישראלי סובל מהבעיות הייחודיות ונובעות מהמבנה הענפי שלו.
• למרות הירידה ביצוא והתחזקות השקל לשיא מול סל המטבעות, לא נראה שלבנק ישראל יש כלים להתמודד עם המצב. נדרשת הפעלת תוכנית לתמיכה ביצוא מצד משרד האוצר.
• הסנטימנט הצרכני בישראל נותר גבוה.
• נרשם שיפור בנתונים הכלכליים בארה"ב שמתייחסים אל הצרכן. למרות זאת, הסיכויים להעלאת הריבית בחודש יוני נותרו נמוכים עד מאוד.
• הצמיחה הכלכלית בגרמניה ברבעון הראשון הייתה השנייה בגובהה בקרב המדינות הגדולות באירופה.
• כמעט כל הנתונים הכלכליים בחודש אפריל בסין היו נמוכים מהתחזיות. על רקע זה, נשמעו הזהרות של הבכירים בממשל מפני המשך הרחבת האשראי. גם נתוני האשראי בפועל היו נמוכים מהתחזית. מצב זה מעלה את הסיכון בסין.
• למרות הנתונים הכלכליים החיוביים, נמשכים הביקושים החזקים לאג"ח האמריקאיות הארוכות.
קרא עוד
15/05/2016
• העלייה המחודשת במכירות הדירות החדשות בחודש מרץ מעידה שמגמת ההיחלשות בשוק הדיור שהסתמנה בחודשים האחרונים עדיין לא בר קיימא.
• המכירות ברשתות השיווק בישראל עלו בחדות בחודש מרץ, אך המגמה השנתית עדיין מצביעה על האטה בקצב הצמיחה.
• ביצועי תקציב המדינה לחודש אפריל מצביעים על האטה בגביית המסים העקיפים, בעיקר המע"מ.
• דו"ח התעסוקה האמריקאי לא היה מספיק מאכזב ולא מספיק טוב כדי להצביע על מגמה ברורה. לחצי השכר התגברו מעט אך הם עדיין לא מספיק נרחבים וחזקים.
• לפי סקר ה-FED, חלה הקשחה נוספת בתנאי האשראי הבנקאי לעסקים בארה"ב. גורם זה בשילוב עם הגורמים האחרים, כולל מצבו של שוק העבודה, יובילו להערכתנו להשארת הריבית בארה"ב ללא שינוי בחודש יוני.
• אחרי פרסום נתוני הצמיחה הטובים באירופה ברבעון הראשון, גם האינדיקאטורים השוטפים על ביצועי הכלכלה בחודש אפריל נותרו חיוביים.
• הסיכונים הפוליטיים לשווקים גדלים. לצד הבחירות החדשות בספרד והמשאל באנגליה, גם הבחירות האמריקאיות עלולות לגרום להגברת הסנטימנט השלילי.
• הנתונים הכלכליים השוטפים בסין היו חלשים מהתחזיות. מצב שוק העבודה בסין נחלש. מנגד, מרבית החברות האמריקאיות דיווחו בעונת הדוחות האחרונה על השיפור בפעילותן בסין.
• דפוסי ההשקעה בשנים האחרונות יצרו כנראה עיוותים בביצועי המניות שעשויים להיות גדולים יותר במניות הקטנות ובמניות הדיווידנד.
קרא עוד
8/05/2016
• הצמיחה הכלכלית בארה"ב ממשיכה להאט, במיוחד בהשקעות וביצוא. הסיבה לירידה בנתוני הצמיחה האחרונים אינה טכנית, כפי שהייתה בשנים האחרונות, אלא נובעת מהאטה ממשית בפעילות.
• זהירות ופסימיות דוחפות החברות האמריקאיות לגייס עובדים חדשים במקום להגדיל השקעות. התפתחות זו עשויה להגביר לחצי השכר והאינפלציה ולהוריד רווחיות החברות והפריון במשק האמריקאי.
• הודעת הריבית האחרונה של ה-FED כמעט לא משאירה סיכוי לעליית הריבית בחודש יוני. הסיכוי לשתי העלאות הריבית השנה פחת.
• מיצוי יכולת התגובה של הבנק המרכזי היפני על רקע החולשה בנתונים הכלכליים מעלה סיכון ההשקעה ביפן.
• הצמיחה החזקה יחסית באירופה ברבעון הראשון מורידה מעט את החששות מפני שינוי המומנטום בהתאוששות כלכלת הגוש. יחד עם זאת, להערכתנו, הסיכונים עדיין גבוהים והבנק המרכזי נותר בלי כלים ממשיים לשנות את המצב.
• על רקע השיפור בנתונים הכלכליים בסין עלה גם הסיכון הפיננסי שבא לידי ביטוי בביצועים הנחותים של השווקים בסין ובמיוחד בהתפתחויות האחרונות בשוק הקונצרני.
• המשך העלייה במחירי הנפט יכביד על הפעילות הכלכלית. לכן הקורלציה החיובית בין שוק המניות לנפט נעלמה.
• דוחות החברות האמריקאיות שהתפרסמו עד עתה היו טובים מהתחזיות אך עדיין הצביעו על הירידה ברווחיות.
קרא עוד
1/05/2016
• מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2%, בהתאם לציפיות שלנו. לא היו הפתעות מיוחדות במדד, למעט הירידה הגדולה מהצפוי במחירי המזון. סביבת האינפלציה במשק, בניכוי ההוזלות האדמיניסטרטיביות והדלק, נותרה ברמה של כ- 0.6%. אנו צופים שהאינפלציה תעלה ב-1% ב-12 החודשים הבאים.
• יצוא הסחורות מישראל התכווץ בשנה האחרונה בקצב הגבוה ביותר מאז משבר 2008. הגירעון המסחרי ללא אנרגיה ויהלומים עלה לשיא של העשור האחרון.
• בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו השבוע.
• קרן המטבע שוב מורידה את תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית ומעלה הערכת הסיכונים מהשווקים הפיננסיים ומהמדינות המתפתחות לרמות הגבוהות מאז המשבר.
• הנתונים הכלכליים בסין בעיקר הפתיעו לטובה, אך השיפור הושג במחיר של הגדלת הסיכונים בטווח הקצר והבינוני. עלייה בצמיחה הושגה בעקבות התמריצים הממשלתיים הגדולים, הגדלה מאסיבית של האשראי וניפוח שוק הדיור.
• הנתונים הכלכליים במשק האמריקאי היו חלשים מהתחזיות, כולל נתוני הפעילות והסנטימנט. הצמיחה ברבעון הראשון צפויה להיות נמוכה מאוד.
• תשואות האג"ח האמריקאיות נותרות יציבות למרות המכירות המאסיביות של הבנקים המרכזיים הזרים.
• סוכנות האנרגיה הבינלאומית מעריכה שבמחצית השנייה של השנה עודפי הנפט יפחתו משמעותית והשוק יגיע לשווי המשקל.
קרא עוד
17/04/2016
• רכישות הדירות החדשות התייצבו ברמות גבוהות. מלאי הדירות החדשות העומדות למכירה עולה וצפוי למתן עליית מחירי הדירות.
• הריבית על המשכנתאות ממשיכה לעלות. הפער בין הריבית הממוצעת על המשכנתא הצמודה לבין תשואת האג"ח הממשלתית הארוכה הגיע לשיא, מה שגם צפוי לפעול להתמתנות מחירי הדירות.
• קצב הגידול של סך השכר במשק עולה וצפוי לתמוך בצריכה הפרטית.
• ניכר חידוש הלחצים להתחזקות השקל מצד הסקטור הפיננסי והריאלי. יתרות המט"ח של בנק ישראל עלו בחודש פברואר בסכום הגבוה ביותר מאז 2009, ועומדות על כ-15 מיליארד דולר בלבד מתחת לגבול הרצוי של היתרות, לפי בנק ישראל.
• למרות המאמצים של משרד האוצר, בינתיים לא ניכרת ירידה משמעותית במחירי המזון לקראת החג.
• לפי הנתונים השוטפים, צמיחת המשק האמריקאי ברבעון הראשון צפויה להיות אפסית. יחד עם זאת, ניכר שיפור בנתוני הייצור והיצוא.
• במשק האירופאי הנתונים הכלכליים לרוב ממשיכים להיות חלשים יחסית. כמו כן, שוב עולים הסיכונים הפוליטיים השונים, מה שגורם לפתיחת המרווחים באג"ח מדינות דרום אירופה.
• ירידה בתחזיות לרווחיות החברות האמריקאיות ברבעון הראשון הייתה החדה ביותר בחמש השנים האחרונות.
קרא עוד
10/04/2016
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד